Blog

Werknemer, hoe gaat het met je opleiding?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 17 april 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

De standaardregeling is dat een werkgever een werknemer die drie jaar of langer in dienst is niet opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden. De nieuwe arbeidsovereenkomst geldt dan namelijk voor onbepaalde tijd. Óf wanneer de werknemer en werkgever drie maal een...

Lees meer

Een proefscheiding inlassen, kan dat zomaar?

mr. D.P. (Daisy) Mandema
Geplaatst op 10 april 2024 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Steeds meer stellen kiezen ervoor eerst een proefperiode in te lassen in plaats van meteen te scheiden. Dit fenomeen staat ook wel bekend als een ‘trial divorce’ of ‘proefscheiding’. In dit blog beschrijven wij allereerst wat een proefscheiding is en wat de belangrijke aandachtspunten daarbij...

Lees meer

Winkelier aansprakelijk voor valpartij door reclamebord

mr. C.E.M. (Chanou) Timmer
Geplaatst op 3 april 2024 door mr. C.E.M. (Chanou) Timmer

Een winkelier maakt vaak gebruik van een reclamebord op het trottoir vlak voor zijn of haar winkel.  Is een winkelier aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval die ontstaat door een reclamebord? Deze vraag staat centraal in een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit februari...

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor aanvullen re-integratieverslag WIA?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 27 maart 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

De werkgever is gehouden om gedurende een periode van 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. In een aantal situaties kan deze periode worden verlengd. Is dit ook het geval wanneer de WIA-aanvraag onvolledig was omdat niet alle voorgeschreven stukken aanwezig waren in het...

Lees meer

Ik wil geen partneralimentatie betalen!

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 20 maart 2024 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In zaken over partneralimentatie speelt vaak de vraag in hoeverre (in veel gevallen) de man de vrouw moet betalen. Hierbij is dan van belang hoe hoog het inkomen van beide partijen tijdens het huwelijk is geweest. Dit om te bepalen hoe hoog de behoefte van beide partijen is. Vervolgens moet dan ...

Lees meer

Aansprakelijkheid: erkend is erkend?!

mr. T.H. (Timothy) Boerendonk
Geplaatst op 13 maart 2024 door mr. T.H. (Timothy) Boerendonk

De vaststelling van de aansprakelijkheid is in letselschadezaken doorgaans het startpunt. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, ligt de schadevergoedingsplicht vast. Daarom is het vaststellen van de aansprakelijkheid vaak voer voor discussie. Dat was ook het geval in een recente zaak over een...

Lees meer

Einde arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 6 maart 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

In de wet zijn een aantal manieren opgenomen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever en de werknemer een zogenaamde ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Wat is zo’n ontbindende voorwaarde? Welke eisen stelt de rechtspraak ...

Lees meer

Omgangsregeling of zwemles: wat gaat voor?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 28 februari 2024 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Dat geldt voor zowel een ouder met gezag, als een ouder dat geen gezag heeft. Hoe zit het als de ene ouder, ondanks bezwaar van de andere ouder, de gewijzigde zwemtijden door laat gaan op de contactdagen van die ouder? Recent heeft de Rechtbank...

Lees meer

Ik weet wat jij weet, dus doe niet alsof je het niet weet!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 21 februari 2024 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In veel overeenkomsten zie je het gebruik van algemene voorwaarden. Wat men nog wel eens vergeet, is om deze algemene voorwaarden ook bij te voegen. Dat is van belang. Want als je geen redelijke mogelijkheid biedt om kennis te nemen van de voorwaarden, kan de wederpartij deze vernietigen. De...

Lees meer

Fietsverkoper aansprakelijk voor ontstaan van dwarslaesie

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 16 februari 2024 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Mag je, als je een nieuwe fiets koopt, erop vertrouwen dat die veilig is? Welke verplichtingen gelden er voor verkoper van een fiets? Die laatste vraag staat centraal in een vonnis van de Rechtbank Noord-Holland uit februari 2024, die moest oordelen over de aansprakelijkheid van een...

Lees meer