Blog

Geen compensatie na inleveren leaseauto tijdens ziekte

Geplaatst op 13 september 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever stelde een leaseauto ter beschikking gesteld die de werknemer ook privé mocht gebruiken. De werknemer werd langdurig ziek. Na 6 maanden ziekte diende de werknemer de leaseauto bij zijn werkgever in te leveren. De werknemer vond dat de werkgever hem moest compenseren. Dit vanwege het verlies van het privégebruik van de auto. De werkgever kon zich daarin niet vinden. Over deze...

Lees meer

Letselschade door dieren

Geplaatst op 5 september 2019 door mr. C.M. (Cristian) Díaz

Recent zagen wij op het nieuws dat een elfjarige jongen gewond raakte nadat hij gebeten werd door een hond. Volgens het nieuwsartikel van Hart van Nederland zat de hond opgesloten in zijn eigen bench. Op een gegeven moment wist de hond daar toch uit te komen en naar buiten te rennen. Daar liep de hond naar een speelveldje waar kinderen speelden. Het ging een tijd goed, totdat iemand de hond...

Lees meer

Fouten bij de bouw; hoe te herstellen?

Geplaatst op 30 augustus 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Er gaat iets fout bij de bouw van een bedrijfsruimte. Ik zie geregeld dat opdrachtgevers de aannemer daarna wantrouwen. Soms terecht, maar ook vaak onterecht. Het gevolg is dan dat de opdrachtgever de aannemer wil voorschrijven hoe te herstellen. Of de opdrachtgever schakelt een andere aannemer in en wil de kosten verhalen. Maar kan dit eigenlijk wel? Recht op herstel Allereerst is van...

Lees meer

Wie krijgt na de echtscheiding de huurwoning?

Geplaatst op 24 augustus 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Op het moment dat een huurder van een woning in het huwelijk treedt, wordt de echtgenoot van rechtswege huurder van deze woonruimte. Voorwaarde is wel dat deze echtgenoot zijn of haar hoofdverblijf in de woning heeft. Op grond van de wet wordt de echtgenoot automatisch medehuurder. Instemming of medewerking van de verhuurder is daarvoor niet vereist. Maar wie mag na de scheiding in de...

Lees meer

Kostbaar ontslag

Geplaatst op 16 augustus 2019 door mr. R.C.H. (Roel) Valstar

Het door een werkgever te snel aansturen op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan voor een werkgever duur uitpakken. Dit komt ook aan de orde in een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar, waar er sprake was van een kostbaar ontslag. In deze zaak verzocht een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een Operations Director. Deze werknemer was 27 jaar in dienst bij de...

Lees meer

Geld uit inzamelingsacties verrekenen?

Geplaatst op 9 augustus 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Regelmatig houden mensen geldinzamelingsacties voor slachtoffers. Bijvoorbeeld ten behoeve van nabestaanden voor het bekostigen van een begrafenis. Of voor het slachtoffer om een moeilijke periode door te komen. In de media zijn hiervan diverse voorbeelden bekend. Zoals de inzamelingsactie na de aanslag in de tram in Utrecht, na een ernstig verkeersongeval in Hooghalen etc.  Als iemand...

Lees meer

Onttrekking: eerlijk duurt het langst en levert het meeste op

Geplaatst op 2 augustus 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Met enige regelmaat komen we in de praktijk voorbeelden tegen van erfgenamen die het niet zo nauw nemen met het vermogen van de erflater. Zo ook in de uitspraak die dit jaar door de rechtbank Overijssel is gewezen, waarin er sprake was van onttrekking aan de nalatenschap. De casus In deze zaak heeft de overleden broer zes erfgenamen. Te weten zijn broer en zus en één nicht en drie neven....

Lees meer

Internationaal zaken doen; kies voor Nederland!

Geplaatst op 26 juli 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U handelt internationaal: u importeert zaken of u verkoopt uw producten buiten Nederland; staat u er wel eens bij stil wat de gevolgen zijn als u een conflict krijgt met een buitenlandse contractspartij? Voor u het weet staat u voor een buitenlandse rechter. Of wellicht nog erger; u mag naar de Nederlandse rechter maar het geschil dient beslecht te worden naar buitenlands recht. Voorkom dit...

Lees meer

Zelfrijdende auto: slapen of krant lezen verstandig?

Geplaatst op 19 juli 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Er komen steeds meer zelfrijdende auto’s op de weg. Bemoeienis van een bestuurder lijkt niet nodig om op de plaats van bestemming aan te komen. De auto bepaalt zijn positie op de weg, haalt vanzelf in etc. Recent kwam in het nieuws dat een Tesla op de snelweg reed terwijl de bestuurder in slaap was gevallen. De Tesla reed door, omdat de autopilot-functie was geactiveerd. De politie...

Lees meer

Wie is de baas over mijn vakantiedagen?

Geplaatst op 12 juli 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen van een werknemer is afhankelijk van zijn arbeidsuren per week. In artikel 7:634, eerste lid, BW staat het volgende opgenomen: De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen...

Lees meer