Blog

Wegbeheerdersaansprakelijkheid: niet ver van de boom vallen

Geplaatst op 24 mei 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Waar ging het om in deze zaak? Het slachtoffer is op 4 februari 2016 ten val gekomen. Dit in de nabijheid van een parkeerstrook bij supermarkt in Maastricht. Vaststaat dat het slachtoffer is gevallen ter hoogte van een boom. Die bevindt zich op een zogenaamde ‘druppel’. Ongeveer ter hoogte van de plek waar het boomrooster grenst aan de trottoirtegels, is het slachtoffer gevallen. Dit met...

Lees meer

Aanzegplicht: alleen (aan)zeggen kost geld

Geplaatst op 17 mei 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Per 1 juli 2015 geldt voor de werkgever een aanzegplicht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Die verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk te informeren over hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Indien de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dient de werkgever te informeren onder welke...

Lees meer

Vakantietoestemming na echtscheiding

Geplaatst op 11 mei 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent voor veel gescheiden ouders dat zij toestemming nodig hebben voor een vakantie met de kinderen. Als u gescheiden bent en met uw kinderen op vakantie wilt, dan heeft u - als de andere ouder (ook) gezag heeft - vakantietoestemming van de andere ouder nodig. De autoriteiten zijn sinds een aantal jaar extra alert op kinderen die naar het buitenland...

Lees meer

Ryanair-piloten vliegen (er)uit!

Geplaatst op 5 mei 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 23 april 2019 heeft de Kantonrechter Eindhoven geoordeeld in een reeds langer lopende discussie tussen Ryanair en een aantal Ryanair-piloten. Daarbij heeft de kantonrechter geoordeeld dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom kwamen Ryanair-piloten forse vergoedingen toe. Waar ging het om in deze zaak? Ryanair exploiteert een low-cost luchtvaartmaatschappij. Zij heeft een...

Lees meer

Politie aansprakelijk voor personenschade schietdrama Ridderhof

Geplaatst op 27 april 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Op 26 april 2019 publiceerde het parket bij de Hoge Raad de conclusie van procureur-generaal Langemeijer. Dit in de zaak van 51 slachtoffers en nabestaanden van het schietdrama Ridderhof tegen de Nationale Politie. Deze conclusie is een advies aan de Hoge Raad. Waar gaat het om in deze zaak? Op zaterdag 9 april 2011 heeft Tristan van der V. in en rond het Winkelcentrum 'de Ridderhof' met...

Lees meer

Mogen medische hulpverleners fouten toegeven?

Geplaatst op 19 april 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Wat mag u van een hulpverlener verwachten indien de hulpverlener een (vermoedelijke) fout heeft gemaakt? In deze blog wordt door mr. Y. Slob eerst kort ingegaan op de juridische grondslag van de eventuele aansprakelijkheid van de arts of het ziekenhuis. Vervolgens licht zij toe wat u van een hulpverlener mag verwachten zodra ontdekt wordt dat (vermoedelijk) een fout is gemaakt. Mogen medisch...

Lees meer

Wie betaalt, bepaalt (of niet..).

Geplaatst op 12 april 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Begin dit jaar heeft de kantonrechter een beslissing moeten geven op het verzoek om ex artikel 1:345 BW namens een minderjarige een schenking aan te nemen. Het bijzondere aan de schenking was dat daaraan voorwaarden waren verbonden. Schenking is een overeenkomst waarbij de ontvanger de schenking ook echt moet accepteren. Aangezien een minderjarige dat niet mag, zal in het voorkomende geval...

Lees meer

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Geplaatst op 5 april 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Is een bepaalde handeling een onrechtmatige daad? Of is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Wat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Deze blog behandelt deze vraag aan de hand van een recent gewezen vonnis. Waar ging het om in deze zaak? In de zomer van 2017 gaan twee vriendengroepen op vakantie naar Burgas in Bulgarije. In Bulgarije ontmoeten...

Lees meer

Kun je in een offerte algemene voorwaarden omzeilen?

Geplaatst op 29 maart 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In Nederland geldt de first shot-rule voor algemene voorwaarden. Als beide partijen algemene voorwaarden hanteren, gelden alleen de voorwaarden waar als eerste naar is verwezen. Dit volgt uit het derde lid van het artikel over een afwijkende aanvaarding van een aanbod, artikel 6:225 BW: 1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het...

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Geplaatst op 22 maart 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. In artikel 7:669 lid 3 BW staan de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen als een ontbindende voorwaarde is ingetreden. De ontbindende voorwaarde is alleen geldig, als deze objectief bepaalbaar is en niet strijdig met het ontslagrecht. Verder moet het onzeker zijn...

Lees meer