Blog

Mag ik als werkgever een werknemer administratief ziek houden?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon voor de duur van maximaal 104 weken. Van deze verplichte loondoorbetaling mogen partijen niet afwijken. Er is slechts één uitzondering toegestaan. Partijen mogen afspreken dat de werknemer de eerste twee ziektedagen geen recht heeft...

Lees meer

Inzet strafrecht bij niet nakomen van omgangsregeling: (g)een goed idee

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 31 maart 2021 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Eerder schreef ik in een blog al over zogeheten ‘weigerouders’. Dit zijn ouders die, zonder dat daartoe aanleiding is, de afspraken over de omgang met de kinderen niet nakomen. In dat geval wachten de kinderen tevergeefs op de ouder waarmee omgang plaatsvindt. Of de ouder wacht op het...

Lees meer
medische expertise

Medische expertises bij letselschade, geen lichtzinnige keuze!

mr. D. (Dario) Hekel
Geplaatst op 27 maart 2021 door mr. D. (Dario) Hekel

Het afhandelen van letselschade bestaat uit het vaststellen van de gevolgen van een ongeval. Zowel vanuit medisch als vanuit financieel oogpunt moet duidelijk worden hoe een slachtoffer door een ongeval is benadeeld. Onderdeel daarvan is het vaststellen van de medische gevolgen van een ongeval. ...

Lees meer
Testament

Het vergeten testament

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 20 maart 2021 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond in hoeverre de erflater een in het verleden opgemaakt testament zou zijn vergeten. Waar draait het in deze zaak om? Op 21 december 2018 is vader komen te overlijden. Tot aan zijn...

Lees meer
verrekening met letselschade

Verrekening van de transitievergoeding bij letselschade

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 14 maart 2021 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Leidt een aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis, zoals een verkeersongeval, niet alleen tot nadeel (lees: schade) maar ook tot voordelen? Dan moeten deze voordelen, mits redelijk, worden verrekend. Dit volgt uit art. 6:100 Burgerlijk Wetboek. Zo zijn er weinig mensen die het onredelijk...

Lees meer
Verhuizen na letsel

Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen met onze kinderen?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 5 maart 2021 door mr. J. (Jorika) Todorov

Het komt regelmatig voor dat een ouder na een echtscheiding of verbreking van een relatie wenst te verhuizen. De verhuizing kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een nieuwe baan en/of partner. Indien u samen met uw ex-partner gezamenlijk gezag over uw kind(eren) heeft, dan kunt u niet...

Lees meer
Lijfsdwang

Kijk uit wie uw belangen behartigt!

mr. C.M. (Cristian) Díaz
Geplaatst op 27 februari 2021 door mr. C.M. (Cristian) Díaz

Een slachtoffer met letselschade komt van het ene op het andere moment in een voor hem vreemde wereld terecht.  Daarom is van belang dat een slachtoffer zich laat bijstaan door een ervaren belangenbehartiger. Dat kan een letselschade-advocaat zijn, er zijn echter ook belangenbehartigers die...

Lees meer

Ontslag wegens privégedrag?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 22 februari 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever overgaan tot ontslag van de werknemer vanwege gedragingen in de privésfeer? Rode lijn rechtspraak In de wet is geen bepaling opgenomen direct antwoord geeft die op deze vraag. Wel zijn in de rechtspraak uitspraken bekend waaruit een rode lijn kan worden opgemaakt. Of...

Lees meer
Echtscheiding

Krijgt de niet-gehuwde vader automatisch ouderlijk gezag?

mr. P.L. (Paulette) van 't Veer
Geplaatst op 12 februari 2021 door mr. P.L. (Paulette) van 't Veer

Het jaar 2021 is begonnen en wordt wellicht een bijzonder jaar voor de ongehuwde vader. Op dit moment is het zo dat de ongehuwde vader niet automatisch het ouderlijk gezag verkrijgt. De ongehuwde vader kan het kind (nog voor de geboorte) erkennen, maar ook dat zorgt niet automatisch voor het ...

Lees meer

Niet betalen als pressiemiddel…?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 5 februari 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Regelmatig zien wij dat wanneer ondernemers een geschil hebben met een andere partij, er niet meer wordt betaald. Vaak gebeurt dit uiteraard met als doel de andere partij er toe te bewegen zijn verplichtingen na te komen. Aldus als een pressiemiddel. Maar heeft u wel de bevoegdheid om een...

Lees meer