Blog

€ 800.000 smartengeld toegekend (in Duitsland)

Geplaatst op 16 november 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Als het in een gesprek komt op de (hoogte) van schadevergoeding dan klinkt al gauw dat we in Nederland geen 'Amerikaanse toestanden' willen. Doelend op de hoogte van de in de Verenigde Staten van Amerika toegewezen vergoedingen. Alhoewel dat verschil relatief nogal meevalt (dat is stof voor een andere blog) beseft men doorgaans niet dat ook in de ons omringende landen hogere bedragen worden...

Lees meer

De Hoge Raad hakt de knoop door: “einde aan het slapend dienstverband”.

Geplaatst op 9 november 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft vandaag uitspraak gedaan in de kwestie rond de zogenaamde slapende dienstverbanden.  Over de problematiek van het slapende dienstverband zijn door de feitenrechters verschillende uitspraken gedaan. Daarom was het wachten op een uitspraak van de hoogste rechter. Die heeft vandaag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Rechtbank Limburg. De Hoge ...

Lees meer

Weinig voorkomende werkzaamheden; instructieplicht werkgever?

Geplaatst op 1 november 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Recent, op 15 oktober 2019, heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een mooi arrest gewezen waarin nog eens uitvoerig wordt beschreven wanneer een werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van een aan een werknemer overkomen arbeidsongeval. Feiten [caption id="attachment_2128" align="alignright" width="300"] © Freedommaiil via Pixabay[/caption] Appellant is in 1998 in dienst getreden...

Lees meer

Kinderrekening of kinderalimentatie: bezint eer ge begint!

Geplaatst op 25 oktober 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Uitgangspunt is dat kinderen, financieel gezien, zo min mogelijk nadeel ondervinden van het uiteengaan van partijen. Kinderen mogen financieel niet slechter af zijn na de echtscheiding. Het doel is het creëren van een vergelijkbare levensstandaard bij beide ouders. Om dit doel te bereiken spreken ouders af dat de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie betaalt. Van dat bedrag voldoen...

Lees meer

De zorgplicht van uw letselschadejurist: “Oeps… foutje bedankt”

Geplaatst op 19 oktober 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Een recent vonnis onderstreept opnieuw het belang van een goede belangenbehartiger. Bovendien blijkt hieruit wat de zorgplicht is, die op een belangenbehartiger rust. In de zaak die leidde tot dit vonnis ging het om medische aansprakelijkheid. Het slachtoffer wendde zich tot een letselschadebureau. Het bureau werkte op basis van ‘no cure, no pay’. Onder begeleiding van dit bureau sloot het ...

Lees meer

Geestesstoornis bij de erflater: de man van 26 miljoen

Geplaatst op 11 oktober 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

.Afgelopen zomer heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tussenarrest gewezen. In de zaak gaat het om een wijziging van het testament, die al dan niet onder invloed van een geestesstoornis bij de erflater plaatsvond. De vraag die moet worden beantwoord is in hoeverre de erflater wilsbekwaam was op het moment dat het testament werd gewijzigd. Wilsbekwaamheid is het vermogen aan om ten...

Lees meer

Eenzijdige functiewijziging vanwege vertrouwelijke informatie

Geplaatst op 4 oktober 2019 door

Mag een werkgever een eenzijdige functiewijziging opleggen aan een werkneemster? In een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam stond die vraag centraal. Gedurende haar dienstbetrekking is werkneemster bevriend geraakt met een collega. Dit is de partner van de medeoprichter van werkgever. De medeoprichter en die collega zijn respectievelijk in april en juni 2018 bij de werkgever...

Lees meer

Politie aansprakelijk gevolgen schietdrama Ridderhof

Geplaatst op 29 september 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Op 19 april 2011 schiet Tristan van der Vlis in en rond het winkelcentrum ‘de Ridderhof’ te Alphen aan den Rijn. Daarbij overlijden zes mensen en zestien mensen raken gewond. Uiteindelijk berooft Tristan zichzelf van het leven. Wat ging aan de schietpartij vooraf? In 2005 vraagt Tristan de korpschef van de politieregio Hollands Midden verlof voor het voorhanden hebben van een vuurwapen....

Lees meer

Kinderalimentatie: moet ik dat betalen?

Geplaatst op 20 september 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Wij krijgen nogal eens vragen over kinderalimentatie. Vragen als "moet ik dat betalen?" Ouders en stiefouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen. Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder....

Lees meer

Geen compensatie na inleveren leaseauto tijdens ziekte

Geplaatst op 13 september 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever stelde een leaseauto ter beschikking gesteld die de werknemer ook privé mocht gebruiken. De werknemer werd langdurig ziek. Na 6 maanden ziekte diende de werknemer de leaseauto bij zijn werkgever in te leveren. De werknemer vond dat de werkgever hem moest compenseren. Dit vanwege het verlies van het privégebruik van de auto. De werkgever kon zich daarin niet vinden. Over deze...

Lees meer