Blog

Wie is de baas over mijn vakantiedagen?

Geplaatst op 12 juli 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen van een werknemer is afhankelijk van zijn arbeidsuren per week. In artikel 7:634, eerste lid, BW staat het volgende opgenomen: De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen...

Lees meer

Motivering van smartengeld door rechters moet beter

Geplaatst op 5 juli 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Deze week vroeg Slachtofferhulp Nederland in de media voor de motivering van smartengeld. Met name in strafzaken, waarin slachtoffers een vordering benadeelde partij indiende. Willekeur... Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers is volgens Slachtofferhulp Nederland sprake van willekeur. In vergelijkbare zaken zijn "onaanvaardbare verschillen", aldus...

Lees meer

Arbeidsongeval hoger beroep: werkgever toch aansprakelijk…

Geplaatst op 28 juni 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Een medewerkster van de Aldi komt ten val in de supermarkt. Hierdoor heeft zij letsel. Voor de letselschade door dit arbeidsongeval stelt zij haar werkgever aansprakelijk. Helaas weigert de werkgever aansprakelijkheid te erkennen. Daarop laat zij enkele getuigen onder ede door de rechter horen. Vervolgens start zij een deelgeschil. De deelgeschilrechter oordeelt dat er sprake is van een...

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst op 21 juni 2019 door mr. R.C.H. (Roel) Valstar

In 2015 is de ‘Wet werk en zekerheid’ in werking getreden. Het was de bedoeling om het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Dit leverde helaas niet het juiste effect op dat beoogd was. Daarom heeft de regering nieuwe maatregelen voorgesteld in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans.’ Op  25 mei 2019 is de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt ...

Lees meer

Shockschade als vordering benadeelde partij

Geplaatst op 14 juni 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

In deze blog wordt een vonnis van de rechtbank Rotterdam behandeld. In de zaak wijst de rechtbank de vordering ter zake shockschade toe, ondanks dat deze vordering niet voldoet aan alle voorwaarden voor toewijzing van shockschade. Waar ging het om? Op 8 juli 2017 vindt tussen verdachten en het slachtoffer een vechtpartij plaats. Verdachten slaan het slachtoffer meerdere malen op zijn...

Lees meer

Onverwachte schuld: de vogelkooi als schuld van de nalatenschap

Geplaatst op 7 juni 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Eerder in deze reeks is al besproken welke mogelijkheden een erfgenaam heeft om met een erfenis om te gaan. Zoals aangegeven kan de erfgenaam de erfenis verwerpen of aanvaarden. Dit laatste of 'zuiver' of 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving' (beneficiaire aanvaarding). Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam er op dat moment zeker van dat de erfenis een positief saldo heeft. Van...

Lees meer

Onzekerheid? Vraag het de deskundige: het deskundigenbericht

Geplaatst op 31 mei 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In procedures zijn partijen en hun advocaten vaak afhankelijk van een oordeel door een deskundige. Maar ook bij aanneming van werk is vaak specifieke deskundigheid vereist, zeker wanneer zich de kwestie in de tuinbouw afspeelt. Een rapport over bijvoorbeeld de gebreken aan het bouwwerk of bijvoorbeeld de (technische) installatie is dan een must. In dat soort gevallen kan een voorlopig...

Lees meer

Wegbeheerdersaansprakelijkheid: niet ver van de boom vallen

Geplaatst op 24 mei 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Waar ging het om in deze zaak? Het slachtoffer is op 4 februari 2016 ten val gekomen. Dit in de nabijheid van een parkeerstrook bij supermarkt in Maastricht. Vaststaat dat het slachtoffer is gevallen ter hoogte van een boom. Die bevindt zich op een zogenaamde ‘druppel’. Ongeveer ter hoogte van de plek waar het boomrooster grenst aan de trottoirtegels, is het slachtoffer gevallen. Dit met...

Lees meer

Aanzegplicht: alleen (aan)zeggen kost geld

Geplaatst op 17 mei 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Per 1 juli 2015 geldt voor de werkgever een aanzegplicht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Die verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk te informeren over hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Indien de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dient de werkgever te informeren onder welke...

Lees meer

Vakantietoestemming na echtscheiding

Geplaatst op 11 mei 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent voor veel gescheiden ouders dat zij toestemming nodig hebben voor een vakantie met de kinderen. Als u gescheiden bent en met uw kinderen op vakantie wilt, dan heeft u - als de andere ouder (ook) gezag heeft - vakantietoestemming van de andere ouder nodig. De autoriteiten zijn sinds een aantal jaar extra alert op kinderen die naar het buitenland...

Lees meer