Blog

Geen contractverlenging wegens zwangerschap

mr. D.M. (Deveny) van Vessum
Geplaatst op 3 mei 2023 door mr. D.M. (Deveny) van Vessum

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. Daarbij moet gedacht worden aan een afwijzing bij een sollicitatie en het niet krijgen van een...

Lees meer
arbeidsovereenkomst

Wijzigingen arbeidsmarkt

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 april 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De regels rondom flexibele arbeidscontracten worden de komende periode flink aangepakt. Zo zullen nul-urencontracten straks niet langer mogelijk zijn. Ook de regelgeving voor tijdelijke- en uitzendcontracten gaat op de schop. Verder zullen zzp-ers te maken krijgen met een verplichting om zich...

Lees meer

Reden van ontslag te vaag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 15 februari 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Volgens de wettelijke regels moet een ontslag op staande voet voldoen aan drie vereisten. Ten eerste moet sprake zijn van een dringende reden, ten tweede dient het ontslag onverwijld plaats te vinden en ten derde moet de mededeling van de dringende reden gelijktijdig gebeuren (“de...

Lees meer

Tatoeages op de werkvloer

mr. D.M. (Deveny) van Vessum
Geplaatst op 18 januari 2023 door mr. D.M. (Deveny) van Vessum

De tatoeage is zeer populair. Naar schatting heeft maar liefst 35% van de werkende Nederlanders een tatoeage. Veel werkgevers leggen hun werknemers voorschriften voor kleding en uiterlijk op. Ter illustratie moeten werknemers verplicht een bedrijfsuniform dragen of de tatoeages verbergen. In...

Lees meer

Recht op vergoeding bij ontslag op eigen initiatief?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 21 december 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer een werknemer de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief laat eindigen bestaat er in beginsel geen aanspraak op een ontslagvergoeding. Dat is echter anders wanneer de werkgever zich misdraagt. Aan welke situaties kan dan gedacht worden? Ontslag op staande voet Bij ontslag op staande...

Lees meer

Wel of geen proeftijd overeengekomen?

Geplaatst op 23 november 2022 door

Een werkgever en een werknemer maken vaak gebruik van een proeftijd. Ten eerste is dat voor een werkgever handig omdat hij kan nagaan of de werknemer voldoet aan de verwachtingen. Is de werknemer wel geschikt voor het werk? Ten tweede biedt zo’n periode voor een werknemer de mogelijkheid om te...

Lees meer

Beëindigingsovereenkomst: de dwalende werknemer…

Geplaatst op 26 oktober 2022 door

In de hieronder te bespreken kwestie had de werkgever de werkneemster onjuist geïnformeerd over de ingangsdatum van een WW-uitkering. Wat waren de gevolgen hiervan voor beide partijen nu wel een beëindigingsovereenkomst was ondertekend? Wat was er aan de hand? Het gaat in deze zaak om een...

Lees meer

Ontslag tijdens proeftijd? Een aantal aandachtspunten

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 oktober 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer er een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen geeft dat de werkgever en de werknemer gelegenheid om vrijblijvend te beoordelen of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Waar moet je op letten bij het aangaan van een...

Lees meer

Loondoorbetaling bij opzettelijk veroorzaken ziekte?

Geplaatst op 7 september 2022 door

Heeft een werkneemster haar ziekte opzettelijk veroorzaakt door een borstverkleiningsoperatie in het buitenland te ondergaan?   Het is bij de meeste mensen wel bekend dat een werkgever bij ziekte van een werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. Deze periode kan maximaal twee jaar...

Lees meer

Inklokken en wegwezen…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 17 augustus 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit omdat de werknemer zich bij het betreden van het bedrijfspand heeft geregistreerd maar vervolgens het pand weer heeft verlaten en geen of nauwelijks werkzaamheden heeft verricht. Wat oordeelt de...

Lees meer