Blog

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding als hij gedeeltelijk wordt ontslagen. Dit omdat hij ...

Lees meer

Misbruik van personeelskorting: ontslag op staande voet

Geplaatst op 7 augustus 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 17 oktober 2017 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij dagvaardde haar voormalig werkgever voor de rechtbank, sector kanton. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is op 16 september 1997 in dienst getreden bij IKEA. Op de arbeidsovereenkomst zijn mede...

Lees meer

Slapend dienstverband

Geplaatst op 23 juni 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wat is een slapend dienstverband? In geval van ziekte van een werknemer heeft een werkgever de verplichting om 104 weken lang het salaris door te betalen. Dit tot minimaal 70%. Deze periode kan nog met maximaal een jaar worden verlengd. Dat gebeurt als het UWV, aan het einde van die periode, constateert dat de werkgever onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan haar...

Lees meer