Blog

Dwaling vanwege verzwijgen ziekte door werknemer?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 8 mei 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig vernietigen wanneer een werknemer zwijgt over een medische aandoening bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst? Daarover oordeelde de kantonrechter Alkmaar in een uitspraak van 6 maart 2024. Feiten Een werknemer treedt in dienst op 1 mei ...

Lees meer

Werknemer, hoe gaat het met je opleiding?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 17 april 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

De standaardregeling is dat een werkgever een werknemer die drie jaar of langer in dienst is niet opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden. De nieuwe arbeidsovereenkomst geldt dan namelijk voor onbepaalde tijd. Óf wanneer de werknemer en werkgever drie maal een...

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor aanvullen re-integratieverslag WIA?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 27 maart 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

De werkgever is gehouden om gedurende een periode van 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. In een aantal situaties kan deze periode worden verlengd. Is dit ook het geval wanneer de WIA-aanvraag onvolledig was omdat niet alle voorgeschreven stukken aanwezig waren in het...

Lees meer

Einde arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 6 maart 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

In de wet zijn een aantal manieren opgenomen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever en de werknemer een zogenaamde ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Wat is zo’n ontbindende voorwaarde? Welke eisen stelt de rechtspraak ...

Lees meer

Verworven recht of niet?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 31 januari 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

Geregeld speelt de vraag of een niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen beloning of gewoonte moet worden aangemerkt als een verworven recht. Is dit het geval dan is sprake van een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zomaar mag intrekken. Wanneer is nu sprake van zo’n verworven recht? Over...

Lees meer

Het concurrentiebeding op de weegschaal

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 20 december 2023 door mr. A. (Amanda) Cremer

Niet ongebruikelijk is het dat een werkgever in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opneemt. Een concurrentiebeding verbiedt het een werknemer om na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever in dienst te treden. Een werkgever die men als concurrent kan...

Lees meer

Ontslag door leugentje om bestwil?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 25 oktober 2023 door mr. A. (Amanda) Cremer

De meeste mensen is het waarschijnlijk bekend dat in bepaalde situaties ontslag op staande voet kan volgen. Maar niet iedereen weet dat ook de invloed die men op derden heeft een reden voor ontslag kan zijn. Toch kan het gedrag naar derden toe van doorslaggevend belang zijn. Niet alleen wanneer ...

Lees meer

Schriftelijkheidsvereiste uitzendbeding

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 27 september 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst, kan er een uitzendbeding worden overeengekomen. Dit houdt kort gezegd in dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt wanneer de inlener niet langer gebruik wil maken van de uitzendkracht. In de wet is opgenomen dat zo’n beding schriftelijk moet...

Lees meer

Geen ontslag wegens persoonlijke omstandigheden

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 30 augustus 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die het arbeidsrecht kent. Daarom stelt men aan een ontslag op staande voet strenge eisen. Een van deze eisen is dat er sprake dient te zijn van een ‘dringende reden’. Bij de beoordeling of daarvan sprake is moeten alle omstandigheden in...

Lees meer

Beëindigingsvergoeding bij ontslag op eigen initiatief?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 16 augustus 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer de onderlinge verhouding door toedoen van een werkgever verstoord is geraakt besluiten veel werknemers vaak om op te stappen en ergens anders te gaan werken. Als een werknemer in zo’n situatie zelf besluit te vertrekken, bestaat er dan nog wel aanspraak op een...

Lees meer