Blog

Ontslag door leugentje om bestwil?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 25 oktober 2023 door mr. A. (Amanda) Cremer

De meeste mensen is het waarschijnlijk bekend dat in bepaalde situaties ontslag op staande voet kan volgen. Maar niet iedereen weet dat ook de invloed die men op derden heeft een reden voor ontslag kan zijn. Toch kan het gedrag naar derden toe van doorslaggevend belang zijn. Niet alleen wanneer ...

Lees meer

Schriftelijkheidsvereiste uitzendbeding

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 27 september 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst, kan er een uitzendbeding worden overeengekomen. Dit houdt kort gezegd in dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt wanneer de inlener niet langer gebruik wil maken van de uitzendkracht. In de wet is opgenomen dat zo’n beding schriftelijk moet...

Lees meer

Geen ontslag wegens persoonlijke omstandigheden

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 30 augustus 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie die het arbeidsrecht kent. Daarom stelt men aan een ontslag op staande voet strenge eisen. Een van deze eisen is dat er sprake dient te zijn van een ‘dringende reden’. Bij de beoordeling of daarvan sprake is moeten alle omstandigheden in...

Lees meer

Beëindigingsvergoeding bij ontslag op eigen initiatief?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 16 augustus 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer de onderlinge verhouding door toedoen van een werkgever verstoord is geraakt besluiten veel werknemers vaak om op te stappen en ergens anders te gaan werken. Als een werknemer in zo’n situatie zelf besluit te vertrekken, bestaat er dan nog wel aanspraak op een...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens detentie?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 12 juli 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Mag een arbeidsovereenkomst worden beëindigd wanneer een werknemer zijn werk niet meer kan uitvoeren wegens het uitzitten van een (langdurige) celstraf? De kantonrechter in Haarlem sprak op 22 juni 2023 zich hierover uit. Wat zijn de feiten? Werkgever is een bedrijf dat zich toelegt op het...

Lees meer

Terugplaatsen in lagere functie, mag dat?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 28 juni 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De kantonrechter Oost-Brabant oordeelt in een uitspraak van 6 april 2023 over deze vraag of terugplaatsing in het geval van beweerd disfunctioneren, met een ander woord: ‘demotie’ is toegestaan. Wat oordeelt de rechter? Wat speelde er? Sinds 24 april 2016 is een werknemer werkzaam bij een...

Lees meer

Geen contractverlenging wegens zwangerschap

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 3 mei 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. Daarbij moet gedacht worden aan een afwijzing bij een sollicitatie en het niet krijgen van een...

Lees meer
arbeidsovereenkomst

Wijzigingen arbeidsmarkt

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 april 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De regels rondom flexibele arbeidscontracten worden de komende periode flink aangepakt. Zo zullen nul-urencontracten straks niet langer mogelijk zijn. Ook de regelgeving voor tijdelijke- en uitzendcontracten gaat op de schop. Verder zullen zzp-ers te maken krijgen met een verplichting om zich...

Lees meer

Reden van ontslag te vaag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 15 februari 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Volgens de wettelijke regels moet een ontslag op staande voet voldoen aan drie vereisten. Ten eerste moet sprake zijn van een dringende reden, ten tweede dient het ontslag onverwijld plaats te vinden en ten derde moet de mededeling van de dringende reden gelijktijdig gebeuren (“de...

Lees meer

Tatoeages op de werkvloer

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 18 januari 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De tatoeage is zeer populair. Naar schatting heeft maar liefst 35% van de werkende Nederlanders een tatoeage. Veel werkgevers leggen hun werknemers voorschriften voor kleding en uiterlijk op. Ter illustratie moeten werknemers verplicht een bedrijfsuniform dragen of de tatoeages verbergen. In...

Lees meer