Blog

concurrentiebeding

Concurrentiebeding: het blijft een belangenafweging

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 4 september 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een werkgever ziet zijn werknemer immers niet graag naar de concurrent vertrekken. Als een werkgever bang is dat de werknemer zijn kennis en ervaring gebruikt om voor een ander bedrijf of een andere werkgever, kan een...

Lees meer
beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Beoordelen van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 9 juli 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel bedrijven dienen als gevolg van de negatieve gevolgen van het Corona-virus kostenbesparende maatregelen te nemen. Daarbij kan vaak niet worden ontkomen aan inkrimping van het personeelsbestand. In dit verband krijgen werknemers van wie de functie vervalt vaak een voorstel van hun werkgever ...

Lees meer
Arbeidsovereenkomst

Opzegverbod bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 12 juni 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Het is vanwege de coronacrisis de verwachting dat veel arbeidsovereenkomsten op korte termijn tot een einde zullen gaan komen. Dit kan op verschillende manieren. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden is het aanvragen van een...

Lees meer
ziekte

Ziek of niet ziek: dat is de vraag…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 mei 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

In geval van ziekte heeft een werknemer volgens de wet gedurende 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Van ziekte is sprake wanneer de werknemer vanwege medische redenen ‘de bedongen arbeid’ niet langer volledig kan uitvoeren. De wetgever heeft gekozen voor doorbetaling van slechts een...

Lees meer
verzuim

Arbeidsrecht april 2020

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Er gebeurt veel om ons heen: Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus, met alle arbeidsrechtelijke vragen die dat voor werknemers en werkgevers oproept van dien. Op 6 april jl. opende het UWV het NOW-loket. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ...

Lees meer
Coronavirus

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 18 maart 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Wie het nieuws volgt, weet dat de overheid druk bezig is met het treffen van noodmaatregelen. De regeling Werktijdenverkorting is gestopt. In de uitvoering van deze regeling bleek deze niet goed uitvoerbaar. Er volgt een nieuwe tijdelijke maatregel: het 'Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid'. ...

Lees meer
Cumulatieve ontslaggrond

Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden goed onderbouwen

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 maart 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Inmiddels sprak de eerste kantonrechter zich uit over de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ die per 1 januari 2020 in het kader van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is geïntroduceerd. Wat betekent dat en hoe pakt de uitspraak uit? Cumulatiegrond Vóór 1 januari 2020 was een voldragen ontslaggrond...

Lees meer
Oproepkracht

Oproepkracht en werkgevers opgelet!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 29 januari 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Op 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Met deze wetgeving verbeterde de positie van de oproepkracht. Oproepkrachten hadden immers geen zekerheid over het aantal uren dat ze zouden kunnen gaan werken, met gevolg onzekerheid over hun inkomsten. Bovendien konden ze...

Lees meer
ziekte

Salaris tijdens ziekte opschorten of stopzetten? Hoe zat het ook alweer?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 10 januari 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan ontstaan er zowel voor de werkgever maar ook voor de werknemer allerlei verplichtingen op het vlak van re-integratie en controle. Wanneer een werknemer deze verplichtingen bij ziekte niet (correct) nakomt kan een werkgever besluiten een sanctie toe ...

Lees meer
Wekker

Slapend dienstverband? De wekker gaat af. Onderneem actie!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 18 december 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan moet diens werkgever het salaris maximaal twee jaar doorbetalen. Is deze periode voorbij, maar het dienstverband niet beëindigd? Dan spreekt men van een slapend dienstverband. Een reden om het dienstverband slapend te houden is om te voorkomen...

Lees meer