Blog

Aanzegplicht: alleen (aan)zeggen kost geld

Geplaatst op 17 mei 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Per 1 juli 2015 geldt voor de werkgever een aanzegplicht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Die verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk te informeren over hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Indien de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dient de werkgever te informeren onder welke...

Lees meer

Ryanair-piloten vliegen (er)uit!

Geplaatst op 5 mei 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 23 april 2019 heeft de Kantonrechter Eindhoven geoordeeld in een reeds langer lopende discussie tussen Ryanair en een aantal Ryanair-piloten. Daarbij heeft de kantonrechter geoordeeld dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom kwamen Ryanair-piloten forse vergoedingen toe. Waar ging het om in deze zaak? Ryanair exploiteert een low-cost luchtvaartmaatschappij. Zij heeft een...

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Geplaatst op 22 maart 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. In artikel 7:669 lid 3 BW staan de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen als een ontbindende voorwaarde is ingetreden. De ontbindende voorwaarde is alleen geldig, als deze objectief bepaalbaar is en niet strijdig met het ontslagrecht. Verder moet het onzeker zijn...

Lees meer

Ontslag op staande voet na gebruik cocaïne buiten werktijd

Geplaatst op 8 maart 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 1 februari 2019 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij ving een procedure aan tegen haar werkgeefster. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is in 2018 in dienst getreden bij Accent Receptieservices B.V. (hierna: werkgeefster), laatstelijk op basis van ...

Lees meer

Deliveroo-bezorgers zijn toch werknemers

Geplaatst op 18 januari 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

De discussie over de scheidslijn tussen werknemers en zelfstandigen speelt al jaren. In juli 2018 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een bezorger van Deliveroo aan te merken was als een zzp’er. Op 12 januari jl. oordeelde de dezelfde rechtbank dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers (toch) is aan te merken als een arbeidsovereenkomst. In de eerste zaak is de schriftelijke ...

Lees meer

Werkgevers, waarschuw tijdig voor verval vakantiedagen!

Geplaatst op 29 december 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

In een recente uitspraak van het Hof van Justitie wordt een belangrijke beslissing genomen over de voorwaarden die gelden voor verval van vakantiedagen van een Duitse werknemer. Deze beslissing is ook van belang voor Nederlandse werknemers. Wanneer vervallen vakantiedagen? Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze ...

Lees meer

Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

Geplaatst op 2 december 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een werknemer heeft ieder jaar recht op vakantieverlof. Naast het opnemen van het vakantieverlof kan een werknemer in een aantal gevallen zorgverlof opnemen. Bij een aantal van deze zorgverlofrechten bestaat tevens aanspraak op doorbetaling van loon. De wet kent onder andere het zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, geboorteverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend...

Lees meer

Mag ik een gesprek stiekem opnemen?

Geplaatst op 18 november 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel werknemers en werkgevers herkennen de situatie dat er een moeilijk gesprek met elkaar gepland staat en dit gesprek, zonder dat de ander dat weet, zouden willen opnemen. Misschien om het gesprek op een later - rustiger - moment te kunnen terugluisteren. Of  misschien wel om bewijs te verzamelen. Mag je een gesprek stiekem opnemen, zonder dat de ander daar weet van heeft? Het stiekem...

Lees meer

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding als hij gedeeltelijk wordt ontslagen. Dit omdat hij ...

Lees meer

Misbruik van personeelskorting: ontslag op staande voet

Geplaatst op 7 augustus 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 17 oktober 2017 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij dagvaardde haar voormalig werkgever voor de rechtbank, sector kanton. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is op 16 september 1997 in dienst getreden bij IKEA. Op de arbeidsovereenkomst zijn mede...

Lees meer