Blog

Loondoorbetaling bij opzettelijk veroorzaken ziekte?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 7 september 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Heeft een werkneemster haar ziekte opzettelijk veroorzaakt door een borstverkleiningsoperatie in het buitenland te ondergaan?   Het is bij de meeste mensen wel bekend dat een werkgever bij ziekte van een werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. Deze periode kan maximaal twee jaar...

Lees meer

Inklokken en wegwezen…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 17 augustus 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit omdat de werknemer zich bij het betreden van het bedrijfspand heeft geregistreerd maar vervolgens het pand weer heeft verlaten en geen of nauwelijks werkzaamheden heeft verricht. Wat oordeelt de...

Lees meer

Het belang van duidelijk en consequent beleid

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 20 juli 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Op 8 juni jl. vernietigde de kantonrechter te Haarlem een ontslag op staande voet, omdat de werkgever geen duidelijk beleid voerde en de werknemer niet had gewezen op de gevolgen van zijn handelen. Werknemer, tevens BHV-er Het gaat in deze kwestie om een werknemer die sinds 19 juli 2017...

Lees meer

Integriteit op de werkvloer

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 29 juni 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In deze bijdrage komt een tweetal uitspraken aan de orde die zien op integriteit. Beide uitspraken gaan over werknemers van de Dienst Justitiële Inrichtingen.  In een uitspraak van de kantonrechter Noord-Nederland van 14 juni 2022 ging het om een onvrijwillige omhelzing. In een arrest van het...

Lees meer

Ontslag op staande voet niet te snel geven

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 11 mei 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel. Tot deze maatregel mag niet snel worden overgegaan. Dat blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Haagse kantonrechter. Wat was er aan de hand? De werknemer in kwestie is werkzaam bij Ryberg, een bedrijf met activiteiten op het...

Lees meer

Schadevergoeding bij ontslag op staande voet

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 april 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

In het geval een werkgever overgaat tot ontslag op staande voet kan een werknemer gehouden zijn om de schade van de werkgever te vergoeden. Hoe zit dit? Dringende reden ontslag op staande voet Wanneer er sprake is van een dringende reden kan de werkgever het dienstverband met de werknemer per ...

Lees meer
PCR-test

Een PCR-test weigeren: ontslag?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 23 februari 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Een naschoolse opvang in Amsterdam mag een pedagogisch medewerker ontslag geven die zich sinds de zomer weigert te laten testen op het Coronavirus door middel van een PCR-test. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2022:418). Wat...

Lees meer
coronatest

Ontslag door een vals corona testbewijs?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 26 januari 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer meldt zich ziek vanwege corona en verstrekt de werkgever een corona testbewijs. De werkgever twijfelt aan de authenticiteit van dit testbewijs. Daarom neemt de werkgever contact op met het bedrijf dat de test heeft afgenomen. Uit informatie van het testbedrijf blijkt dat het gaat...

Lees meer
arbeidsovereenkomst

De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 15 december 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In deze blog staan de gevolgen van het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden centraal. Op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wetgeving zijn aangepast aan de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met de Richtlijn ...

Lees meer
Eigenrisicodrager

Eigenrisicodrager in de Ziektewet

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 16 november 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om zelf het risico te dragen voor de ziektewet. Wanneer het dienstverband van een ziekte werknemer eindigt betaalt de werkgever de ziektewetuitkering van de ex-werknemer. Dit gedurende een periode van 104 weken ziekte. Ook is de eigenrisicodrager verantwoordelijk ...

Lees meer