Blog

Ontslag wegens privégedrag?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 22 februari 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever overgaan tot ontslag van de werknemer vanwege gedragingen in de privésfeer? Rode lijn rechtspraak In de wet is geen bepaling opgenomen direct antwoord geeft die op deze vraag. Wel zijn in de rechtspraak uitspraken bekend waaruit een rode lijn kan worden opgemaakt. Of...

Lees meer
zwart inkomen alimentatie

Wat te doen als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 22 januari 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Iedere werknemer ontvangt het salaris graag op tijd. De werkgever is verplicht het loon op de bepaalde tijd te voldoen. Het tijdstip waarop het loon betaald moet worden, staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO genoemd. Art. 7:623 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ...

Lees meer
Boetebeding

Een boete van mijn werkgever. Mag dat?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 11 december 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel overeenkomsten bevatten boetebepalingen. Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, is een boete verschuldigd. Kan een werkgever zo’n boetebepaling ook in een arbeidsovereenkomst opnemen? En zo ja, welke regels gelden dan? Net als in ‘gewone overeenkomsten’, kan ook in ...

Lees meer
gelijke behandeling

Gelijke behandeling in de sollicitatiefase

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 23 oktober 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Artikel 1 van onze Grondwet bepaalt dat allen die zich Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dat ook is verboden. In Nederland kennen we de zogenaamde gelijke...

Lees meer
ontslag

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 25 september 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Naar verwachting kunnen kleinere werkgevers echter vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde...

Lees meer
concurrentiebeding

Concurrentiebeding: het blijft een belangenafweging

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 4 september 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een werkgever ziet zijn werknemer immers niet graag naar de concurrent vertrekken. Als een werkgever bang is dat de werknemer zijn kennis en ervaring gebruikt om voor een ander bedrijf of een andere werkgever, kan een...

Lees meer
beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Beoordelen van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 9 juli 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel bedrijven dienen als gevolg van de negatieve gevolgen van het Corona-virus kostenbesparende maatregelen te nemen. Daarbij kan vaak niet worden ontkomen aan inkrimping van het personeelsbestand. In dit verband krijgen werknemers van wie de functie vervalt vaak een voorstel van hun werkgever ...

Lees meer
Arbeidsovereenkomst

Opzegverbod bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 12 juni 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Het is vanwege de coronacrisis de verwachting dat veel arbeidsovereenkomsten op korte termijn tot een einde zullen gaan komen. Dit kan op verschillende manieren. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden is het aanvragen van een...

Lees meer
ziekte

Ziek of niet ziek: dat is de vraag…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 mei 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

In geval van ziekte heeft een werknemer volgens de wet gedurende 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Van ziekte is sprake wanneer de werknemer vanwege medische redenen ‘de bedongen arbeid’ niet langer volledig kan uitvoeren. De wetgever heeft gekozen voor doorbetaling van slechts een...

Lees meer
verzuim

Arbeidsrecht april 2020

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Er gebeurt veel om ons heen: Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus, met alle arbeidsrechtelijke vragen die dat voor werknemers en werkgevers oproept van dien. Op 6 april jl. opende het UWV het NOW-loket. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ...

Lees meer