Blog

Veelvuldig ziekteverzuim

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 8 oktober 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Vrijwel alle werkgevers hebben te maken met werknemers die langdurig of regelmatig afwezig zijn wegens ziekte. Soms leidt dat tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. We onderscheiden  dan twee soorten ontslag. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of ontslag wegens frequent...

Lees meer
ontslagen werknemer

Ontslag op staande voet van verslaafde werknemer

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 22 september 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

De Kantonrechter in Arnhem heeft op 6 september 2021 uitspraak gedaan. Het betrof een zaak over ontslag op staande voet van een verslaafde medewerker. Daarbij moest de rechter beoordelen of de werknemer, ondanks zijn verslaving, kon worden ontslagen op staande voet en recht had op een...

Lees meer

Opzegging door de werknemer: wees alert!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 20 augustus 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Het komt nogal eens voor dat een werknemer in een emotionele toestand zijn baan opzegt.  Zo’n opzegging kan te maken hebben met een discussie die op het werk speelt. Of een werknemer voelt zich door zijn werkgever onder druk gezet. Later bedenkt de werknemer zich. Meestal omdat de werknemer...

Lees meer

Ziek, maar toch ontslagen?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 25 juli 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

In hoeverre is het mogelijk dat een werknemer tijdens ziekte kan worden ontslagen? Is het niet zo dat een werknemer tijdens ziekte altijd beschermd is tegen ontslag? Opzegverbod Wanneer een werknemer ziek is geldt er in principe een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever de...

Lees meer

Het proeftijdbeding: een dure les!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 25 juni 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Onlangs heeft de Rotterdamse kantonrechter maar weer eens bevestigd dat een proeftijdbeding alleen geldig is als dat schriftelijk is overeengekomen. Wat is een proeftijd ook al weer? Een proeftijd is bedoeld om een werkgever inzicht te kunnen geven in de hoedanigheid van de werknemer....

Lees meer

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden door Corona toegestaan?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 7 mei 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

De kantonrechter Rotterdam oordeelt op 15 april 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3754) over eenzijdige wijzigingen van arbeidsvoorwaarden door een werkgever. Deze eenzijdige wijziging hield verband met de wens van een werkgever om kostenbesparende maatregelen te nemen. Dit vanwege acute financiële...

Lees meer

Mag ik als werkgever een werknemer administratief ziek houden?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon voor de duur van maximaal 104 weken. Van deze verplichte loondoorbetaling mogen partijen niet afwijken. Er is slechts één uitzondering toegestaan. Partijen mogen afspreken dat de werknemer de eerste twee ziektedagen geen recht heeft...

Lees meer

Ontslag wegens privégedrag?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 22 februari 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever overgaan tot ontslag van de werknemer vanwege gedragingen in de privésfeer? Rode lijn rechtspraak In de wet is geen bepaling opgenomen direct antwoord geeft die op deze vraag. Wel zijn in de rechtspraak uitspraken bekend waaruit een rode lijn kan worden opgemaakt. Of...

Lees meer
zwart inkomen alimentatie

Wat te doen als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 22 januari 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Iedere werknemer ontvangt het salaris graag op tijd. De werkgever is verplicht het loon op de bepaalde tijd te voldoen. Het tijdstip waarop het loon betaald moet worden, staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO genoemd. Art. 7:623 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ...

Lees meer
Boetebeding

Een boete van mijn werkgever. Mag dat?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 11 december 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel overeenkomsten bevatten boetebepalingen. Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, is een boete verschuldigd. Kan een werkgever zo’n boetebepaling ook in een arbeidsovereenkomst opnemen? En zo ja, welke regels gelden dan? Net als in ‘gewone overeenkomsten’, kan ook in ...

Lees meer