Eigenrisicodrager betaalt niet: Wat te doen?

Geplaatst op 18 juni 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer een werknemer ziek uit dienst treedt bestaat vaak aanspraak op een ziektewetuitkering. Normaliter betaalt UWV deze uitkering. Dat is anders wanneer  de werkgever eigen risicodrager is voor de Ziektewet. In dat geval betaalt niet UWV maar de werkgever de ziektewetuitkering na het eindigen van het dienstverband.  Wat te doen als de werkgever deze uitkering niet betaalt?

Uitspraak kantonrechter Rotterdam

In een uitspraak van de Rechtbank  Rotterdam van 18 juni 2024 kwam een dergelijke situatie aan de orde.

Een werknemer was ziek uit dienst gegaan. De werkgever was eigenrisicodrager voor de ziektewet maar betaalde geen ziektewetuitkering aan de werknemer. Hierop startte de werknemer een kort geding procedure bij de kantonrechter Rotterdam. De werknemer eiste veroordeling van de werkgever tot betaling van de ziektewetuitkering. Dit, vermeerderd met wettelijke verhoging (50%) en op straffe van een dwangsom.

De werkgever stelde echter dat de werknemer op dit punt niet-ontvankelijk was omdat de werknemer het UWV diende aan te spreken en niet de werkgever. Hier ging de bestuursrechter over en niet de civiele rechter, aldus de werkgever.

De kantonrechter stelt de werkgever op dit punt in het gelijk. De werkgever had geen procedure tegen de werkgever maar tegen UWV moeten beginnen. De eigenrisicodrager voert de ziektewet uit namens UWV maar het is UWV die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de betaling van de ziektewetuitkering.  Wanneer de werkgever de ziektewetuitkering niet betaalt dan kan de werknemer het UWV verzoeken de verplichting tot betaling van de ziektewetuitkering van de werkgever over te nemen. Als UWV aan dit verzoek gehoor geeft, dan kan UWV de betaalde ziektewetuitkering vervolgens op de werkgever verhalen. De werknemer greep in deze procedure dus naast het net.

Beslissing UWV

Wanneer de werknemer UWV verzoekt om de ziektewetuitkering over te nemen zal hierover een beslissing volgen. In geval van weigering kan een werknemer hiertegen bezwaar maken bij UWV. Een dergelijke bezwaarprocedure duurt vaak lang. Zo lang kan een werknemer vaak niet wachten omdat hij geen inkomen heeft. Wanneer de kwestie zo spoedeisend is dat een bezwaarprocedure geen optie is, kan een werknemer bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening vragen. Dit is een spoedprocedure waarin de bestuursrechter een voorlopige beslissing neemt. Zowel in de bezwaarprocedure als in de procedure bij de kantonrechter mag de werkgever als belanghebbende deelnemen.

Als UWV besluit de betaling van de ziektewetuitkering over te nemen van de werkgever kan de werkgever tegen het besluit om deze uitkering te verhalen overigens ook bezwaar maken.

Kortom

Wanneer een werkgever eigenrisicodrager is voor de ziektewet en de uitkering weigert te betalen, dan dient de werknemer zich te wenden tot UWV. UWV zal dan een besluit nemen waartegen de werknemer al dan niet bezwaar kan maken of een bestuursrechtelijke procedure kan aangevangen.  De route via de civiele rechter is een doodlopende weg.

Heeft u vragen hierover of andere arbeidsrechtelijke vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Gepubliceerd op 18 juni 2024 door: mr. E. (Elkan) Spijer