Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Geplaatst op 18 maart 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wie het nieuws volgt, weet dat de overheid druk bezig is met het treffen van noodmaatregelen. De regeling Werktijdenverkorting is gestopt. In de uitvoering van deze regeling bleek deze niet goed uitvoerbaar. Er volgt een nieuwe tijdelijke maatregel: het ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’. Deze regeling is nog niet klaar, maar zal met terugwerkende kracht per 1 maart jl. in werking treden.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Coronavirus

© Pete Linforth via Pixabay

Het Noodfonds biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten. De ondernemer die vanaf 1 maart 2020 minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit om te beginnen voor drie maanden.  Deze periode is met met nog eens drie maanden verlengbaar. Aan die verlenging kan de overheid voorwaarden stellen.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Bij 100% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever. Valt 50% van de omzet weg? Dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Bij 25% verlies van omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Een voorschot

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Voorwaarde bij deze regeling is dat personeel  niet wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen wordt. Daarmee bewerkstelligt de overheid dat werknemers hun salaris ontvangen. Bovendien blijft personeel zo in loondienst. Daarmee houdt de overheid de werkgelegenheid in stand. Deze regeling geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst. Aflopende contracten voor bepaalde tijd daarentegen hoeft de werkgever echter niet te verlengen.

Aanvragen die onder de regeling Werktijdverkorting zijn gedaan, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

De werknemer

Voor de werknemer geldt dat hij niets hoeft te doen. Het is de werkgever die het salaris ‘gewoon’ doorbetaald. De werkgever ontvangt ook de uitkering uit het Noodfonds. Omdat dit noodfonds helemaal losstaat van de Werkeloosheidswet (WW), is er geen koppeling met deze wet. Niet waar het gaat om de hoogte van de uitkering. Maar de werknemer verbruikt ook geen WW-rechten. De werknemer hoeft niet te stoppen met werken als er gebruikt wordt gemaakt van het Noodfonds. Werkgever en werknemer maken samen afspraken of en zo ja, hoe de werknemer (thuis)werkt.

Vragen?

We verwijzen u graag naar de informatie van de overheid. Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid of hebt u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Gepubliceerd op 18 maart 2020 door: mr. E. (Elkan) Spijer