Blog

Arbeidsovereenkomst

Opzegverbod bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 12 juni 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Het is vanwege de coronacrisis de verwachting dat veel arbeidsovereenkomsten op korte termijn tot een einde zullen gaan komen. Dit kan op verschillende manieren. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden is het aanvragen van een...

Lees meer
ziekte

Ziek of niet ziek: dat is de vraag…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 mei 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

In geval van ziekte heeft een werknemer volgens de wet gedurende 104 weken recht op 70% loondoorbetaling. Van ziekte is sprake wanneer de werknemer vanwege medische redenen ‘de bedongen arbeid’ niet langer volledig kan uitvoeren. De wetgever heeft gekozen voor doorbetaling van slechts een...

Lees meer
verzuim

Arbeidsrecht april 2020

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Er gebeurt veel om ons heen: Iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus, met alle arbeidsrechtelijke vragen die dat voor werknemers en werkgevers oproept van dien. Op 6 april jl. opende het UWV het NOW-loket. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ...

Lees meer
Coronavirus

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 18 maart 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Wie het nieuws volgt, weet dat de overheid druk bezig is met het treffen van noodmaatregelen. De regeling Werktijdenverkorting is gestopt. In de uitvoering van deze regeling bleek deze niet goed uitvoerbaar. Er volgt een nieuwe tijdelijke maatregel: het 'Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid'. ...

Lees meer
Cumulatieve ontslaggrond

Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden goed onderbouwen

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 maart 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Inmiddels sprak de eerste kantonrechter zich uit over de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ die per 1 januari 2020 in het kader van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is geïntroduceerd. Wat betekent dat en hoe pakt de uitspraak uit? Cumulatiegrond Vóór 1 januari 2020 was een voldragen ontslaggrond...

Lees meer
Oproepkracht

Oproepkracht en werkgevers opgelet!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 29 januari 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Op 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Met deze wetgeving verbeterde de positie van de oproepkracht. Oproepkrachten hadden immers geen zekerheid over het aantal uren dat ze zouden kunnen gaan werken, met gevolg onzekerheid over hun inkomsten. Bovendien konden ze...

Lees meer
ziekte

Salaris tijdens ziekte opschorten of stopzetten? Hoe zat het ook alweer?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 10 januari 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan ontstaan er zowel voor de werkgever maar ook voor de werknemer allerlei verplichtingen op het vlak van re-integratie en controle. Wanneer een werknemer deze verplichtingen bij ziekte niet (correct) nakomt kan een werkgever besluiten een sanctie toe ...

Lees meer
Wekker

Slapend dienstverband? De wekker gaat af. Onderneem actie!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 18 december 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan moet diens werkgever het salaris maximaal twee jaar doorbetalen. Is deze periode voorbij, maar het dienstverband niet beëindigd? Dan spreekt men van een slapend dienstverband. Een reden om het dienstverband slapend te houden is om te voorkomen...

Lees meer
urenregistratiesysteem

Ontbreken urenregistratiesysteem leidt tot toewijzing overuren

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 6 december 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij geld had verduisterd van zijn werkgever. Zijn werkgever start een procedure waarin de gefixeerde schadevergoeding en terugbetaling van het verduisterde bedrag wordt gevorderd. Bij wijze van tegenvordering maakt de werknemer aanspraak op...

Lees meer
slapend dientsverband

De Hoge Raad hakt de knoop door: “einde aan het slapend dienstverband”.

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 november 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft vandaag uitspraak gedaan in de kwestie rond de zogenaamde slapende dienstverbanden.  Over de problematiek van het slapende dienstverband zijn door de feitenrechters verschillende uitspraken gedaan. Daarom was het wachten op een uitspraak van de hoogste...

Lees meer