Blog

rechtsgebieden

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Geplaatst op 21 juni 2019 door

In 2015 is de ‘Wet werk en zekerheid’ in werking getreden. Het was de bedoeling om het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper te maken. Dit leverde helaas niet het juiste effect op dat beoogd was. Daarom heeft de regering nieuwe maatregelen voorgesteld in de ‘Wet arbeidsmarkt in...

Lees meer
aanzegplicht

Aanzegplicht: alleen (aan)zeggen kost geld

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 17 mei 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Per 1 juli 2015 geldt voor de werkgever een aanzegplicht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Die verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer schriftelijk te informeren over hij de arbeidsovereenkomst wil...

Lees meer
Ryan-piloten vliegen eruit

Ryanair-piloten vliegen (er)uit!

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 mei 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 23 april 2019 heeft de Kantonrechter Eindhoven geoordeeld in een reeds langer lopende discussie tussen Ryanair en een aantal Ryanair-piloten. Daarbij heeft de kantonrechter geoordeeld dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom kwamen Ryanair-piloten forse vergoedingen toe. Waar ...

Lees meer
ontslag ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 22 maart 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. In artikel 7:669 lid 3 BW staan de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen als een ontbindende voorwaarde is ingetreden. De ontbindende voorwaarde is alleen geldig,...

Lees meer
ontslag

Ontslag op staande voet na gebruik cocaïne buiten werktijd

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 8 maart 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 1 februari 2019 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij ving een procedure aan tegen haar werkgeefster. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is in 2018...

Lees meer
Deliveroo bezorgers geen zzp-ers

Deliveroo-bezorgers zijn toch werknemers

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 18 januari 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

De discussie over de scheidslijn tussen werknemers en zelfstandigen speelt al jaren. In juli 2018 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een bezorger van Deliveroo aan te merken was als een zzp’er. Op 12 januari jl. oordeelde de dezelfde rechtbank dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar...

Lees meer
verval vakantiedagen

Werkgevers, waarschuw tijdig voor verval vakantiedagen!

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 december 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

In een recente uitspraak van het Hof van Justitie wordt een belangrijke beslissing genomen over de voorwaarden die gelden voor verval van vakantiedagen van een Duitse werknemer. Deze beslissing is ook van belang voor Nederlandse werknemers. Wanneer vervallen vakantiedagen? Wettelijke...

Lees meer
Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 2 december 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een werknemer heeft ieder jaar recht op vakantieverlof. Naast het opnemen van het vakantieverlof kan een werknemer in een aantal gevallen zorgverlof opnemen. Bij een aantal van deze zorgverlofrechten bestaat tevens aanspraak op doorbetaling van loon. De wet kent onder andere het zwangerschaps-...

Lees meer
stiekem opnemen

Mag ik een gesprek stiekem opnemen?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 18 november 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel werknemers en werkgevers herkennen de situatie dat er een moeilijk gesprek met elkaar gepland staat en dit gesprek, zonder dat de ander dat weet, zouden willen opnemen. Misschien om het gesprek op een later - rustiger - moment te kunnen terugluisteren. Of  misschien wel om bewijs te...

Lees meer
Vrouwe justitia

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een...

Lees meer