Ben ik de vader van mijn kinderen?

Geplaatst op 30 oktober 2020 door mr. J. (Jorika) Todorov

U heeft het wellicht de afgelopen weken in het nieuws voorbij zien komen. Een gynaecoloog in Zwolle heeft zijn eigen sperma gebruikt voor het insemineren van wensouders zonder dat zij dat wisten. Hij is daarmee van zeker 17 kinderen de biologische vader. Het nieuws kwam uit doordat er via verschillende DNA-databanken een match werd gevonden. Steeds vaker gaan kinderen op zoek naar hun biologische ouder(s). Echter, slechts een paar procent van de Nederlandse kinderen is niet van de man die zij als hun vader zien.

Wat kunt u doen als u het vermoeden heeft dat u niet de biologische vader van de kinderen binnen uw gezin bent? Of als u juist het vaderschap wilt laten vaststellen. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Ontkenning juridisch ouderschap

Het juridisch vaderschap kan alleen ontkent worden indien u niet de biologische vader van uw kinderen bent. U kunt uw vaderschap ook niet ontkennen als u heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad. vaderschapSoms kan het onduidelijk zijn of u wel of niet de verwekker van uw kind bent. Om vast te stellen of u de biologische vader van uw kind bent kan bij de rechtbank verzocht worden om een DNA-onderzoek. Nadat is vast komen te staan dat u niet de biologisch vader bent kan er een verzoek bij de rechtbank ingediend worden voor de ontkenning van het juridisch vaderschap.

Indien door de rechtbank wordt vastgesteld dat de ontkenning van het vaderschap juist is dan heeft dat tot gevolg dat u voor de wet niet meer als vader wordt beschouwd. Deze ontkenning werkt terug tot aan de geboorte. U bent dus nooit de juridische vader geweest. Dit kan gevolgen hebben voor wie er bijvoorbeeld erfgenaam zijn.

Mocht u twijfels hebben of u wel of niet de biologische vader bent wacht dan niet te lang. Voor het indienen van een verzoek tot ontkenning van uw vaderschap gelden strikte termijnen. Naast de vader kan er ook door het kind en door de moeder om ontkenning van het vaderschap worden verzocht. Let op, ook hier zijn zeer strikte termijnen aan verbonden. Heeft u dus het vermoeden dat het voor wat betreft de afstamming in uw gezin niet juist is onderneem dan actie!

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Indien de biologische vader uw kind niet wil erkennen dan kunt u de rechter verzoeken om het vaderschap vast te stellen. Dit heet gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Ook het moederschap van een vrouwelijke partner kan vastgesteld worden door de rechtbank. Het ouderschap kan ook nog worden vastgesteld nadat de ouder is overleden.

De rechtbank kan wederom een DNA-onderzoek laten doen om vast te stellen wie de biologische vader is. In het geval van een vrouwelijke partner kijkt de rechter of zij toestemming heeft gegeven voor het verwekken van het kind. Het verzoek tot gerechtelijke vaststelling kan worden ingediend door de moeder of door het kind.

Door de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap verkrijgt de juridisch vader of moeder rechten en plichten. Het is dus belangrijk dat u zich goed laat informeren voordat u stappen onderneemt.

Bijzondere curator

Indien er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een ontkenning van het juridisch vaderschap of bij een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap dan benoemt de rechtbank een bijzondere curator. De bijzondere curator beschermt de belangen van het minderjarige kind.

Advies of hulp nodig?

Heeft u vragen over afstammingskwesties? Wilt u uw vaderschap juist ontkennen of wilt u het ouderschap gerechtelijk laten vaststellen, neem dan tijdig en vrijblijvend contact op met één van onze familierecht advocaten!

Gepubliceerd op 30 oktober 2020 door: mr. J. (Jorika) Todorov