Coronavirus: moet ik nog alimentatie betalen?

Geplaatst op 3 april 2020 door mr. J. (Jorika) Todorov

De uitbraak van het coronavirus treft iedereen. De kinderen gaan voorlopig niet naar school of naar de opvang en de ouders werken thuis. Het virus is ook van invloed op het inkomen van velen. Wat is het gevolg hiervan voor de partner- en/of kinderalimentatie?

Alimentatie

Gedurende het huwelijk zijn partijen verplicht elkaar het nodige te verschaffen (artikel 1:81 BW). Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap tot een einde komt, dan kan de ex-partner die geen of weinig inkomen heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien partneralimentatie verzoeken (artikel 1:157 BW).

Daarnaast is er kinderalimentatie. Een kind heeft er recht op dat zijn ouders hem naar evenredigheid van hun inkomen financieel ondersteunen op het moment dat zij niet langer samen zijn. Voor meer informatie over kinderalimentatie zie een eerdere blog dat door ons is gepubliceerd: Kinderalimentatie: moet ik dat betalen?

Wijziging van omstandigheden

Partijen kunnen de alimentatie in onderling overleg vastleggen in bijvoorbeeld een convenant. Daarnaast kan een rechter de alimentatie vastleggen in een beschikking. Het alimentatiealimentatiebedrag kan op een later moment worden gewijzigd. Voor het wijzigen van de alimentatie, dient de omstandigheden van één of beide partijen te zijn gewijzigd. Als gevolg van die wijziging is het alimentatiebedrag niet meer redelijk. Er dient dus sprake te zijn van een gebeurtenis die van invloed is op het inkomen of de draagkracht.

Het mislopen van inkomen als gevolg van het coronavirus kan een grond zijn voor een wijzigingsverzoek van de alimentatie. Het wijzigingsverzoek kan een verhoging dan wel een verlaging van de alimentatie inhouden.

Opgemerkt dient te worden dat u de alimentatie niet uit eigen beweging kan wijzigen. De instemming van uw ex-partner is hiervoor nodig. Indien de ex-partner niet instemt met het gewijzigde alimentatiebedrag, dan dient u een verzoek hiertoe in te dien bij de rechtbank. Zolang het alimentatiebedrag niet door de rechter is gewijzigd, dan kan de ex-partner een deurwaarder of het LBIO inschakelen om het bedrag te innen.

Het is om deze reden van groot belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw ex-partner om te bezien of jullie in onderling overleg afspraken kunnen maken. In een dergelijk geval is het niet nodig om een procedure op te starten.

Adviseren

In verband met het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten per 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Het is de vraag of alimentatiegeschillen onder urgente zaken vallen. Gelet hierop is het aan te bevelen om in onderling overleg – zo nodig door tussenkomst van een advocaat – afspraken te maken. Indien het lukt om gewijzigde (tijdelijke) afspraken te maken, dan dienen deze schriftelijk en duidelijk te zijn vastgelegd. Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren door een advocaat over de wijze waarop de afspraken worden genoteerd. Hiermee voorkomt u dat er op een later moment discussie ontstaat.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan – ook in deze dagen – voor u klaar!

Gepubliceerd op 3 april 2020 door: mr. J. (Jorika) Todorov