De gevolgen van een erfenis voor de bijstandsuitkering

Geplaatst op 24 augustus 2022 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Afgelopen juli heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vrouw die al ruim 20 jaar bijstand ontving een erfenis van bijna € 100.000 ontvangt. In november 2019 heeft zij een bedrag van € 10.000 uit de erfenis van haar tante ontvangen. In januari 2020 het restant. De vrouw heeft nog twee zussen. De ene zus krijgt ook dit bedrag. De andere zus is onterfd. In december van 2020 dient de vrouw opnieuw een aanvraag om bijstand in. De vrouw krijgt met ingang van december 2020 dan wederom een bijstandsuitkering toegekend. Dit naar de norm van een alleenstaande (€ 1.059,03).

Procesverloop

Met ingang van 1 januari 2021 verlaagt men deze uitkering met 20% voor de duur van 24 maanden. De gemeente vindt dat de vrouw voor een bedrag van € 17.000 onverantwoord heeft ingeteerd op haar erfenis. De vrouw is het hier niet mee eens. De vrouw gaat in bezwaar en de duur van de maatregel wordt naar beneden bijgesteld naar 10 maanden. Ook hiermee is de vrouw het niet eens en gaat om die reden in beroep bij de rechtbank.

De vrouw vindt dat zij niet te snel is ingeteerd op haar vermogen. De korting op haar uitkering vindt zij niet terecht. De vrouw heeft in 2020 in totaal € 40.000 overgemaakt aan haar zussen. Dit is onder meer voor een zonwering en tuinschutting geweest die de zussen hebben voorgeschoten (€ 6.000).

De rechtbank gaat hier niet in mee. Zij vindt dat voornoemd bedrag bij het vaststellen van het verantwoord ingeteerd bedrag geen rekening hoeft te worden gehouden. De vrouw heeft weliswaar aangetoond dat zij het geld aan haar zussen heeft overgemaakt. Hieruit blijkt echter niet dat dit terugbetaalde kosten zijn. Ook blijkt niet uit enig ander gemaakte afspraak tussen de vrouw en haar zussen. Verder vindt de vrouw dat het voor haar extra nadelig uitpakt wanneer de uitkering is gekort.

Medische omstandigheden

Gelet op haar medische omstandigheden komt zij maandelijks moeilijk rond. Zij houdt nu maandelijks een bedrag van € 25,- over om boodschappen te doen. Vaststaat dat de vrouw te snel op haar erfenis heeft ingeteerd. De vrouw heeft bij de rechtbank niet bestreden dat zij tekortschoot in het besef dat het hier om een bijstandsuitkering gaat die door ons allemaal wordt betaald. Zij heeft enkel aangegeven dat de hoogte van het bedrag waarmee men rekening mee moet houden lager moet zijn dan wat de Gemeente Almere stelt.

De vrouw heeft in beroep weliswaar gesteld dat zij vanwege medische omstandigheden moeilijk rond kan komen maar heeft dit verder niet onderbouwd. Verder verwijst de rechtbank nog naar een uitspraak waarbij werd beslist dat betalingsachterstanden van huur en energie met de dreiging van uithuiszetting en energieafsluiting geen dringende reden opleveren om van verlaging van de bijstand af te zien. In hoeverre dit argument straks ook nog geldt met de nieuwe energieprijzen valt wellicht te bezien.

Kort en goed beslist de rechtbank dat de korting van 20% op de aangevraagde bijstand voor de duur van negen maanden zal worden opgelegd.

Conclusie

Opvalt aan deze uitspraak is dat de Gemeente Almere van een lager bedrag uitgaat dan de € 100.000 die zij heeft ontvangen. Dit omdat de vrouw, wanneer alle drie de zussen erfgenaam zouden zijn, zij een bedrag van € 65.000 zou hebben ontvangen. Het lijkt erop dat men de vrouw hierin al tegemoetkomt.

Het is op zich begrijpelijk dat wanneer je een erfenis van € 100.000 ontvangt dat men op dat moment geen aanspraak meer maakt op een bijstandsuitkering. Het blijft wel van belang dat je je op dat moment realiseert dat je niet ongelimiteerd al het geld snel kan uitgeven. De norm is dat je anderhalf keer je bijstandsuitkering per maand mag interen op de erfenis. Wordt er te snel ingeteerd, dan zal de gemeente de bijstandsuitkering korten.

Voor eventuele vragen over deze blog of andere erfrechtelijke vragen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Gepubliceerd op 24 augustus 2022 door: mr. N.T. (Michiel) Vogelaar