De omgangs- of zorgregeling wordt niet nagekomen

Geplaatst op 11 september 2020 door mr. J. (Jorika) Todorov

Ouders die uit elkaar gaan en één of meer kinderen hebben, dienen afspraken te maken over het kind. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind meestal vastgelegd. Een onderdeel van het ouderschapsplan betreft de omgangs- of zorgregeling.

Omgangs- of zorgregeling?

Het contact tussen een kind en zijn ouder(s) is in artikel 1:253a Burgerlijk Wetboek geregeld. Dit artikel is van toepassing op het moment Echtscheidingdat de ouders het gezamenlijk gezag over het kind hebben. Dit betekent dat ieder van de ouders het recht en plicht hebben voor het kind te zorgen en gezamenlijk beslissingen te nemen over het kind. Geen van de ouders heeft hierin meer recht of belang dan de andere ouder. In geval van gezamenlijk gezag wordt gesproken over een zorgregeling.

Indien één ouder belast is met het gezag, dan spreken de ouders een omgangsregeling af. Op grond van artikel 1:377a BW heeft een kind recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

Het contact tussen een kind en zijn ouder(s) kent dus twee termen. Er is sprake van een zorgregeling indien beide ouders belast zijn met het gezag over het kind. In het geval van éénhoofdig gezag is er sprake van een omgangsregeling.

Omgangs- of zorgregeling wordt niet nagekomen

Het komt (regelmatig) voor dat één van de ouders de overeengekomen omgangs- of zorgregeling niet of niet goed nakomt. Naast het verzoeken van een wijziging van de omgangs- of zorgregeling, is het ook mogelijk om  een door de wet toegelaten dwangmiddelen te verzoeken, zoals dwangsommen.

De rechter kan bepalen dat de ouder die de omgangs- of zorgregeling blijft frustreren een dwangsom verbeurt voor elke dag dat hij de overeengekomen afspraken niet of niet goed nakomt. Naast het feit dat een van de ouders dit kan verzoeken, kan de rechter ook ambtshalve een dwangsom opleggen. Het voornoemde staat opgenomen in artikel 1:253a lid 5 BW. Recent heeft de Rechtbank Rotterdam overwogen, dat het opleggen van dwangmiddelen zowel bij een omgangs- als zorgregeling mogelijk is.

Dwangsom

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden één van de ouders veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van kinderalimentatie€ 500,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag als die ouder in gebreke blijft de omgangsregeling na te komen, met een maximum van € 10.000,00 euro. In deze zaak ging het kort gezegd over het volgende. Partijen hebben een affectieve relatie gehad, uit welke relatie een kind is geboren. De moeder is alleen belast met het gezag. De vader heeft het kind enkel erkend. In 2019 is er door de rechtbank een omgangsregeling tussen de vader en het kind vastgesteld. Ongeveer een jaar later, heeft de vrouw aangegeven dat zij Nederland heeft verlaten samen met het kind. De vader is een procedure opgestart waarbij hij de nakoming van de omgangsregeling, zoals vastgesteld bij beschikking van 2019, heeft gevorderd. Hierbij heeft de vader ook dwangsommen gevorderd. De vorderingen van de vader zijn toegewezen.

Mocht u problemen hebben met betrekking tot nakoming van de omgangs- of zorgregeling, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze familierecht advocaten voor advies.

Gepubliceerd op 11 september 2020 door: mr. J. (Jorika) Todorov