Het laatste rondje?

Geplaatst op 1 maart 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Ik heb hier een brief voor mijn moeder
Omdat mijn vader hoog in de hemel is
Deze brief stuur ik nu aan haar advocaat
Want op mijn moeder, ben ik wel een beetje kwaad

Inleiding

Toen André Hazes in 2004 veel te vroeg overleed, kon niemand bevroeden dat bijna 20 jaar later zijn vrouw Rachel en dochter Roxanne tegenover elkaar zouden staan in de rechtszaal. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat is het nu precies wat moeder en dochter verdeeld houdt?

De vorderingen in kort geding

Kern van de kortgedingprocedure is de discussie of Rachel erfgenaam is en zichzelf erfgenaam van André Hazes mag noemen. Daarnaast vindt Roxanne dat haar moeder niet langer alleen beslissingen mag nemen over het bedrijf dat de rechten van de liedjes (het intellectuele eigendom) van André Hazes heeft. Verder wil Roxanne inzage in financiële stukken rondom de afwikkeling van de erfenis van haar vader. Dit wil zij zodat zij dan kan bekijken of de waarde van de erfenis op een juiste manier is vastgesteld.

Van huwelijkse voorwaarden naar gemeenschap van goederen

(C) Image by M. Kruit from Pixabay

Allereerst is het goed om te weten dat André Hazes in 2001 zijn testament heeft gewijzigd. In dit laatste testament heeft hij Rachel en zijn twee kinderen Roxanne en André jr. als erfgenaam benoemd. De kinderen uit zijn eerdere huwelijken worden niet meer genoemd. Uit het testament valt op te maken dat André en Rachel zijn getrouwd onder het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Maar er staat ook in het testament dat André en Rachel hun huwelijkse voorwaarden gaan wijzigen naar algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat toen André zijn testament wijzigde, hij er ook voor gekozen heeft om zijn totale bezit met Rachel te delen.

Wie erft er nu van André Hazes?

Toen André overleed was de helft van het totale vermogen dus al van Rachel. De andere helft gaat dan naar zijn erfgenamen. Maar wie zijn dan de erfgenamen? Volgens het testament van André zijn dat Rachel en zijn twee kinderen Roxanne en André. Alleen staat ook in datzelfde testament opgenomen dat in het geval er een echtscheidingsprocedure loopt, Rachel niet langer erfgenaam is maar alleen Roxanne en André jr. erven. En laat dat nu het geval zijn. Op het moment dat André overlijdt, is er een echtscheidingsprocedure aanhangig bij de rechtbank. Dit heeft als gevolg dat naar de letter van het testament Rachel niet langer van André kan erven.

In dezelfde procedure voor de rechtbank voert Rachel aan dat zij vrijwillig van de erfenis heeft afgezien. Dat laatste volgt de kortgedingrechter niet omdat uit de stukken op geen enkele wijze blijkt dat dit het geval is.

Rachel geen erfgenaam maar mag zich wel zo noemen

Wel vindt de kortgedingrechter dat het vooralsnog aannemelijk is dat Rachel geen erfgenaam is. Toch wordt het Rachel niet verboden om zich als erfgenaam van André Hazes uit te geven. Dat komt omdat de vordering van Roxanne heel laat is ingediend. Er is dus eigenlijk geen spoedeisend belang om dit nu nog in kort geding te vorderen. Een spoedeisend belang is vereist voor een beoordeling in kort geding.

Rachel moet financiële stukken afgeven aan Roxanne

Vaststaat dat na het overlijden van André een verdelingsakte is opgesteld die zegt dat alle goederen van de huwelijksgoederengemeenschap van André en Rachel aan Rachel worden toegedeeld. Dat betekent dat op dat moment alles van Rachel is geworden. De stelling dat het intellectuele eigendom nog niet verdeeld is en daarom nog verdeeld zou moeten worden volgt de rechter niet. Wel houdt de rechter het voor mogelijk dat dit bestanddeel niet juist is gewaardeerd. In deze procedure is niet komen vast te staan dat de waarde van het intellectuele eigendom (dus van de liedjes van André) zijn vastgesteld in het kader van de afwikkeling van de erfenis/verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Inmiddels is de afgelopen 20 jaar toch wel gebleken dat de liedjes van André geld blijven opleveren en Roxanne en André zijn tenslotte zijn enige twee erfgenamen. Daarom wordt Rachel veroordeeld om de financiële stukken aan Roxanne te overleggen, zodat Roxanne kan beoordelen of de waardering van de erfenis van haar vader op een juist manier is gegaan.

Hoe nu verder?

De vraag of Rachel zich erfgenaam mag blijven noemen kan nog worden voorgelegd aan de rechter in een bodemprocedure. Mocht blijken dat de waardering van de nalatenschap onjuist is geweest, dan kunnen Roxanne en André Rachel nog aanspreken voor het bedrag dat te weinig aan hen is toegekend. Een snelle oplossing ligt niet voor de hand. De financiële belangen zijn groot, zodat er voorlopig nog geen sprake is van een laatste rondje…

Heeft u vragen over een erfenis die naar uw gevoel niet helemaal netjes is afgewikkeld, neem dan contact op met ons kantoor op 0174 – 444 880.

Gepubliceerd op 1 maart 2023 door: mr. N.T. (Michiel) Vogelaar