Is de opbrengst van zonnepanelen van invloed op de alimentatie?

Geplaatst op 21 mei 2021 door mr. J. (Jorika) Todorov

Steeds meer huizen hebben zonnepanelen op het dak. Op het moment dat u zonnepanelen heeft en stroom teruglevert aan uw energieleverancier, dan bent u voor de Belastingdienst een ondernemer. De vraag is of de teruglevering van energie door zonnepanelen aan te merken is als inkomen. En zo ja, of dit van invloed is op de alimentatie. De Rechtbank Overijssel heeft antwoord gegeven op deze vraag.

Waar ging het om in deze zaak?

Partijen zijn in het verleden gehuwd geweest. Uit het huwelijk zijn vier kinderen geboren. Eén van de kinderen is inmiddels jong-meerderjarig. Eind 2014 heeft de rechtbank de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De beslissing ten aanzien van de alimentatie is aangehouden. Ongeveer een half jaar later hebben partijen een convenant opgesteld. In het convenant is onder meer bepaald dat de man met ingang van 7 januari 2015 een bedrag van € 230,00 per kind per maand bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding (=alimentatie).

Het standpunt van de man

De man heeft in onderhavige zaak verzocht de alimentatie (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen) te wijzigen. Volgens hem is er sprake van wijziging van omstandigheden. Hij stelt dat de vrouw in 2015 aanspraak heeft gemaakt op kindgebonden budget. Bovendien is haar inkomen in dat jaar gestegen. Dat zou, volgens hem, van invloed moeten zijn op de verschuldigde alimentatie.

Het standpunt van de vrouw

De vrouw betwist de door de man gewijzigde omstandigheden, en daarmee zijn verzoek om de alimentatie te wijzigen. Daarnaast voert de vrouw aan dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat de man inkomen geniet uit zijn zonnepanelen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat, gelet op hetgeen in het verweerschrift staat opgenomen, er in januari 2015 bij de berekeningen van de alimentatie geen rekening is gehouden met het kindgebonden budget. Verder heeft de vrouw erkend dat zij haar dienstverband heeft kunnen uitbreiden van 16 naar 24 uur. Het netto inkomen van de vrouw is met bijna € 600,00 per maand gestegen. Er is daarom sprake van relevante wijzigingen van omstandigheden.

De rechtbank stelt vast dat partijen al dan niet met juridische bijstand gedurende het jaar 2016 overleg met elkaar hebben gepleegd over de alimentatie, alvorens de man uiteindelijk tot indiening van het verzoek is overgegaan (in 2017). Om deze reden stelt de rechtbank de ingangsdatum van de alimentatie vast op 1 september 2016.

Uit de overgelegde stukken is de rechtbank gebleken dat in de jaren 2012 – 2015 een behoorlijke teruggave is gedaan ten aanzien van de stroom. Echter, gelet op de investering van bijna € 20.000,00 is de rechtbank van oordeel dat het gerechtvaardigd is als de opbrengst van de zonnepanelen (eerst) wordt aangewend voor de aanzuivering van het vermogen van de man. De man heeft immers de investering gedaan met zijn spaargeld. De teruglevering door de zonnepanelen leidt daarom niet tot een hoger inkomen van de man en is daarom niet relevant voor de vaststelling van de alimentatie.

De rechtbank wijzigt de kinderalimentatie met ingang van 1 september 2016 tot 31 december 2016 op € 200,00 per kind per maand. Vanaf 1 januari 2017 wordt de alimentatie gesteld op € 205,00 per kind per maand.

Hebt u vragen over (de wijziging) van kinderalimentatie? Neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten!

Gepubliceerd op 21 mei 2021 door: mr. J. (Jorika) Todorov