Kinderalimentatie: moet ik dat betalen?

Geplaatst op 20 september 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Wij krijgen nogal eens vragen over kinderalimentatie. Vragen als “moet ik dat betalen?” Ouders en stiefouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen. Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. De hoogte van de kinderalimentatie is onder andere afhankelijk van het inkomen van de ouders en de omgangsregeling. Het minimumbedrag is € 25,00 per kind per maand.

Als er eenmaal een alimentatiebedrag is vastgesteld, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Hierbij kunt u denken aan eten, drinken, kleding, kinderopvang en sport.

Leeftijd in verband met kinderalimentatie

KinderalimentatieDe wettelijke basis voor kinderalimentatie verschilt per leeftijdscategorie:

Onderhoudsplichtigen

Ouders

Een kind heeft er recht op dat zijn ouders hem, indien hij nog niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, naar evenredigheid van hun inkomen financieel te ondersteunen op het moment dat de ouders niet langer samen zijn met elkaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als de affectieve relatie wordt beëindigd of het huwelijk wordt ontbonden.

Als een kind is geboren uit een onenightstand, geldt de onderhoudsplicht eveneens. Op grond van artikel 1:394 BW geldt er namelijk een onderhoudsplicht voor de verwekker. Een verwekker is de man die samen met de vrouw een kind op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan, alsmede de persoon die als levenspartner van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot geval kan hebben gehad. Het is niet vereist dat deze personen een relatie hebben gehad. Wel is vereist dat er geen andere juridische vader is, die al een onderhoudsplichtig is voor het kind.

Stiefouders

Een stiefouder is enkel verplicht gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner (artikel 1:395 BW). Voor samenwoners, die niet getrouwd zijn dan wel geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan geldt de voornoemde verplichting niet. In een dergelijk geval is er geen sprake van een stiefouder.

Openbare orde

Kinderalimentatie is van openbare orde. Regels van openbare orde vormen in wezen dwingend recht. Overeenkomsten waarbij van de kinderalimentatie wordt afgezien zijn nietig (artikel 1:400 lid 2 BW). Het is dus niet mogelijk om een nihilbeding overeen te komen. Het is echter wel mogelijk dat de kinderalimentatie (tijdelijk) nihil wordt gesteld, omdat de alimentatieplichtige in de schuldsanering komt of vanwege daling van de draagkracht door bijvoorbeeld werkloosheid.

Hebt u vragen over de verschuldigdheid of de berekening van kinderalimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze familierechtspecialisten!

Gepubliceerd op 20 september 2019 door: mr. J. (Jorika) Todorov