Kinderrekening of kinderalimentatie: bezint eer ge begint!

Geplaatst op 25 oktober 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Uitgangspunt is dat kinderen, financieel gezien, zo min mogelijk nadeel ondervinden van het uiteengaan van partijen. Kinderen mogen financieel niet slechter af zijn na de echtscheiding. Het doel is het creëren van een vergelijkbare levensstandaard bij beide ouders. Om dit doel te bereiken spreken ouders af dat de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie betaalt. Van dat bedrag voldoen de ouders alle kosten van het kind. Ouders kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van een kinderrekening of een combinatie van beide.

Kinderrekening

Een kinderrekening is een bankrekening die ouders na een echtscheiding openen. Dit met de bedoeling daarvan de kosten kinderrekeningvan de kinderen te voldoen. Het gaat in de meeste gevallen om een en/of-rekening waar de beide ouders een pas van hebben. Beide ouders inzage hebben inzage op de rekening.

In geval van een kinderrekening spreken ouders meestal af dat zij de kosten die de kinderen bij hen thuis maken zelf betalen. Dat zijn de zogenoemde ‘verblijfskosten’. De kinderrekening is bedoeld voor de zogenoemde verblijfsoverstijgende kosten. Die kosten bestaan uit alle overige kosten zoals contributie voor sportclubs en cadeautjes voor kinderfeestjes. Het gaat hierbij om kosten die onafhankelijk zijn van waar het kind verblijft.

Voordelen en nadelen van een kinderregeling

Het voordeel van een kinderrekening is dat de ouders samen de financiële verantwoordelijkheid voor hun kinderen dragen en dit ook zo ervaren. Beide ouders beslissen op deze manier hoe zij het budget voor de kinderen besteden. Beide ouders blijven op deze manier betrokken bij de verzorging en opvoeding.

Een kinderrekening vergt een goede communicatie. Ouders moeten samen kunnen overleggen en afstemmen. Ook is er over en weer vertrouwen nodig. Een kinderrekening werkt alleen als de ouders elkaar de ruimte te geven. Als zij erop vertrouwen dat het budget op de juiste wijze wordt besteed. Als voor elke uitgave overleg nodig is en de communicatie tussen de ouders niet goed verloopt of iedere uitgave dient te worden verantwoord omdat er geen vertrouwen is, gaat het in de praktijk al snel mis.

Het nadeel van de kinderrekening is dat bijdragen niet zonder meer kunnen worden geïncasseerd door het LBIO in het geval betaling achterwege blijft. Een afspraak tot betaling van kinderalimentatie levert, indien door een rechter bekrachtigd in een beschikking, een executoriale titel op. Een executoriale titel betekent dat afspraken rechtens afdwingbaar zijn. In dat geval kan je direct een deurwaarder inschakelen op het moment dat betaling achterwege blijft en hoef je niet eerst naar de rechter. De afspraak dat beide ouders een bedrag overmaken op de kinderrekening levert in beginsel geen executoriale titel op.

Wat als het niet goed loopt?

Hoe kom je van de kinderrekening af als het niet goed loopt? Komt een van beiden de afspraken over de bijdrage op de kinderrekening niet na? Dan is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken alsnog kinderalimentatie vast te stellen. Dat het wijzigen van eenmaal gemaakte afspraken niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt uit de volgende casus.

kinderrekeningIn de procedure bij de rechtbank Midden–Nederland (d.d. 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5866) verzoekt de vrouw de tussen partijen gemaakte afspraken ten aanzien van de kinderrekening te doen wijzigen aldus dat de man wordt veroordeeld maandelijks aan de vrouw te voldoen een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). De vrouw legt aan haar verzoek ten grondslag dat het systeem van de kinderrekening niet langer houdbaar is daar de man op oneigenlijke wijze gebruik zou maken van de kinderrekening door, zonder instemming van de vrouw, bestedingen te doen waarvoor de kinderrekening niet is bedoeld.

De man betwist gemotiveerd de stelling van de vrouw dat de man op oneigenlijke wijze gebruikmaakt van de kinderrekening. De rechtbank acht het redelijk, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zoveel mogelijk aan te sluiten bij hetgeen partijen voor ogen stond bij het maken van de afspraken over de kinderrekening en acht geen termen voor opheffing van die rekening aanwezig.

Het omgekeerde gebeurt ook. Zo kon een vader voldoende aannemelijk maken dat de moeder de kinderalimentatie niet voor de kinderen aanwendde, maar deze vermoedelijk gebruikte om schulden af te lossen. De rechtbank Limburg (d.d. 20 juli 2017, ECLI:RBLIM:2017:7077) oordeelde in deze zaak dat de door de vader te betalen bijdrage op een kinderrekening diende te worden gestort waar beide ouders toegang tot hadden.

Wat is beter?

In de afweging tussen beide mogelijkheden is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu beter is. Het antwoord op deze vraag wisselt per gezin. Ouders hebben de vrijheid om zelf afspraken te maken over welke kosten zij van de kinderrekening betalen. De wetgever geeft geen definitie van de termen verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten.

Om misverstanden en geschillen te voorkomen, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de kinderrekening. Ouders dienen vooraf afspraken te maken over wat zij verstaan onder verblijfsoverstijgende kosten en wie welke uitgaven mag doen en tot welk bedrag.

Op het moment dat ouders na een echtscheiding goed blijven communiceren en tot goede schriftelijke afspraken komen, is een kinderrekening een mooi alternatief voor kinderalimentatie. Wanneer ouders een kinderrekening openen zonder hierover vooraf goede afspraken te maken, is een kinderrekening al snel aanleiding voor misverstanden en geschillen.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie of het gebruik van een kinderrekening? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Gepubliceerd op 25 oktober 2019 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch