Krijgt de niet-gehuwde vader automatisch ouderlijk gezag?

Geplaatst op 12 februari 2021 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Het jaar 2021 is begonnen en wordt wellicht een bijzonder jaar voor de ongehuwde vader.

Op dit moment is het zo dat de ongehuwde vader niet automatisch het ouderlijk gezag verkrijgt. De ongehuwde vader kan het kind (nog voor de geboorte) erkennen, maar ook dat zorgt niet automatisch voor het verkrijgen van het ouderlijk gezag. Voor het verkrijgen van het ouderlijk gezag is een extra handeling bij de gemeente nodig en toestemming van de moeder. Daar lijkt verandering in te komen.

In november 2020 is namelijk door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Erkenning en Gezag (34 605) goedgekeurd. Na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel krijgt de niet gehuwde of niet-geregistreerde partner na de erkenning van een kind ook automatisch het ouderlijk gezag. Hiervoor is wel nog nodig dat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Het streven is om het wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking te laten treden. Hopelijk zal dat aankomende zomer zijn.

Erkenning geeft niet automatisch het ouderlijk gezag

Indien ouders niet met elkaar gehuwd zijn moet de ongehuwde ouder het kind erkennen voor het verkrijgen van het juridisch ouderschap. Het juridisch ouderschap heeft gevolgen voor het nationaliteitsrecht, het naamrecht, het erfrecht en het recht op omgang. Het juridisch ouderschap geeft ook een onderhoudsverplichting. Na de erkenning verkrijg je als juridische ouder niet automatisch het ouderlijk gezag. Als ouders met elkaar gehuwd zijn krijgen zij van rechtswege wel automatisch het ouderlijk gezag.

EchtscheidingHet ouderlijk gezag geeft de gezaghebbende ouder het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden, de wettelijke bevoegdheid om het kind in en buiten rechte te vertegenwoordigen en geeft het wettelijk bewind over het vermogen van het kind. De gezaghebbende ouder heeft dus veel zeggenschap over het kind. Het is dus van belang om als ouder belast te zijn met het ouderlijk gezag.

De ongehuwde partner van de moeder verkrijgt dus (op dit moment) na de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Veel ouders zijn zich hier niet bewust van. Doordat ouders dit niet weten en dus ook niets regelen ontstaan er later als ouders uit elkaar gaan of als zij verschillen over bijvoorbeeld medische behandelingen problemen. Met dit wetsvoorstel willen de initiatiefnemers die situatie voorkomen en tegemoet komen aan de verwachtingen van ouders.

Wat gaat er dan veranderen?

Door het wetsvoorstel krijgen ook de ongehuwde partners van rechtswege het ouderlijk gezag na de erkenning van het kind. De erkenner krijgt dan samen met de moeder het gezamenlijk gezag over het kind. Dat is een grote vooruitgang voor de positie van de ongehuwde ouder.

Toch krijgt niet iedere ouder automatisch het ouderlijk gezag na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Ouders die bijvoorbeeld onbevoegd zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen of in bijzondere gevallen zal het ouderlijk gezag niet automatisch worden verkregen.

Het automatisch verkrijgen van het ouderlijk gezag na de erkenning is alleen van toepassing op de gevallen als het wetsvoorstel in werking is getreden. Heeft de erkenning hiervoor plaatsgevonden dan is het huidige recht nog van toepassing.

Het is nog even geduld hebben, maar hopelijk kunnen we u van de zomer berichten dat het wetsvoorstel is aangenomen.

Advies of hulp nodig?

Heeft u vragen over het ouderlijk gezag? Wilt uw (ex)-partner geen toestemming geven voor gezamenlijk gezag? Of wilt u het gezamenlijk gezag juist beëindigen, neem dan tijdig vrijblijvend contact op met één van onze familierecht advocaten!

Gepubliceerd op 12 februari 2021 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch