Liefde maakt blind maar geen kat in de zak

Geplaatst op 22 mei 2024 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Deze maand heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan in een verdelingszaak. Wat was er aan de hand? Partijen zijn in 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan. Vervolgens hebben zij samen een woning gekocht. Nadat hun relatie is geëindigd, hebben zij in onderling overleg in november 2020 financiële afspraken op papier gezet. De woning wordt door verweerster in hoger beroep overgenomen. Verzoekster wordt uitgekocht tegen de waarde in 2020.

Deze afspraken hebben partijen verder aangevuld in een convenant dat in oktober 2021 door beide partijen is ondertekend. Hier zat dus bijna een jaar tussen. De rechtbank heeft het geregistreerd partnerschap ontbonden en bepaald dat het convenant deel uitmaakt van de uitspraak.

Misbruik van omstandigheden?

In hoger beroep stelt verzoekster dat men de financiële gevolgen van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet terugdraaien. Zo vindt zij dat bij het aangaan van de overeenkomst dat verweerster wist of moest begrijpen dat zij door bijzondere omstandigheden werd bewogen tot het aangaan van die overeenkomst.

De bijzondere omstandigheid hield volgens verzoekster in dat zij nog steeds verliefd was op verweerster. Zo zag ze in verweerster de enige vrouw met wie zij ooit een grote stap heeft gezet, van wie ze zonder twijfel houdt, en voor wie ze nog mooie positieve stappen zou willen zetten en met wie ze samen wil wakker worden. Vanwege die hevige verliefdheid bevond zij zich in een afhankelijke positie. Zeker omdat ze ook vurig hoopt op een doorstart. Verzoekster had alles willen doen en alles getekend om de relatie met verweerster maar te redden.

Het hof ziet geen aanleiding voor vernietiging van de overeenkomst van 27 november 2020 vanwege misbruik van omstandigheden. In dit geval is het niet een bijzondere omstandigheid die kan leiden tot vernietiging van de overeenkomst. Daarbij geldt bovendien ook nog dat verzoekster zelf de tekst van de overeenkomst heeft voorbereid.

Bedreiging

In oktober 2021 zijn de definitieve afspraken op papier gekomen. Verzoekster stelt dat de ondertekening van het convenant onder bedreiging tot stand is gekomen. Verweerster wist dat zij niet wilde tekenen en zij wist ook dat de woning inmiddels een paar ton in waarde was gestegen.

Zo zou verweerster op de bewuste avond van ondertekening bij het huis van verzoekster zijn geweest, over de schutting zijn geklommen terwijl verzoekster op dat moment deed alsof ze niet thuis was.

Verweerster belt dan ook nog een paar keer aan bij verzoekster en blijft bij het huis posten. Uiteindelijk tekent verzoekster het convenant en stuurt het aan verweerster toe die uiteindelijk vertrekt. Verweerster geeft aan dat het klopt dat ze langs is geweest bij verzoekster. Zij heeft alleen het convenant bij verzoekster in de bus heeft gedaan. Daarna heeft verzoekster het convenant getekend en de volgende dag bij verweerster afgegeven. Van bedreiging is geen sprake geweest.

Ook het gerechtshof kan niet vaststellen dat er sprake is geweest van een zodanige bedreiging. Bovendien blijkt uit de mailberichten van diezelfde avond niet dat zij zich bedreigd voelt.

Benadeling voor meer dan 25%

Verder stelt verzoekster dat zij met deze afspraken voor meer dan een vierde wordt benadeeld. Dat zou een reden kunnen zijn om de afspraken terug te draaien. Ook dat is niet het geval. Hierbij is van belang dat men kijkt naar het tijdstip van toedeling in 2020 en dus niet het tijdstip van levering van de woning een jaar later bij de notaris.

Uitspraak gerechtshof

Verzoekster wordt dus niet in het gelijk gesteld. De financiële afspraken moeten worden nageleefd. Gelukkig stelt het hof wel vast dat de kat aan verzoekster toebehoort en dat verweerster deze dan ook aan haar moet afgeven.

Conclusie

In tijden van grote prijsstijgingen/dalingen in de woningmarkt is het goed te beseffen dat het moment van toedelen van de woning en het leveren via de notaris bij voorkeur niet te ver in tijd uit elkaar komt te liggen. Dit ter voorkoming van grote problemen over latere waardestijgingen/dalingen op een later moment.

Hebt u vragen over de toedeling van een woning en de uitkoop van uw ex-partner, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons kantoor opnemen op 0174 – 444 880.

Gepubliceerd op 22 mei 2024 door: mr. N.T. (Michiel) Vogelaar