Omgangsregeling: wie draagt de kosten voor het halen en brengen?

Geplaatst op 31 augustus 2022 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

In juni 2022 steeg de adviesprijs voor een liter benzine naar een recordhoogte 2,504 euro per liter. Deskundigen denken dat de prijzen nog verder zal oplopen. Niet gek dat ons kantoor regelmatig de vraag krijgt wie de reiskosten voor het halen en brengen van de kinderen draagt. Aan de hand van een recente uitspraak bespreek ik wie van de ouders de kosten draagt voor het halen en brengen van de kinderen.

Doorgaans verdelen ouders het halen en brengen van de kinderen. Dit is ook de reden dat de rechter over het algemeen geen rekening houdt met reiskosten voor het halen en brengen. De rechter neemt reiskosten slechts bij uitzondering mee in de alimentatieberekening. Bijzondere omstandigheden daartoe moet de alimentatieplichtige stellen en aannemelijk maken. De rechtbank toetst vervolgens of het redelijk is om rekening te houden met de reiskosten.

In een recente beschikking oordeelt de rechtbank Zeeland – West Brabant dat sprake is van bijzondere omstandigheden nu de andere ouder niet haalt en brengt.

Waar gaat het om in deze zaak

Partijen hebben een relatie gehad en zijn ouders van een minderjarig kind. In 2016 is in het kader van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken vastgesteld dat de minderjarige om de week een weekend bij de man verblijft.

Bovendien neemt men in de overwegingen van deze beschikking op dat het uitgangspunt is dat het halen en brengen tussen partijen wordt verdeeld. Op dat moment was de vrouw echter niet in staat om dit op zich te nemen. Totdat zij daar wel weer toe in staat was, zou zij dit op een andere manier op zich nemen. Dit laatste door bijvoorbeeld de hulp van derden in te schakelen of de kosten van het vervoer te vergoeden.

De vrouw verzoekt in de huidige procedure om de bijdrage in de kosten van de minderjarige te wijzigen. Tevens verzoekt zij de rechtbank daarbij rekening te houden met de reiskosten van de man voor het halen en brengen.

Vervolgens verzoekt de man wijziging van de zorgregeling. Hij wenst omgang met de minderjarige, waarbij de vrouw de minderjarige brengt en de man de minderjarige terugbrengt. Tevens verzoekt de man de bijdrage in de kosten van de minderjarige op nihil te stellen. Aanvullend verzoekt de man een bijdrage vast te stellen en te bepalen dat hij een bedrag mag inhouden op de kinderbijdrage in het geval de vrouw niet brengt.

De beoordeling

De rechtbank overweegt dat doorgaans, zoals in het verleden ook de insteek van partijen was, het halen en brengen in het kader van de zorgregeling tussen partijen wordt gedeeld. Over het algemeen houdt de rechtbank daarom geen rekening met reiskosten voor het halen en brengen. De situatie is in dit geval anders omdat de vrouw niet haalt en/of brengt. Uit de beschikking blijkt niet waarom de vrouw dit niet doet. De rechtbank is in ieder geval van oordeel dat dit in de risicosfeer van de vrouw ligt.

Daarom neemt de rechtbank een redelijk deel aan reiskosten mee bij de berekening van de draagkracht van de man. De rechtbank gaat hierbij uit van de kosten voor eenmaal heen en terug per omgangsweekend, nu dat het aandeel is dat de vrouw eigenlijk zou moeten dragen. Die reiskosten bedragen € 50,16 per omgangsweekend (132 kilometer x 19 cent per kilometer x 2). Dit bedrag vermenigvuldigd met 26 weken gedeeld door 12 komt neer op een bedrag van € 109,- per maand.

Gevolgen van deze uitspraak

De reiskosten, verbonden aan het halen en brengen van kinderen, neemt men in bijzondere gevallen wel mee in de alimentatieberekening. Let op, het bedrag van € 109,- mag de man niet 1 op 1 in mindering brengen op de te betalen kinderbijdrage. De reiskosten voor het halen en brengen worden in mindering gebracht op de te berekenen draagkracht van de alimentatieplichtige. In de alimentatieberekening wordt het draagkrachtloos inkomen van de man derhalve vermeerderd met een bedrag van € 109,-.

Meer informatie?

Hoe dit laatste precies werkt bespreek ik graag in een volgende blog of in een (telefonisch) gesprek. Neem in dat laatste geval vrijblijvend contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Gepubliceerd op 31 augustus 2022 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch