Blog

kinderrekening

Kinderrekening of kinderalimentatie: bezint eer ge begint!

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 25 oktober 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Uitgangspunt is dat kinderen, financieel gezien, zo min mogelijk nadeel ondervinden van het uiteengaan van partijen. Kinderen mogen financieel niet slechter af zijn na de echtscheiding. Het doel is het creëren van een vergelijkbare levensstandaard bij beide ouders. Om dit doel te bereiken...

Lees meer
geestesstoornis van erflater

Geestesstoornis bij de erflater: de man van 26 miljoen

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 11 oktober 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

.Afgelopen zomer heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tussenarrest gewezen. In de zaak gaat het om een wijziging van het testament, die al dan niet onder invloed van een geestesstoornis bij de erflater plaatsvond. De vraag die moet worden beantwoord is in hoeverre de erflater wilsbekwaam ...

Lees meer
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie: moet ik dat betalen?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 20 september 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Wij krijgen nogal eens vragen over kinderalimentatie. Vragen als "moet ik dat betalen?" Ouders en stiefouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen. Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de...

Lees meer
huurwoning

Wie krijgt na de echtscheiding de huurwoning?

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 24 augustus 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Op het moment dat een huurder van een woning in het huwelijk treedt, wordt de echtgenoot van rechtswege huurder van deze woonruimte. Voorwaarde is wel dat deze echtgenoot zijn of haar hoofdverblijf in de woning heeft. Op grond van de wet wordt de echtgenoot automatisch medehuurder. Instemming...

Lees meer
Onttrekking

Onttrekking: eerlijk duurt het langst en levert het meeste op

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 2 augustus 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Met enige regelmaat komen we in de praktijk voorbeelden tegen van erfgenamen die het niet zo nauw nemen met het vermogen van de erflater. Zo ook in de uitspraak die dit jaar door de rechtbank Overijssel is gewezen, waarin er sprake was van onttrekking aan de nalatenschap. De casus In deze...

Lees meer
onverwachte schuld

Onverwachte schuld: de vogelkooi als schuld van de nalatenschap

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 7 juni 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Eerder in deze reeks is al besproken welke mogelijkheden een erfgenaam heeft om met een erfenis om te gaan. Zoals aangegeven kan de erfgenaam de erfenis verwerpen of aanvaarden. Dit laatste of 'zuiver' of 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving' (beneficiaire aanvaarding). Bij zuivere...

Lees meer
vakantietoestemming

Vakantietoestemming na echtscheiding

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 11 mei 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent voor veel gescheiden ouders dat zij toestemming nodig hebben voor een vakantie met de kinderen. Als u gescheiden bent en met uw kinderen op vakantie wilt, dan heeft u - als de andere ouder (ook) gezag heeft - vakantietoestemming van de andere...

Lees meer
Schenking onder voorwaarden

Wie betaalt, bepaalt (of niet..).

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 12 april 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Begin dit jaar heeft de kantonrechter een beslissing moeten geven op het verzoek om ex artikel 1:345 BW namens een minderjarige een schenking aan te nemen. Het bijzondere aan de schenking was dat daaraan voorwaarden waren verbonden. Schenking is een overeenkomst waarbij de ontvanger de...

Lees meer
weigerouder

Weigerouder

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 16 maart 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Na scheiding of het uit elkaar gaan van ongehuwden komt de vraag aan de orde bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Tevens dient de omgang met de andere ouder te worden geregeld. Afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan of een beschikking van de rechtbank. In de praktijk komt het...

Lees meer
rechtsgebieden

Tot de dood ons scheidt

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 15 februari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Recent heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een uitzonderlijke erfeniszaak. De casus luidt als volgt. Een jong echtpaar gaat op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Tijdens hun huwelijksreis komen zij vlak na elkaar te overlijden. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe de ...

Lees meer