Blog

Help, de bankrekening van moeder is leeg!

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 14 juni 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Met enige regelmaat krijgen wij cliënten na het overlijden van hun vader of moeder op kantoor. Zij zijn dan er achter komen dat de broer of zus de jaren voorafgaand aan het overlijden toch best ruimhartig gebruik hebben gemaakt van de bankrekening van vader of moeder. Althans dat is de indruk...

Lees meer

Geen recht op langere partneralimentatieduur. Wat nu?

mr. D.P. (Daisy) Mandema
Geplaatst op 31 mei 2023 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Per 1 januari 2020 heeft de wetgever de wet voor partneralimentatie ingrijpend gewijzigd. De wetswijziging verkort de alimentatietermijn van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. De duur van de partneralimentatie bedraagt dientengevolge de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. ...

Lees meer
dwangsom omgangsregeling

Ambtshalve dwangsommen, mag dat?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 17 mei 2023 door mr. J. (Jorika) Todorov

Eerder schreef ik een blog over de nakoming van de omgangs- of zorgregeling. In de blog is besproken dat indien één van de ouders de regeling (regelmatig) niet nakomt, dwangsommen kunnen worden opgelegd.  De ouder(s) kunnen de rechter verzoeken om dwangsommen op te leggen ter nakoming van de...

Lees meer
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie ontvangen van de hoofdverzorger van het kind

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 26 april 2023 door mr. J. (Jorika) Todorov

Eerder hebben wij een blog geschreven over kinderalimentatie, namelijk: Kinderalimentatie: moet ik dat betalen? Hierin is besproken dat de niet-verzorgende ouder (de ouder met wie het kind een contactregeling heeft) verplicht is kinderalimentatie te betalen. Eind vorig jaar is door de Hoge Raad ...

Lees meer
Testament

Alles naar het goede doel…

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 31 maart 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In deze zaak gaat het over een erfenis van 26 miljoen euro waarvan het overgrote deel naar het Leger des Heils en De Zonnebloem gaat. Dat viel bij de achterblijvende echtgenote waarmee de overleden textielhandelaar 55 jaar had samengeleefd niet in goede aarde. Dat kwam met name omdat het...

Lees meer
Kinderalimentatie

Familierecht: Screening op (ex-)partnergeweld is essentieel

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 9 maart 2023 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Feitenonderzoek bij echtscheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen. Een belangrijk element van dit feitenonderzoek is een inventarisatie van mogelijk (ex-)partnergeweld. In de Nederlandse familiewetgeving en bij professionals werkzaam in het familie- en jeugdrecht speelt ...

Lees meer

Het laatste rondje?

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 1 maart 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Ik heb hier een brief voor mijn moeder Omdat mijn vader hoog in de hemel is Deze brief stuur ik nu aan haar advocaat Want op mijn moeder, ben ik wel een beetje kwaad Inleiding Toen André Hazes in 2004 veel te vroeg overleed, kon niemand bevroeden dat bijna 20 jaar later zijn vrouw Rachel...

Lees meer

Verkoop van een woning afdwingen in kort geding?

mr. D.P. (Daisy) Mandema
Geplaatst op 22 februari 2023 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

We zien geregeld dat één van de partijen bij echtscheiding niet bereid is vrijwillig mee te werken aan de woningverkoop. Niet zelden is dit ook de partij die op dat moment nog in de gezamenlijke woning verblijft. Deze partij heeft vaak geen belang bij een spoedige verdeling. De andere partij...

Lees meer

IACK voor co-ouders, een gebed zonder end

mr. D.P. (Daisy) Mandema
Geplaatst op 11 januari 2023 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Eerder hebben wij in onze blogs aandacht besteed aan de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (“IACK”). Dat is een belastingkorting voor ouders die werk combineren met zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar. De IACK bedraagt momenteel maximaal € 2.694,00 per jaar. De wetgever voerde deze ...

Lees meer

Alles of niets

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 4 januari 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Met enige regelmaat worden wij in de erfrechtpraktijk geconfronteerd met het volgende. Cliënten die hun broers en/of zussen verdenken van het feit dat er goederen uit de nalatenschap worden achtergehouden. Vaak is niet duidelijk wat er met het schilderij van vader is gebeurd, ontbreekt het...

Lees meer