Blog

samenwonen

(Verjaring van) vergoedingsrechten bij samenwoners

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 1 februari 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Het aantal samenwoners stijgt. Vooral onder jongeren is ongehuwd samenwonen in hoog tempo van uitzondering tot regel geworden. Het aantal ongehuwd samenwonenden is snel toegenomen. Van 1 miljoen midden jaren negentig tot ruim 1,6 miljoen op dit moment. Toch is de rechtspositie van samenwoners...

Lees meer
vaccinatie

Vervangende toestemming tot vaccinatie

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 5 januari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Op 8 augustus 2018 heeft de rechter vervangende toestemming verleend om een minderjarig kind deel te laten nemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Waar ging het om in deze zaak? Partijen zijn ex-partners en hebben het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kind. De vrouw wil het kind ...

Lees meer
testament

De pastoor en de erfenis – streep door het testament?

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 9 december 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Na het overlijden van een dierbare kan de inhoud van zijn of haar testament voor verassingen zorgen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat bijvoorbeeld één van de kinderen van de overledene het niet eens is met de inhoud van het testament. Bijvoorbeeld omdat hij meent ten onrechte te...

Lees meer
omgangsregeling hond

Omgangsregeling… met de hond?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 26 oktober 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Ongeveer één op de zeven Nederlanders deelt zijn huis met een hond. Een hond is voor veel mensen niet enkel een huisdier, maar een familielid. Wat gebeurt er met de hond als een stel uit elkaar gaat? Gaat de hond naar één van de partijen of is een omgangsregeling mogelijk? Die vraag wordt...

Lees meer
testament

Hoera, ik ben (geen) erfgenaam

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 19 oktober 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Wanneer ouders geen testament maken, erven hun kinderen volgens de wet allemaal voor gelijke delen. Met enige regelmaat komt het voor dat ouders hier van willen afwijken. In dat geval wordt er een testament opgemaakt, waarin het kind (in het slechtste geval) wordt onterfd. Soms is het kind...

Lees meer
echtscheiding

Verzwijging bij echtscheidingsverdeling

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 23 september 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Een echtscheiding is nooit leuk. In het kader van de echtscheiding moet het nodige geregeld worden. Eén van de dingen is het verdelen van het gezamenlijk bezit: de echtscheidingsverdeling. Maar wat nu als één van beiden niet eerlijk opgeeft wat hij heeft? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees...

Lees meer
social media

Gezagsgeschil: foto’s op Facebook

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 22 juli 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Veelal hebben beide ouders het gezag over hun kind. Dat betekent dat zij het samen eens moeten worden over de opvoeding van en wat goed is voor het kind. Doorgaans leidt dit niet tot problemen. De wet (art. 1:253a BW) biedt een mogelijkheid om, wanneer de ouders het niet eens worden over een...

Lees meer