Wie mag de hypotheekrente meenemen?

Geplaatst op 29 mei 2024 door mr. J. (Jorika) Todorov

Als gevolg van een echtscheiding dient in beginsel de gezamenlijke woning van partijen te worden verdeeld. Het is mogelijk dat één van de partijen het aandeel in de woning van de ander overneemt. Verder is het mogelijk om de woning te koop aan te bieden indien geen van de partijen de woning wenst over te nemen. Bij de laatste optie geldt de meeneemregeling. Dit houdt in dat je de rente en de periode dat de rente nog vaststaat, kan meenemen naar jouw nieuwe woning. De nieuwe woning dient binnen drie tot zes maanden na verkoop van de oude woning te worden aangeschaft.

De vraag is wat er gebeurt met de hypotheekrente, indien het aandeel van de ene partij in de woning wordt overgenomen door de andere partij. Is het dan ook mogelijk om deze rente ook mee te nemen? Indien dit niet mogelijk is, is het dan mogelijk om hiervoor compensatie te vragen? Op deze vraag heeft de Rechtbank Rotterdam recent een antwoord gegeven.

De feiten

Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de gemeenschap behoort ondermeer de echtelijke woning en de daarop rustende hypothecaire schuld. Partijen verzoeken over en weer de woning toe te delen aan de vrouw. Tussen partijen bestaat discussie over compensatie van het hypotheekrentecontract. Op de echtelijke woning rust een hypothecaire geldlening die partijen gezamenlijk hebben afgesloten tegen een rente van 1,26%. Het is volgens partijen niet mogelijk het rentecontract in twee gelijke delen te splitsen zodat beide partijen in de toekomst kunnen profiteren van deze gunstige rente.

Standpunt van de man

De man stelt zich op het standpunt dat hij aanspraak maakt op een vergoeding van de vrouw van € 15.000,-. De vrouw zou een voordeel genieten wanneer zij de woning overneemt en het hypotheekcontract voortzet. De man stelt dat hij in het kader van een redelijke verdeling op grond van de redelijkheid en billijkheid, aanspraak maakt op compensatie voor het nadeel dat hij ondervindt. De man moet namelijk een nieuwe woning financieren tegen een aanzienlijk hogere rente.

Standpunt van de vrouw

De vrouw voert gemotiveerd verweer.

Het oordeel van de rechtbank

Op dit moment is onduidelijk wat de hoogte van de compensatie moet zijn, omdat de man geen andere koopwoning op het oog heeft. Hierdoor is niet bekend welk bedrag de man tegen welk rentepercentage wil lenen. Daarnaast heeft de man gesteld dat hij de echtelijke woning überhaupt niet kan overnemen, zodat het naar het oordeel van de rechtbank niet reëel is de man te compenseren voor een voordeel dat hij zelf nooit te gelde had kunnen maken. Het verzoek van de man is afgewezen.

Heeft u vragen omtrent de verdeling van de gezamenlijke woning bij een echtscheiding of andere vragen omtrent echtscheidingen? Dan kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Gepubliceerd op 29 mei 2024 door: mr. J. (Jorika) Todorov