Blog

Vervangende toestemming tot vaccinatie

Geplaatst op 5 januari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Op 8 augustus 2018 heeft de rechter vervangende toestemming verleend om een minderjarig kind deel te laten nemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Waar ging het om in deze zaak? Partijen zijn ex-partners en hebben het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kind. De vrouw wil het kind niet laten meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma. De man wil dat wel en verzoekt daarom...

Lees meer

Werkgevers, waarschuw tijdig voor verval vakantiedagen!

Geplaatst op 29 december 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

In een recente uitspraak van het Hof van Justitie wordt een belangrijke beslissing genomen over de voorwaarden die gelden voor verval van vakantiedagen van een Duitse werknemer. Deze beslissing is ook van belang voor Nederlandse werknemers. Wanneer vervallen vakantiedagen? Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze ...

Lees meer

Schadevergoeding in concernverband; complex maar niet onmogelijk!

Geplaatst op 14 december 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Veel ondernemers brengen hun bedrijfsactiviteiten onder in één of meerdere werkmaatschappijen, met een holding daarboven. Dit kan problematisch worden wanneer er door toedoen van een derde schade wordt geleden en niet direct duidelijk is welke vennootschap binnen het concern de schadevergoeding geëist kan worden. De Hoge Raad heeft zich in een recent arrest van 12 oktober jl. gebogen over die ...

Lees meer

De pastoor en de erfenis – streep door het testament?

Geplaatst op 9 december 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Na het overlijden van een dierbare kan de inhoud van zijn of haar testament voor verassingen zorgen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat bijvoorbeeld één van de kinderen van de overledene het niet eens is met de inhoud van het testament. Bijvoorbeeld omdat hij meent ten onrechte te zijn onterfd. De simpele reden dat je het niet eens bent met de inhoud van het testament, betekent niet ...

Lees meer

Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

Geplaatst op 2 december 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een werknemer heeft ieder jaar recht op vakantieverlof. Naast het opnemen van het vakantieverlof kan een werknemer in een aantal gevallen zorgverlof opnemen. Bij een aantal van deze zorgverlofrechten bestaat tevens aanspraak op doorbetaling van loon. De wet kent onder andere het zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, geboorteverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend...

Lees meer

WMO: verzekeraars halen bakzeil..

Geplaatst op 25 november 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Indien een slachtoffer zorg nodig heeft, of een voorziening, dan kan het zijn dat hij daarvoor zowel bij de gemeente als uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (‘WMO’) als bij de aansprakelijke verzekeraar terecht kon. Tot voor kort stelden verzekeraars zich op het standpunt dat de aanspraak op de WMO voorging. Recent is gebleken dat dit niet juist is. Als direct gevolg daarvan...

Lees meer

Mag ik een gesprek stiekem opnemen?

Geplaatst op 18 november 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel werknemers en werkgevers herkennen de situatie dat er een moeilijk gesprek met elkaar gepland staat en dit gesprek, zonder dat de ander dat weet, zouden willen opnemen. Misschien om het gesprek op een later - rustiger - moment te kunnen terugluisteren. Of  misschien wel om bewijs te verzamelen. Mag je een gesprek stiekem opnemen, zonder dat de ander daar weet van heeft? Het stiekem...

Lees meer

Omgangsregeling… met de hond?

Geplaatst op 26 oktober 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Ongeveer één op de zeven Nederlanders deelt zijn huis met een hond. Een hond is voor veel mensen niet enkel een huisdier, maar een familielid. Wat gebeurt er met de hond als een stel uit elkaar gaat? Gaat de hond naar één van de partijen of is een omgangsregeling mogelijk? Die vraag wordt besproken aan de hand van een vonnis van de voorzieningenrechter in Gelderland van 4 oktober 2018 Waar...

Lees meer

Hoera, ik ben (geen) erfgenaam

Geplaatst op 19 oktober 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Wanneer ouders geen testament maken, erven hun kinderen volgens de wet allemaal voor gelijke delen. Met enige regelmaat komt het voor dat ouders hier van willen afwijken. In dat geval wordt er een testament opgemaakt, waarin het kind (in het slechtste geval) wordt onterfd. Soms is het kind hiervan op de hoogte, maar vaak ook niet. Dat kan dan leiden tot extra verstoorde familieverhoudingen ná ...

Lees meer

Wanneer vervallen uw rechten binnen algemene voorwaarden?

Geplaatst op 12 oktober 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In de voorwaarden van installateurs lees ik regelmatig dat het recht op herstel vervalt als er niet binnen zes maanden na oplevering een vordering wordt ingesteld. Mag dit zo maar, een vervalbeding? Een vervalbeding Ja, een installateur mag een beroep doen op een dergelijk vervalbeding in algemene voorwaarden. Dit soort bedingen komt overigens niet alleen voor in voorwaarden. Dergelijke...

Lees meer