Blog

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Geplaatst op 5 april 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Is een bepaalde handeling een onrechtmatige daad? Of is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Wat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Deze blog behandelt deze vraag aan de hand van een recent gewezen vonnis. Waar ging het om in deze zaak? In de zomer van 2017 gaan twee vriendengroepen op vakantie naar Burgas in Bulgarije. In Bulgarije ontmoeten...

Lees meer

Kun je in een offerte algemene voorwaarden omzeilen?

Geplaatst op 29 maart 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In Nederland geldt de first shot-rule voor algemene voorwaarden. Als beide partijen algemene voorwaarden hanteren, gelden alleen de voorwaarden waar als eerste naar is verwezen. Dit volgt uit het derde lid van het artikel over een afwijkende aanvaarding van een aanbod, artikel 6:225 BW: 1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het...

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Geplaatst op 22 maart 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. In artikel 7:669 lid 3 BW staan de gronden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen als een ontbindende voorwaarde is ingetreden. De ontbindende voorwaarde is alleen geldig, als deze objectief bepaalbaar is en niet strijdig met het ontslagrecht. Verder moet het onzeker zijn...

Lees meer

Weigerouder

Geplaatst op 16 maart 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Na scheiding of het uit elkaar gaan van ongehuwden komt de vraag aan de orde bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Tevens dient de omgang met de andere ouder te worden geregeld. Afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan of een beschikking van de rechtbank. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één van de ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In bepaalde gevallen...

Lees meer

Ontslag op staande voet na gebruik cocaïne buiten werktijd

Geplaatst op 8 maart 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 1 februari 2019 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij ving een procedure aan tegen haar werkgeefster. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is in 2018 in dienst getreden bij Accent Receptieservices B.V. (hierna: werkgeefster), laatstelijk op basis van ...

Lees meer

Letselschade en belasting

Geplaatst op 2 maart 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Vanaf 1 maart 2019 kunnen Nederlandse belastingplichtigen weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2018. De Telegraaf berichtte dat veel belastingplichtigen meteen na middernacht hun aangifte indienen. In het eerste uur werden er al 16.000 aangiften ingediend! Ook de afwikkeling van een letselschade heeft fiscale componenten c.q. fiscale gevolgen. Wij krijgen dan ook geregeld de...

Lees meer

Social media op de dag van het slachtoffer

Geplaatst op 22 februari 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Op vrijdag 22 februari 2019 is het de “Europese Dag van het slachtoffer”. Dit jaar koos Slachtofferhulp Nederland als thema voor deze dag de uitwassen op 'social media'. Campagne Slachtofferhulp - #socialslachtoffer Slachtofferhulp Nederland besteedt in haar campagne #socialslachtoffer, die zij op 21 februari 2019 lanceerde, aandacht aan de kwetsende reacties die worden geuit op 'social...

Lees meer

Tot de dood ons scheidt

Geplaatst op 15 februari 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Recent heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een uitzonderlijke erfeniszaak. De casus luidt als volgt. Een jong echtpaar gaat op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Tijdens hun huwelijksreis komen zij vlak na elkaar te overlijden. De vraag die dan aan de orde komt, is hoe de nalatenschappen van deze jonggehuwden moeten worden afgewikkeld. Uit het vonnis van de rechtbank...

Lees meer

Gewasschade door bespuiting

Geplaatst op 7 februari 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een teler van pioenrozen laat zijn gewassen bespuiten door een loonspuitbedrijf met een fungicide. De teler stelt de jerrycans met de fungicide Collis beschikbaar aan de loonspuiter. Het restant dat  na de bespuiting in de tank achterblijft wordt in een ton overgepompt. Daarmee bespuit de teler zelf in zijn gaaskas. De spuitmachine van de loonspuiter was daar niet geschikt voor is. Enkele...

Lees meer

(Verjaring van) vergoedingsrechten bij samenwoners

Geplaatst op 1 februari 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Het aantal samenwoners stijgt. Vooral onder jongeren is ongehuwd samenwonen in hoog tempo van uitzondering tot regel geworden. Het aantal ongehuwd samenwonenden is snel toegenomen. Van 1 miljoen midden jaren negentig tot ruim 1,6 miljoen op dit moment. Toch is de rechtspositie van samenwoners niet wettelijk geregeld, hetgeen tot de nodige problemen kan leiden. Samenwonen is niet wettelijke...

Lees meer