Blog

Dwaling vanwege verzwijgen ziekte door werknemer?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 8 mei 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig vernietigen wanneer een werknemer zwijgt over een medische aandoening bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst? Daarover oordeelde de kantonrechter Alkmaar in een uitspraak van 6 maart 2024. Feiten Een werknemer treedt in dienst op 1 mei ...

Lees meer

Geldt een uitspraak van een Sharia-rechtbank?

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 1 mei 2024 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Wordt een alimentatiebeslissing van een buitenlandse rechter in Nederland erkend en tenuitvoergelegd? Dat ligt eraan. Tussen de lidstaten van de Europese Unie is op grond van de Europese Alimentatieverordening 2008 het algemeen uitgangspunt: ongehinderde erkenning en tenuitvoerlegging van...

Lees meer
Consult met arts

Is de hulp door naasten van het slachtoffer gratis?

mr. A.J. (Anouk) Korff
Geplaatst op 24 april 2024 door mr. A.J. (Anouk) Korff

In 2009 vond een ongeval plaats. Het slachtoffer liep letsel op. Het slachtoffer vroeg of zijn zus hem kon begeleiden naar diverse afspraken. Dit heeft zijn zus gedaan. Op enig moment rijst de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval gehouden was om voor de...

Lees meer

Werknemer, hoe gaat het met je opleiding?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 17 april 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

De standaardregeling is dat een werkgever een werknemer die drie jaar of langer in dienst is niet opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden. De nieuwe arbeidsovereenkomst geldt dan namelijk voor onbepaalde tijd. Óf wanneer de werknemer en werkgever drie maal een...

Lees meer

Een proefscheiding inlassen, kan dat zomaar?

mr. D.P. (Daisy) Mandema
Geplaatst op 10 april 2024 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Steeds meer stellen kiezen ervoor eerst een proefperiode in te lassen in plaats van meteen te scheiden. Dit fenomeen staat ook wel bekend als een ‘trial divorce’ of ‘proefscheiding’. In dit blog beschrijven wij allereerst wat een proefscheiding is en wat de belangrijke aandachtspunten daarbij...

Lees meer

Winkelier aansprakelijk voor valpartij door reclamebord

mr. C.E.M. (Chanou) Timmer
Geplaatst op 3 april 2024 door mr. C.E.M. (Chanou) Timmer

Een winkelier maakt vaak gebruik van een reclamebord op het trottoir vlak voor zijn of haar winkel.  Is een winkelier aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval die ontstaat door een reclamebord? Deze vraag staat centraal in een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit februari...

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor aanvullen re-integratieverslag WIA?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 27 maart 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

De werkgever is gehouden om gedurende een periode van 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. In een aantal situaties kan deze periode worden verlengd. Is dit ook het geval wanneer de WIA-aanvraag onvolledig was omdat niet alle voorgeschreven stukken aanwezig waren in het...

Lees meer

Ik wil geen partneralimentatie betalen!

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 20 maart 2024 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In zaken over partneralimentatie speelt vaak de vraag in hoeverre (in veel gevallen) de man de vrouw moet betalen. Hierbij is dan van belang hoe hoog het inkomen van beide partijen tijdens het huwelijk is geweest. Dit om te bepalen hoe hoog de behoefte van beide partijen is. Vervolgens moet dan ...

Lees meer

Aansprakelijkheid: erkend is erkend?!

mr. T.H. (Timothy) Boerendonk
Geplaatst op 13 maart 2024 door mr. T.H. (Timothy) Boerendonk

De vaststelling van de aansprakelijkheid is in letselschadezaken doorgaans het startpunt. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, ligt de schadevergoedingsplicht vast. Daarom is het vaststellen van de aansprakelijkheid vaak voer voor discussie. Dat was ook het geval in een recente zaak over een...

Lees meer

Einde arbeidsovereenkomst door ontbindende voorwaarde?

mr. A. (Amanda) Cremer
Geplaatst op 6 maart 2024 door mr. A. (Amanda) Cremer

In de wet zijn een aantal manieren opgenomen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. Daarnaast is het mogelijk dat de werkgever en de werknemer een zogenaamde ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Wat is zo’n ontbindende voorwaarde? Welke eisen stelt de rechtspraak ...

Lees meer