Blog

De voorhuwelijkse gezamenlijke woning en meer-inbreng

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 1 juni 2022 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Het aangaan van een huwelijk in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen heeft gevolgen voor partners met een voorhuwelijkse gezamenlijke woning. Deze gevolgen worden zichtbaar in het geval deze woning (deels) door één van hen uit privémiddelen is gefinancierd. Als gevolg van deze...

Lees meer
Arbeidsongeval

Werkgeversaansprakelijkheid blijft soms lastig te aanvaarden

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 28 mei 2022 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

In maart 2022 kwam het Hof Den Bosch te oordelen over de aansprakelijkheid voor letselschade bij een ingeleende werknemer. Dit arrest laat goed zien waar de discussies bij werkgeversaansprakelijkheid vaak zitten. Dat is enerzijds de toedracht; wie moet bewijzen wat er precies is gebeurd?...

Lees meer

Ziek door roken op het werk: werkgever is aansprakelijk 

mr. A.F. (Anne Floor) Elbers
Geplaatst op 18 mei 2022 door mr. A.F. (Anne Floor) Elbers

In maart 2022 kwam de rechtbank Rotterdam te oordelen over de aansprakelijkheid van een werkgever voor letselschade door roken op het werk. Het slachtoffer in kwestie stelt dat hij COPD, een longziekte, heeft doordat de rokersruimte op zijn werk te klein en slecht geventileerd is. Op grond...

Lees meer

Ontslag op staande voet niet te snel geven

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 11 mei 2022 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel. Tot deze maatregel mag niet snel worden overgegaan. Dat blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Haagse kantonrechter. Wat was er aan de hand? De werknemer in kwestie is werkzaam bij Ryberg, een bedrijf met activiteiten op het...

Lees meer

Verdeling van woning in kort geding

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 4 mei 2022 door mr. J. (Jorika) Todorov

Op het moment dat echtgenoten gaan scheiden of samenwoners hun relatie verbreken moet het gemeenschappelijke vermogen tussen partijen worden verdeeld. Partijen zijn ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van een gemeenschappelijk goed. Op grond van artikel 3:178 BW kan ieder van de...

Lees meer

Een feit van algemene bekendheid?

mr. A.J. (Anouk) Korff
Geplaatst op 26 april 2022 door mr. A.J. (Anouk) Korff

In een uitspraak van 21 maart 2022 beslist een rechter uit Amsterdam dat het een feit van algemene bekendheid is dat een ladder die te schuin geplaatst is, beperkte weerstand heeft en dus gemakkelijk kan wegglijden. Is dit wel zo? Is dit een feit van algemene bekendheid? Waar draaide deze zaak ...

Lees meer

Elektronische handtekening; rechtsgeldig?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 20 april 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Het komt steeds vaker voor dat men vraagt om een elektronische handtekening te zetten op bijvoorbeeld een tablet. Maar wat is nu eigenlijk de bewijskracht van een elektronische handtekening? Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland daar een uitspraak over gedaan. De feiten Een bedrijf dat...

Lees meer

Schadevergoeding bij ontslag op staande voet

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 april 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

In het geval een werkgever overgaat tot ontslag op staande voet kan een werknemer gehouden zijn om de schade van de werkgever te vergoeden. Hoe zit dit? Dringende reden ontslag op staande voet Wanneer er sprake is van een dringende reden kan de werkgever het dienstverband met de werknemer per ...

Lees meer

De legitieme portie…maar niet op Curaçao

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 6 april 2022 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In de praktijk gebeurt het met enige regelmaat dat ouders hun kinderen niet langer willen laten meedelen in hun nalatenschap. In Nederland is het niet mogelijk om de kinderen helemaal niets na te laten. Immers, het staat de kinderen vrij om binnen vijf jaar na het overlijden van hun ouders een...

Lees meer

Ongeval tussen twee partijen…denk aan de wegbeheerder!

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 29 maart 2022 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Afgelopen januari liet de Rechtbank Rotterdam zich uit over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder in een uitspraak. Specifiek over een ongeluk waar twee partijen bij betrokken waren, maar een van de partijen vond dat het ongeval kwam door een gevaarlijke weg. De Rechtbank Rotterdam gaf de ...

Lees meer