Blog

bouw geschil

Fouten bij de bouw; hoe te herstellen?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 30 augustus 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Er gaat iets fout bij de bouw van een bedrijfsruimte. Ik zie geregeld dat opdrachtgevers de aannemer daarna wantrouwen. Soms terecht, maar ook vaak onterecht. Het gevolg is dan dat de opdrachtgever de aannemer wil voorschrijven hoe te herstellen. Of de opdrachtgever schakelt een andere aannemer ...

Lees meer
huurwoning

Wie krijgt na de echtscheiding de huurwoning?

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 24 augustus 2019 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Op het moment dat een huurder van een woning in het huwelijk treedt, wordt de echtgenoot van rechtswege huurder van deze woonruimte. Voorwaarde is wel dat deze echtgenoot zijn of haar hoofdverblijf in de woning heeft. Op grond van de wet wordt de echtgenoot automatisch medehuurder. Instemming...

Lees meer
ontslag

Kostbaar ontslag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 16 augustus 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Het door een werkgever te snel aansturen op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan voor een werkgever duur uitpakken. Dit komt ook aan de orde in een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar, waar er sprake was van een kostbaar ontslag. In deze zaak verzocht een werkgever om ontbinding van ...

Lees meer
Geld uit inzamelingsacties verrekenen?

Geld uit inzamelingsacties verrekenen?

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 9 augustus 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Regelmatig houden mensen geldinzamelingsacties voor slachtoffers. Bijvoorbeeld ten behoeve van nabestaanden voor het bekostigen van een begrafenis. Of voor het slachtoffer om een moeilijke periode door te komen. In de media zijn hiervan diverse voorbeelden bekend. Zoals de inzamelingsactie na...

Lees meer
Onttrekking

Onttrekking: eerlijk duurt het langst en levert het meeste op

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 2 augustus 2019 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Met enige regelmaat komen we in de praktijk voorbeelden tegen van erfgenamen die het niet zo nauw nemen met het vermogen van de erflater. Zo ook in de uitspraak die dit jaar door de rechtbank Overijssel is gewezen, waarin er sprake was van onttrekking aan de nalatenschap. De casus In deze...

Lees meer
Internationaal zaken doen Nederland China

Internationaal zaken doen; kies voor Nederland!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 26 juli 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U handelt internationaal: u importeert zaken of u verkoopt uw producten buiten Nederland; staat u er wel eens bij stil wat de gevolgen zijn als u een conflict krijgt met een buitenlandse contractspartij? Voor u het weet staat u voor een buitenlandse rechter. Of wellicht nog erger; u mag naar de ...

Lees meer
zelfrijdende auto

Zelfrijdende auto: slapen of krant lezen verstandig?

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 19 juli 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Er komen steeds meer zelfrijdende auto’s op de weg. Bemoeienis van een bestuurder lijkt niet nodig om op de plaats van bestemming aan te komen. De auto bepaalt zijn positie op de weg, haalt vanzelf in etc. Recent kwam in het nieuws dat een Tesla op de snelweg reed terwijl de bestuurder in...

Lees meer
vakantietoestemming

Wie is de baas over mijn vakantiedagen?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 12 juli 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen van een werknemer is afhankelijk van zijn arbeidsuren per week. In artikel 7:634, eerste lid, BW staat het volgende opgenomen: De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen...

Lees meer
alimentatie

Motivering van smartengeld door rechters moet beter

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 5 juli 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Deze week vroeg Slachtofferhulp Nederland in de media voor de motivering van smartengeld. Met name in strafzaken, waarin slachtoffers een vordering benadeelde partij indiende. Willekeur... Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers is volgens...

Lees meer
Supermarkt

Arbeidsongeval hoger beroep: werkgever toch aansprakelijk…

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 28 juni 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Een medewerkster van de Aldi komt ten val in de supermarkt. Hierdoor heeft zij letsel. Voor de letselschade door dit arbeidsongeval stelt zij haar werkgever aansprakelijk. Helaas weigert de werkgever aansprakelijkheid te erkennen. Daarop laat zij enkele getuigen onder ede door de rechter horen. ...

Lees meer