Blog

testament

De pastoor en de erfenis – streep door het testament?

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 9 december 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Na het overlijden van een dierbare kan de inhoud van zijn of haar testament voor verassingen zorgen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat bijvoorbeeld één van de kinderen van de overledene het niet eens is met de inhoud van het testament. Bijvoorbeeld omdat hij meent ten onrechte te...

Lees meer
Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 2 december 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een werknemer heeft ieder jaar recht op vakantieverlof. Naast het opnemen van het vakantieverlof kan een werknemer in een aantal gevallen zorgverlof opnemen. Bij een aantal van deze zorgverlofrechten bestaat tevens aanspraak op doorbetaling van loon. De wet kent onder andere het zwangerschaps-...

Lees meer
arbeidsovereenkomst

WMO: verzekeraars halen bakzeil..

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 25 november 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Indien een slachtoffer zorg nodig heeft, of een voorziening, dan kan het zijn dat hij daarvoor zowel bij de gemeente als uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (‘WMO’) als bij de aansprakelijke verzekeraar terecht kon. Tot voor kort stelden verzekeraars zich op het standpunt dat...

Lees meer
stiekem opnemen

Mag ik een gesprek stiekem opnemen?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 18 november 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel werknemers en werkgevers herkennen de situatie dat er een moeilijk gesprek met elkaar gepland staat en dit gesprek, zonder dat de ander dat weet, zouden willen opnemen. Misschien om het gesprek op een later - rustiger - moment te kunnen terugluisteren. Of  misschien wel om bewijs te...

Lees meer
omgangsregeling hond

Omgangsregeling… met de hond?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 26 oktober 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Ongeveer één op de zeven Nederlanders deelt zijn huis met een hond. Een hond is voor veel mensen niet enkel een huisdier, maar een familielid. Wat gebeurt er met de hond als een stel uit elkaar gaat? Gaat de hond naar één van de partijen of is een omgangsregeling mogelijk? Die vraag wordt...

Lees meer
testament

Hoera, ik ben (geen) erfgenaam

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 19 oktober 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Wanneer ouders geen testament maken, erven hun kinderen volgens de wet allemaal voor gelijke delen. Met enige regelmaat komt het voor dat ouders hier van willen afwijken. In dat geval wordt er een testament opgemaakt, waarin het kind (in het slechtste geval) wordt onterfd. Soms is het kind...

Lees meer
algemene voorwaarden

Wanneer vervallen uw rechten binnen algemene voorwaarden?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 12 oktober 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In de voorwaarden van installateurs lees ik regelmatig dat het recht op herstel vervalt als er niet binnen zes maanden na oplevering een vordering wordt ingesteld. Mag dit zo maar, een vervalbeding? Een vervalbeding Ja, een installateur mag een beroep doen op een dergelijk vervalbeding in...

Lees meer
arbeidsongeval

ZZP-er en arbeidsongeval: wie is aansprakelijkheid?

mr. A.J. (Anouk) Korff
Geplaatst op 6 oktober 2018 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Nederland kent steeds meer zzp-ers. Helaas kunnen ook zzp-ers betrokken raken bij een arbeidsongeval. Kan een zzp-er zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade. Die vraag wordt besproken aan de hand van een vonnis van de kantonrechter in Amsterdam van 25 september...

Lees meer
Vrouwe justitia

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een...

Lees meer
echtscheiding

Verzwijging bij echtscheidingsverdeling

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 23 september 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Een echtscheiding is nooit leuk. In het kader van de echtscheiding moet het nodige geregeld worden. Eén van de dingen is het verdelen van het gezamenlijk bezit: de echtscheidingsverdeling. Maar wat nu als één van beiden niet eerlijk opgeeft wat hij heeft? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees...

Lees meer