Blog

Gezagsgeschil: foto’s op Facebook

Geplaatst op 22 juli 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Veelal hebben beide ouders het gezag over hun kind. Dat betekent dat zij het samen eens moeten worden over de opvoeding van en wat goed is voor het kind. Doorgaans leidt dit niet tot problemen. De wet (art. 1:253a BW) biedt een mogelijkheid om, wanneer de ouders het niet eens worden over een bepaald onderwerp, dat geschil voor te leggen aan de rechtbank. Dit is een zogenoemd...

Lees meer

Schadevergoeding telt (straks) niet meer mee bij vaststelling eigen bijdrage

Geplaatst op 21 juli 2018 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Veel letselschades worden uiteindelijk afgewikkeld door betaling van een bedrag ineens. In dat bedrag zit zowel de al geleden schade als de nog te lijden schade. Juist wanneer het slachtoffer door het ongeval blijvend hulpbehoevend is en hulp nodig heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of vanuit de Wet Maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kan het schadebedrag, door een iteratie-effect,...

Lees meer

Burn-out..? Dat is een beroepsziekte!

Geplaatst op 24 juni 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Op 15 juni jl. kopte het Algemeen Dagblad: "Werkgever neemt risico op burn-out niet serieus". De krant liet arbeidshygiënist Daniel Kuin aan het woord. Hij is gespecialiseerd in gezondheidsrisico's op het werk en hoe deze te voorkomen zijn. Kuin vertelt in de krant: De nieuwe arbowet, vorig jaar ingevoerd, zou uitval door beroepsziekte moeten voorkomen, maar hij heeft simpelweg niet het...

Lees meer

Slapend dienstverband

Geplaatst op 23 juni 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wat is een slapend dienstverband? In geval van ziekte van een werknemer heeft een werkgever de verplichting om 104 weken lang het salaris door te betalen. Dit tot minimaal 70%. Deze periode kan nog met maximaal een jaar worden verlengd. Dat gebeurt als het UWV, aan het einde van die periode, constateert dat de werkgever onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan haar...

Lees meer