Blog

vaderschap

Ben ik de vader van mijn kinderen?

mr. P.L. (Paulette) van 't Veer
Geplaatst op 30 oktober 2020 door mr. P.L. (Paulette) van 't Veer

U heeft het wellicht de afgelopen weken in het nieuws voorbij zien komen. Een gynaecoloog in Zwolle heeft zijn eigen sperma gebruikt voor het insemineren van wensouders zonder dat zij dat wisten. Hij is daarmee van zeker 17 kinderen de biologische vader. Het nieuws kwam uit doordat er via...

Lees meer
gelijke behandeling

Gelijke behandeling in de sollicitatiefase

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 23 oktober 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Artikel 1 van onze Grondwet bepaalt dat allen die zich Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dat ook is verboden. In Nederland kennen we de zogenaamde gelijke...

Lees meer
fietspad

Is de wegbeheerder aansprakelijk als een fietser door slecht wegdek valt?

mr. C.M. (Cristian) Díaz
Geplaatst op 15 oktober 2020 door mr. C.M. (Cristian) Díaz

Een fietser reed met haar elektrische fiets over een fietspad. In de bocht van het fietspad was tussen de tegels een geul ontstaan van drie centimeter breed. Daarnaast was er een hoogteverschil ontstaan tussen de tegels. Het slachtoffer kwam met de band van haar fiets in de geul en viel....

Lees meer
aandelen

Letselschade en fiscaal niet verantwoord inkomen

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 11 oktober 2020 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Binnen ons kantoor houden de advocaten zich bezig met een aantal verschillende rechtsgebieden. Alhoewel er tussen de verschillende rechtsgebieden grote verschillen zijn, is er soms ook sprake van overlap. Zo schreef mijn kantoorgenote Jorien Bijsterbosch vorige week een blog over 'alimentatie...

Lees meer
zwart inkomen alimentatie

Alimentatie en fiscaal niet verantwoord inkomen

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 5 oktober 2020 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Om alimentatie te kunnen berekenen moet eerst de hoogte van het inkomen worden vastgesteld. Met jaaropgaven, loonstroken, jaarstukken en uitkeringsspecificaties kom je een eind. Regelmatig krijg ik de vraag hoe het zit met zwart geld. Dit is inkomen waarover ten onrechte geen belasting wordt...

Lees meer
ontslag

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 25 september 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Naar verwachting kunnen kleinere werkgevers echter vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde...

Lees meer
recht van overpad

Recht van overpad: buren kopen aangrenzend perceel

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 19 september 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Stel uw buren hebben recht van weg over uw laan. Vervolgens kopen zij het perceel van hun buren welk perceel geen recht van weg heeft over uw laan. Dat perceel heeft een eigen uitgang naar de openbare weg. De dag na levering van het perceel, verwijderen zij de erfafscheiding tussen het recent...

Lees meer
kinderalimentatie

De omgangs- of zorgregeling wordt niet nagekomen

Geplaatst op 11 september 2020 door

Ouders die uit elkaar gaan en één of meer kinderen hebben, dienen afspraken te maken over het kind. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind meestal vastgelegd. Een onderdeel van het ouderschapsplan betreft de omgangs- of zorgregeling. Omgangs- of...

Lees meer
concurrentiebeding

Concurrentiebeding: het blijft een belangenafweging

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 4 september 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een werkgever ziet zijn werknemer immers niet graag naar de concurrent vertrekken. Als een werkgever bang is dat de werknemer zijn kennis en ervaring gebruikt om voor een ander bedrijf of een andere werkgever, kan een...

Lees meer
Testament

Erfgenaam? De uitleg van een testament

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 28 augustus 2020 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Inleiding Recent heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan waarbij het ging om de uitleg van een testament. Wat was er aan de hand? Erflater heeft tijdens zijn relatie met zijn vriendin een testament opgemaakt. In het testament is, voor zover hier van belang, het volgende...

Lees meer