Blog

Het voorlopig deskundigenbericht biedt een oplossing

mr. E.W. (Edwin) Bosch
Geplaatst op 10 mei 2023 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Veel letselschadezaken worden in onderling overleg geregeld. Soms lukt dat echter niet. Een voorbeeld waarbij partijen er niet uitkwamen is te vinden in een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag. In die zaak werd door het slachtoffer een voorlopig deskundigenbericht aangevraagd. In deze...

Lees meer

Geen contractverlenging wegens zwangerschap

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 3 mei 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. Daarbij moet gedacht worden aan een afwijzing bij een sollicitatie en het niet krijgen van een...

Lees meer
Kinderalimentatie

Kinderalimentatie ontvangen van de hoofdverzorger van het kind

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 26 april 2023 door mr. J. (Jorika) Todorov

Eerder hebben wij een blog geschreven over kinderalimentatie, namelijk: Kinderalimentatie: moet ik dat betalen? Hierin is besproken dat de niet-verzorgende ouder (de ouder met wie het kind een contactregeling heeft) verplicht is kinderalimentatie te betalen. Eind vorig jaar is door de Hoge Raad ...

Lees meer
Boetebeding

Hoofdelijke aansprakelijkheid; het is niet wat het lijkt

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 19 april 2023 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Bij financiering wil de partij die een geldlening verstrekt aan een BV vaak geen onnodig risico lopen. Dat de DGA zich garant stelt is dan ook geen uitzondering. Daarvoor wordt veelal gebruik gemaakt van een hoofdelijk schuldenaarschap of een borgtocht. Maar wat houden deze termen eigenlijk...

Lees meer

Werkgever aansprakelijk voor val op natte vloer

mr. T.H. (Timothy) Boerendonk
Geplaatst op 12 april 2023 door mr. T.H. (Timothy) Boerendonk

Een werknemer glijdt uit over een natte vloer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij stelt vervolgens zijn werkgever aansprakelijk en verzoekt om een schadevergoeding. De werkgever en de aansprakelijkheidsverzekeraar wijzen vervolgens de aansprakelijkheid af. Daarom start de...

Lees meer
arbeidsovereenkomst

Wijzigingen arbeidsmarkt

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 april 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De regels rondom flexibele arbeidscontracten worden de komende periode flink aangepakt. Zo zullen nul-urencontracten straks niet langer mogelijk zijn. Ook de regelgeving voor tijdelijke- en uitzendcontracten gaat op de schop. Verder zullen zzp-ers te maken krijgen met een verplichting om zich...

Lees meer
Testament

Alles naar het goede doel…

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 31 maart 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In deze zaak gaat het over een erfenis van 26 miljoen euro waarvan het overgrote deel naar het Leger des Heils en De Zonnebloem gaat. Dat viel bij de achterblijvende echtgenote waarmee de overleden textielhandelaar 55 jaar had samengeleefd niet in goede aarde. Dat kwam met name omdat het...

Lees meer

Gebeten op de werkvloer: werkgever aansprakelijk?

mr. C.E.M. (Chanou) Timmer
Geplaatst op 16 maart 2023 door mr. C.E.M. (Chanou) Timmer

Een werknemer wordt gebeten door een jongere in een zorginstelling. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade? Op 22 februari oordeelde Rechtbank Gelderland over de zorgplicht van een zorginstelling als werkgever. Wat speelde er? Een werknemer werkt als pedagogisch medewerker in de...

Lees meer
Kinderalimentatie

Familierecht: Screening op (ex-)partnergeweld is essentieel

mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch
Geplaatst op 9 maart 2023 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Feitenonderzoek bij echtscheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen. Een belangrijk element van dit feitenonderzoek is een inventarisatie van mogelijk (ex-)partnergeweld. In de Nederlandse familiewetgeving en bij professionals werkzaam in het familie- en jeugdrecht speelt ...

Lees meer

Het laatste rondje?

mr. N.T. (Michiel) Vogelaar
Geplaatst op 1 maart 2023 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Ik heb hier een brief voor mijn moeder Omdat mijn vader hoog in de hemel is Deze brief stuur ik nu aan haar advocaat Want op mijn moeder, ben ik wel een beetje kwaad Inleiding Toen André Hazes in 2004 veel te vroeg overleed, kon niemand bevroeden dat bijna 20 jaar later zijn vrouw Rachel...

Lees meer