Blog

ZZP-er en arbeidsongeval: wie is aansprakelijkheid?

Geplaatst op 6 oktober 2018 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Nederland kent steeds meer zzp-ers. Helaas kunnen ook zzp-ers betrokken raken bij een arbeidsongeval. Kan een zzp-er zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade. Die vraag wordt besproken aan de hand van een vonnis van de kantonrechter in Amsterdam van 25 september 2018. Waar ging het om in deze zaak? Op 2 september 2014 is eiser slachtoffer geworden van een...

Lees meer

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding als hij gedeeltelijk wordt ontslagen. Dit omdat hij ...

Lees meer

Verzwijging bij echtscheidingsverdeling

Geplaatst op 23 september 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Een echtscheiding is nooit leuk. In het kader van de echtscheiding moet het nodige geregeld worden. Eén van de dingen is het verdelen van het gezamenlijk bezit: de echtscheidingsverdeling. Maar wat nu als één van beiden niet eerlijk opgeeft wat hij heeft? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees op 18 september 2018 over deze vraag een arrest. Waar ging het om in deze zaak? Partijen zijn in...

Lees meer

Pas op: de scholen zijn weer begonnen!

Geplaatst op 7 september 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Op 7 september 2018 maakte de onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekend dat uit onderzoek was gebleken dat het verkeer rond scholen onveilig is. In de afgelopen drie jaar zouden er 10.000 verkeersongevallen bij scholen hebben plaatsgevonden. De vele ongevallen zijn scholen een doorn in het oog. Ruim 940 Nederlandse scholen reageerden op vragen over verkeersproblematiek. Maar liefst 88 procent...

Lees meer

Wat kun je doen tegen landjepik?

Geplaatst op 1 september 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Stel, in het verleden heeft een van uw buren zich een deel van uw land toegeëigend. Hij heeft bij het vervangen van de omheining deze een halve meter verplaatst. Uiteindelijk is dit geschil toen opgelost. U hebt echter ooit begrepen dat je hier na 20 jaar niets meer tegen kan doen. Dit omdat er sprake zou zijn van "verkrijgende verjaring". U vraag zich af of dit klopt? Verkrijgende...

Lees meer

Is een verwijzing naar algemene voorwaarden op een afleverbon of factuur geldig?

Geplaatst op 22 augustus 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Onlangs stelde een cliënt mij de vraag of de algemene voorwaarden van leveranciers gelden wanneer er  regelmatig telefonisch wordt besteld en er slechts bij aflevering een afleverbon wordt verstrekt met een verwijzing naar de algemene voorwaarden en op de factuur. Maken de voorwaarden deel uit van de overeenkomst? Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat...

Lees meer

Californische jury veroordeelt producent onkruidbestrijder

Geplaatst op 12 augustus 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Op 11 augustus 2018 heeft de jury van een rechtbank in San Francisco uitspraak gedaan in een zaak van Johnson tegen de Amerikaanse agrochemiereus Monsanto. Johnson stelde door het gebruik van Roundup (dat ook in Nederland verkrijgbaar is), geproduceerd door Monsanto, non-hodgkin lymfklierkanker te hebben gekregen. De jury veroordeelde Monsanto tot het betalen van $39 miljoen aan...

Lees meer

Autorijden met slippers aan: mag dat?

Geplaatst op door mr. Y. (Yvonne) Slob

Tijdens de afgelopen tropische dagen zagen we vele malen het onderwerp “autorijden met slippers aan” op social media voorbij komen. Maar hoe zit het nu echt; mag je of is het verstandig om te gaan autorijden met slippers aan? En ben je dan wel verzekerd op het moment dat je een ongeval overkomt? Onze letselschadeadvocaat mr. Yvonne Slob beantwoordt deze vragen. Is het wettelijk verboden om...

Lees meer

Misbruik van personeelskorting: ontslag op staande voet

Geplaatst op 7 augustus 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 17 oktober 2017 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij dagvaardde haar voormalig werkgever voor de rechtbank, sector kanton. Waar ging het om in deze zaak? Werkneemster is op 16 september 1997 in dienst getreden bij IKEA. Op de arbeidsovereenkomst zijn mede...

Lees meer

Gezagsgeschil: foto’s op Facebook

Geplaatst op 22 juli 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

Veelal hebben beide ouders het gezag over hun kind. Dat betekent dat zij het samen eens moeten worden over de opvoeding van en wat goed is voor het kind. Doorgaans leidt dit niet tot problemen. De wet (art. 1:253a BW) biedt een mogelijkheid om, wanneer de ouders het niet eens worden over een bepaald onderwerp, dat geschil voor te leggen aan de rechtbank. Dit is een zogenoemd...

Lees meer