Blog

Shockschade als vordering benadeelde partij

Geplaatst op 14 juni 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

In deze blog wordt een vonnis van de rechtbank Rotterdam behandeld. In de zaak wijst de rechtbank de vordering ter zake shockschade toe, ondanks dat deze vordering niet voldoet aan alle voorwaarden voor toewijzing van shockschade. Waar ging het om? Op 8 juli 2017 vindt tussen verdachten en het slachtoffer een vechtpartij plaats. Verdachten slaan het slachtoffer meerdere malen op zijn...

Lees meer

Wegbeheerdersaansprakelijkheid: niet ver van de boom vallen

Geplaatst op 24 mei 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Waar ging het om in deze zaak? Het slachtoffer is op 4 februari 2016 ten val gekomen. Dit in de nabijheid van een parkeerstrook bij supermarkt in Maastricht. Vaststaat dat het slachtoffer is gevallen ter hoogte van een boom. Die bevindt zich op een zogenaamde ‘druppel’. Ongeveer ter hoogte van de plek waar het boomrooster grenst aan de trottoirtegels, is het slachtoffer gevallen. Dit met...

Lees meer

Politie aansprakelijk voor personenschade schietdrama Ridderhof

Geplaatst op 27 april 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Op 26 april 2019 publiceerde het parket bij de Hoge Raad de conclusie van procureur-generaal Langemeijer. Dit in de zaak van 51 slachtoffers en nabestaanden van het schietdrama Ridderhof tegen de Nationale Politie. Deze conclusie is een advies aan de Hoge Raad. Waar gaat het om in deze zaak? Op zaterdag 9 april 2011 heeft Tristan van der V. in en rond het Winkelcentrum 'de Ridderhof' met...

Lees meer

Mogen medische hulpverleners fouten toegeven?

Geplaatst op 19 april 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Wat mag u van een hulpverlener verwachten indien de hulpverlener een (vermoedelijke) fout heeft gemaakt? In deze blog wordt door mr. Y. Slob eerst kort ingegaan op de juridische grondslag van de eventuele aansprakelijkheid van de arts of het ziekenhuis. Vervolgens licht zij toe wat u van een hulpverlener mag verwachten zodra ontdekt wordt dat (vermoedelijk) een fout is gemaakt. Mogen medisch...

Lees meer

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Geplaatst op 5 april 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Is een bepaalde handeling een onrechtmatige daad? Of is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Wat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Deze blog behandelt deze vraag aan de hand van een recent gewezen vonnis. Waar ging het om in deze zaak? In de zomer van 2017 gaan twee vriendengroepen op vakantie naar Burgas in Bulgarije. In Bulgarije ontmoeten...

Lees meer

Letselschade en belasting

Geplaatst op 2 maart 2019 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Vanaf 1 maart 2019 kunnen Nederlandse belastingplichtigen weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2018. De Telegraaf berichtte dat veel belastingplichtigen meteen na middernacht hun aangifte indienen. In het eerste uur werden er al 16.000 aangiften ingediend! Ook de afwikkeling van een letselschade heeft fiscale componenten c.q. fiscale gevolgen. Wij krijgen dan ook geregeld de...

Lees meer

Social media op de dag van het slachtoffer

Geplaatst op 22 februari 2019 door mr. Y. (Yvonne) Slob

Op vrijdag 22 februari 2019 is het de “Europese Dag van het slachtoffer”. Dit jaar koos Slachtofferhulp Nederland als thema voor deze dag de uitwassen op 'social media'. Campagne Slachtofferhulp - #socialslachtoffer Slachtofferhulp Nederland besteedt in haar campagne #socialslachtoffer, die zij op 21 februari 2019 lanceerde, aandacht aan de kwetsende reacties die worden geuit op 'social...

Lees meer

Onzorgvuldige schade-afhandeling: € 10.000 smartengeld

Geplaatst op 25 januari 2019 door mr. A.J. (Anouk) Korff

In de meeste letselschadeprocedures staan de aard, ernst en omvang van het letsel centraal. Wanneer hier duidelijkheid over is kan de schade van het slachtoffer worden begroot. Maar wat als de verzekeraar bij de schadeafwikkeling onzorgvuldig handelt? Wat als de (psychische) schade door dat onzorgvuldig handelen groter wordt. Is de schade die door die onzorgvuldige schade-afhandeling...

Lees meer

WMO: verzekeraars halen bakzeil..

Geplaatst op 25 november 2018 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Indien een slachtoffer zorg nodig heeft, of een voorziening, dan kan het zijn dat hij daarvoor zowel bij de gemeente als uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (‘WMO’) als bij de aansprakelijke verzekeraar terecht kon. Tot voor kort stelden verzekeraars zich op het standpunt dat de aanspraak op de WMO voorging. Recent is gebleken dat dit niet juist is. Als direct gevolg daarvan...

Lees meer

ZZP-er en arbeidsongeval: wie is aansprakelijkheid?

Geplaatst op 6 oktober 2018 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Nederland kent steeds meer zzp-ers. Helaas kunnen ook zzp-ers betrokken raken bij een arbeidsongeval. Kan een zzp-er zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade. Die vraag wordt besproken aan de hand van een vonnis van de kantonrechter in Amsterdam van 25 september 2018. Waar ging het om in deze zaak? Op 2 september 2014 is eiser slachtoffer geworden van een...

Lees meer