Rijden met een beijzelde of beslagen voorruit

Geplaatst op 30 januari 2021 door mr. A.J. (Anouk) Korff

Het is nog donker, koud en ondanks de coronamaatregelen bent u in de vroege ochtend op weg naar een afspraak. U bent net te laat van huis vertrokken. Aangekomen bij de auto, komt u tot de ontdekking dat op de ruiten van de auto een klein laagje ijs ligt. Aangezien u al te laat bent, krabt u slechts het ijs van de halve autoruit af. U gaat snel in de auto zitten en rijdt weg. Bij het wegrijden beslaat de voorruit.

Aangezien u haast hebt en nog wel het een en ander ziet, besluit u toch door te rijden. Immers, u ziet toch voldoende? Tot u bij de hoek van de straat komt en afslaat. Bij het afslaan ziet u de buurman, die zijn hondje uitlaat, over het hoofd. Het komt het tot een botsing. De buurman is gewond. Een  ambulance brengt hem naar het ziekenhuis.

De politie komt ook ter plaatste.  De politie constateert dat de autoruit niet geheel ijsvrij is gemaakt en dat de ruit beslagen is. Dit leidt tot een proces-verbaal.

Mocht u eigenlijk met (deels) niet ijsvrije en (deels) beslagen ruiten de weg op? Kunt u strafrechtelijk worden vervolgd? En kan de verzekeraar de schadevergoeding die aan de buurman is betaald bij u verhalen?

Mag u met ijs op de ruiten en/of beslagen ruiten deelnemen aan het verkeer?

De wet stelt eisen aan de inrichting van een auto. Daarbij zijn twee bepalingen uit de Regeling Voertuigen van belang.

beijzelde voorruitOp grond van artikel 5.2.44 Regeling Voertuigen moeten personenauto’s met een voorruit beschikken over een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit. Dit geldt voor auto’s die na 30 september 1971 in gebruik zijn genomen.

Op grond van artikel 5.18.4 Regeling Voertuigen moet de bestuurder van een voertuig of een samenstel van voertuigen  voldoende zicht naar voren en opzij hebben door de vooruit en de voorste zijruiten. Daarnaast moet de bestuurder voldoende zicht hebben op het naast en achter hem gelegen weggedeelte. Dat kan met behulp van de voor dat voertuig of voorgeschreven spiegels, maar dat mag ook met een cameramonitorsysteem.

Deze bepalingen zien op de inrichting van de auto. De autofabrikant zal er voor zorgdragen dat uw auto voldoet aan deze regels, anders krijgt de fabrikant geen typegoedkeuring en mag de auto in Nederland niet worden verkocht. Bij de meeste auto’s kan deze inrichting niet voorkomen dat er toch nog ijs op uw ruit zit, of dat de ruit beslagen is. Veelal helpt het om even te wachten dan kan de ontwaseming van de voorruit zijn werk heeft gedaan.

Kunt u daar strafrechtelijk voor worden vervolgd?

Op het moment dat de politie constateert dat er te weinig zicht is door de ruiten, kan een boete worden opgelegd. Deze boete kan al snel oplopen tot € 250,00.

De wet

Op het moment dat men ook nog eens een ongeval veroorzaakt waarbij een slachtoffer (ernstig) letsel oploopt, kan het zelfs zo zijn dat u voor de rechter wordt gedaagd! De rechter zal dan oordelen of u in strijd hebt gehandeld met artikel 6 WvW 1994. Dit artikel bepaalt:

“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijke letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden bestaat.”

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Op dergelijke overtredingen kunnen forse straffen staan.

Zo speelde bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een zaak waarin de bestuurder, voordat hij in de auto stapte, de condens aan de binnenzijde van de ramen had verwijderd. Na enkele meters gereden te hebben, besloegen de ramen weer. De bestuurder moest verzitten om beter zicht te hebben. Hij heeft vervolgens de aanjager aangezet, waardoor de gehele ruit dichtsloeg. Hierdoor kon de bestuurder vrijwel niets meer zien. Desalniettemin is hij vervolgens seconden lang, zonder snelheid te minderen doorgereden. Dat terwijl hij vrijwel helemaal geen zicht meer had. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde de bestuurder tot een taakstraf voor de duur van 90 uur, een rijontzegging van zes maanden en een proeftijd van twee jaar.

Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant speelde een zaak waarin de bestuurder in een auto reed waarvan de binnenzijde beijzelde achteruitvan de ruiten van de auto beslagen waren. Hij had de helft van de voorruit ijsvrij gemaakt, waardoor het zicht vanuit de auto op de weg beperkt was. Hierdoor heeft de verdachte de auto niet tijdig tot stilstand kunnen brengen. Daardoor kwam hij in botsing met een fietser. Deze bekwam een zwaar lichamelijk letsel. Bij de politie verklaarde de bestuurder dat hij de ramen van de auto bevroren waren. Dat hij de helft van de voorruit (aan de bestuurderszijde) ijsvrij had gemaakt. Toen hij begon te rijden, besloeg het raam echter weer. Hij is doorgereden, omdat de beslagen ruit zou ontwasemen als de auto op temperatuur is. De auto was echter nog niet voldoende warm. Daardoor werkte de verwarming nog niet goed. Daarbij komt dat de bestuurder al eerder was veroordeeld voor verkeersovertredingen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde een taakstraf van 120 uur, een rijontzegging van zes maanden en een proeftijd van twee jaar.

Al met al forse straffen die grote gevolgen kunnen hebben op het moment dat u afhankelijk bent van uw rijbewijs voor uw werk.

Kan de verzekeraar schade op u verhalen?

Wanneer u een ongeval veroorzaakt waardoor een slachtoffer letsel oploopt, zal uw aansprakelijkheidsverzekeraar de schade die het slachtoffer lijdt, vergoeden. Hierdoor verliest u schadevrije jaren, waardoor uw premie omhoog kan schieten.

Daarbij zijn er ook verzekeraars die de schade die zij hebben vergoed aan het slachtoffer, op u zullen verhalen. Dat kan bij voorbeeld als er sprake is van het opzettelijk veroorzaken van een botsing. Daarvan zal niet snel sprake zijn. Veel verzekeraars sluiten echter ook de gevolgen van roekeloosheid uit. Het is uiteraard aan de verzekeraar om aan te tonen dat de autoruiten beslagen waren of onvoldoende ijsvrij waren en dat dit de oorzaak is dat het ongeval heeft veroorzaakt. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan het gedurende enige tijd met een behoorlijke snelheid rijden terwijl de bestuurder niets kan zien, als roekeloos worden bestempeld.

Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. Het advies is dan ook: vertrek op tijd van huis om uw autoruiten geheel ijsvrij te maken en zorg dat u niet de weg op gaat met beslagen ruiten. Lette uw buurman toch niet op? Reed hij u aan? Hebt u daardoor letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen bij het verhalen van uw letselschade.

Gepubliceerd op 30 januari 2021 door: mr. A.J. (Anouk) Korff