Werkgever aansprakelijk voor ontploffend confettikanon

Geplaatst op 11 september 2021 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Niet al te lang geleden kwam Action al negatief in het nieuws, doordat zij een medewerker die een tasje van € 0,03 meenam zonder te betalen onterecht op staande voet ontsloeg . Daar komt nu een tweede uitspraak bij: in een recente vonnis van de Rechtbank Amsterdam is Action aansprakelijk bevonden voor een arbeidsongeval. Een medewerkster liep ernstig oogletsel op toen een confettikanon in haar gezicht ontplofte.

Een opmerkelijke zaak, met opnieuw Action als wederpartij. Een en ander maakt het stilstaan bij deze uitspraak middels een blog waard.

De feiten: wat speelde er?

Het slachtoffer, in deze zaak de eisende partij, was al enkele jaren als winkelmedewerkster in dienst bij Action. Op 3 november 2018 zag eiseres een confettikanon in de schappen liggen, op een plaats waar deze niet thuishoorde. Zij pakte het op, om het confettikanon te controleren en vervolgens terug te leggen in het schap waar deze wel hoorde te liggen. Helaas ging dit fout. Bij het controleren draaide de medewerkster per ongeluk aan het confettikanon, met een explosie als gevolg. Doordat het slachtoffer toen juist in het confettikanon keek, leidde dit tot ernstig oogletsel.

De standpunten

Eiseres meent dat Action als werkgever aansprakelijk is voor het arbeidsongeval. Action heeft volgens eiseres geen veiligheidsmaatregelen getroffen om het ongeval te voorkomen. Dit leidt volgens eiseres tot een schending van de zorgplicht van Action. Daarmee is Action op grond van artikel 7:658 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) als werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

Action daarentegen vindt dat zij haar zorgplicht als werkgever niet heeft geschonden. Zij vindt dat zij geen veiligheidsmaatregelen had hoeven treffen om dit arbeidsongeval te voorkomen. Daartoe voert Action aan dat sprake was van een algemeen bekend gevaar, waarvoor zij niet hoeft te waarschuwen. Ook ziet zij het arbeidsongeval als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. In dat geval kan het niet van Action worden gevergd dat zij maatregelen ter voorkoming van dergelijke ongevallen treft. En dat het arbeidsongeval een ongelukkige samenloop van omstandigheden was staat volgens Action vast. Dat was immers ook de conclusie van de Inspectie van SZW. Tot slot voert Action aan dat zij duizenden artikelen in haar schappen heeft liggen. Het is dan niet haalbaar om haar werknemers voor de gevaren van al deze artikelen te waarschuwen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank geeft eiseres gelijk. Hoe een confettikanon tot ontploffing moet worden gebracht is volgens de rechtbank geen feit van algemene bekendheid, zoals Action aanvoert. Wel staat op de verpakking een instructie. Echter, Action mag niet van medewerkers verwachten dat zij die instructies altijd zullen lezen.

Arbeidsongeval: confetti kanonOok is het volgens de rechtbank niet juist dat het redelijkerwijs niet van Action kan worden gevergd dat deze maatregelen neemt ter voorkoming van dergelijke ongevallen. Action verwacht van haar winkelmedewerkers namelijk dat zij vaker dergelijke werkzaamheden uitvoeren. Dat wil zeggen, producten in schappen sorteren en kapotte producten wegbrengen. Dan is het niet vreemd dat eiseres het confettikanon onderzocht op gebreken. Dat dit fout gaat is volgens de rechtbank zeer ongelukkig, maar niet extreem onwaarschijnlijk. Althans, niet zo onwaarschijnlijk dat Action daar geen maatregelen tegen hoefde te treffen. Dat de Inspectie van SZW dat anders zag maakt voor de rechtbank niet uit. De rechtbank oordeelt, kort gezegd, dat het onduidelijk is hoe de Inspectie tot haar oordeel kwam.

Over de hoeveelheid producten in de winkel concludeert de rechtbank vervolgens dat de keuze voor het winkelaanbod er een van Action zelf is. Deze keuze ontslaat Action vervolgens niet van haar verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

De rechtbank verwerpt dus alle verweren van Action en verklaart voor recht dat Action aansprakelijk is voor het arbeidsongeval.

Overweging

Dat een werkgever meent niet aansprakelijk te zijn voor een arbeidsongeval zien wij vaker. De vraag moet dan natuurlijk worden gesteld of dat wel terecht is.

Gelukkig beschermt de wet werknemers bij arbeidsongeval. Een werknemer hoeft slechts aan te tonen dat hij of zij letsel heeft opgelopen in de uitoefening van werkzaamheden. Vervolgens zal de werkgever moeten aantonen dat hij zich van zijn zorgplicht heeft gekweten. Hoewel (verzekeraars van) werkgevers dat regelmatig proberen, zoals ook in deze zaak het geval blijkt, lukt dat maar zelden.

Bent u ook slachtoffer geweest van een arbeidsongeval? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor het verhalen van uw schade te bespreken.

Gepubliceerd op 11 september 2021 door: mr. E.W. (Edwin) Bosch