Blog

Onzekerheid? Vraag het de deskundige: het deskundigenbericht

Geplaatst op 31 mei 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In procedures zijn partijen en hun advocaten vaak afhankelijk van een oordeel door een deskundige. Maar ook bij aanneming van werk is vaak specifieke deskundigheid vereist, zeker wanneer zich de kwestie in de tuinbouw afspeelt. Een rapport over bijvoorbeeld de gebreken aan het bouwwerk of bijvoorbeeld de (technische) installatie is dan een must. In dat soort gevallen kan een voorlopig...

Lees meer

Kun je in een offerte algemene voorwaarden omzeilen?

Geplaatst op 29 maart 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In Nederland geldt de first shot-rule voor algemene voorwaarden. Als beide partijen algemene voorwaarden hanteren, gelden alleen de voorwaarden waar als eerste naar is verwezen. Dit volgt uit het derde lid van het artikel over een afwijkende aanvaarding van een aanbod, artikel 6:225 BW: 1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het...

Lees meer

Gewasschade door bespuiting

Geplaatst op 7 februari 2019 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een teler van pioenrozen laat zijn gewassen bespuiten door een loonspuitbedrijf met een fungicide. De teler stelt de jerrycans met de fungicide Collis beschikbaar aan de loonspuiter. Het restant dat  na de bespuiting in de tank achterblijft wordt in een ton overgepompt. Daarmee bespuit de teler zelf in zijn gaaskas. De spuitmachine van de loonspuiter was daar niet geschikt voor is. Enkele...

Lees meer

Schadevergoeding in concernverband; complex maar niet onmogelijk!

Geplaatst op 14 december 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Veel ondernemers brengen hun bedrijfsactiviteiten onder in één of meerdere werkmaatschappijen, met een holding daarboven. Dit kan problematisch worden wanneer er door toedoen van een derde schade wordt geleden en niet direct duidelijk is welke vennootschap binnen het concern de schadevergoeding geëist kan worden. De Hoge Raad heeft zich in een recent arrest van 12 oktober jl. gebogen over die ...

Lees meer

Wanneer vervallen uw rechten binnen algemene voorwaarden?

Geplaatst op 12 oktober 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In de voorwaarden van installateurs lees ik regelmatig dat het recht op herstel vervalt als er niet binnen zes maanden na oplevering een vordering wordt ingesteld. Mag dit zo maar, een vervalbeding? Een vervalbeding Ja, een installateur mag een beroep doen op een dergelijk vervalbeding in algemene voorwaarden. Dit soort bedingen komt overigens niet alleen voor in voorwaarden. Dergelijke...

Lees meer

Wat kun je doen tegen landjepik?

Geplaatst op 1 september 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Stel, in het verleden heeft een van uw buren zich een deel van uw land toegeëigend. Hij heeft bij het vervangen van de omheining deze een halve meter verplaatst. Uiteindelijk is dit geschil toen opgelost. U hebt echter ooit begrepen dat je hier na 20 jaar niets meer tegen kan doen. Dit omdat er sprake zou zijn van "verkrijgende verjaring". U vraag zich af of dit klopt? Verkrijgende...

Lees meer

Is een verwijzing naar algemene voorwaarden op een afleverbon of factuur geldig?

Geplaatst op 22 augustus 2018 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Onlangs stelde een cliënt mij de vraag of de algemene voorwaarden van leveranciers gelden wanneer er  regelmatig telefonisch wordt besteld en er slechts bij aflevering een afleverbon wordt verstrekt met een verwijzing naar de algemene voorwaarden en op de factuur. Maken de voorwaarden deel uit van de overeenkomst? Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat...

Lees meer