Blog

Boetebeding

Hoofdelijke aansprakelijkheid; het is niet wat het lijkt

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 19 april 2023 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Bij financiering wil de partij die een geldlening verstrekt aan een BV vaak geen onnodig risico lopen. Dat de DGA zich garant stelt is dan ook geen uitzondering. Daarvoor wordt veelal gebruik gemaakt van een hoofdelijk schuldenaarschap of een borgtocht. Maar wat houden deze termen eigenlijk...

Lees meer

Waarschuwingsplicht overheid

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 1 februari 2023 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een teler van lelies lijdt schade nadat hij zijn gewas met oppervlaktewater beregent. Het oppervlaktewater blijkt verzilt te zijn. Hij verwijt het waterschap en de gemeente nalatigheid. De teler claimt €280.000 aan schade. De teler vangt bot bij de rechter maar geeft niet op. Hij gaat in hoger...

Lees meer

Openbreken duur energiecontract

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 9 december 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Tuinbouwbedrijven met WKK-installatie die leveren aan het net, zullen over het algemeen weinig last hebben van de extreem gestegen energieprijzen. Het gas is weliswaar duur, maar elektriciteit die men opwekt wordt ook goed betaald. Zowel de gasprijs als de elektriciteitsprijs kan voor langere...

Lees meer

Waarschuwingsbord ingang terrein; geldig?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 20 september 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U zult het vast wel eens gezien hebben. Bij de ingang van een bedrijfsterrein staat een groot waarschuwingsbord. “Betreden is op eigen risico en het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade” Wellicht heeft u bij de ingang van uw bedrijf een dergelijk waarschuwingsbord met daarop een...

Lees meer

Elektronische handtekening; rechtsgeldig?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 20 april 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Het komt steeds vaker voor dat men vraagt om een elektronische handtekening te zetten op bijvoorbeeld een tablet. Maar wat is nu eigenlijk de bewijskracht van een elektronische handtekening? Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland daar een uitspraak over gedaan. De feiten Een bedrijf dat...

Lees meer

Retentierecht: eerst betalen, dan je spullen ophalen!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 9 februari 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een van de mogelijkheden om betaling van een opeisbare vordering af te dwingen is het retentierecht. Dat is het opschorten van de verplichting om een zaak af te geven totdat de ander betaalt. Maar wanneer mag u deze bevoegdheid gebruiken? En hoe gaat dat in z’n werk? Opeisbaar en voldoende...

Lees meer
verrekening met letselschade

Lening wordt niet terugbetaald: wat nu?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 1 december 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U verstrekt een lening aan een ondernemer. Het geld gebruikt deze ondernemer voor de investering in een project.  U ziet toekomst in dat project en bent daarom bereid geld uit te lenen. U komt overeen dat hij de lening in termijnen terugbetaalt. De ondernemer blijft helaas in gebreke met de...

Lees meer

Gewasschade: sluitend bewijs is niet altijd nodig!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 22 oktober 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U heeft schade in uw gewas en wilt dit verhalen op de veroorzaker. U weet hoe en door wie de schade is veroorzaakt. Sluitend bewijs heeft u echter niet. U vraagt zich daarom af of een rechtszaak over de aansprakelijkheid zinvol is. Hoofdregel wie stelt die bewijst In ons recht geldt; wie...

Lees meer
friponilcrisis

Uitbesteden van chemische bestrijding; wees alert!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 6 augustus 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

De Fipronilcrisis in de pluimveesector ligt alweer vier jaar achter ons. Pas in maart dit jaar kwam er een einde aan het juridisch getouwtrek tussen de pluimveehouders en de Staat. De pluimveehouders vorderden namelijk schadevergoeding van de Staat vanwege gebrekkig toezicht. Het Gerechtshof...

Lees meer
wurgcontract

Pas op voor algemene ‘wurgvoorwaarden’!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 23 april 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Bij algemene voorwaarden in B2B contracten komen geregeld zeer onredelijke bepalingen voor. Uiteraard schrijft de gebruiker van deze voorwaarden, deze zoveel mogelijk in zijn voordeel. Het in vergaande mate uitsluiten van aansprakelijkheid is inmiddels gemeengoed geworden. Kern...

Lees meer