Legaal wiet telen: maar geen bankrekening?

Geplaatst op 6 maart 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In 2018 kreeg ING Bank nog een flinke tik op de vingers voor structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Banken zijn sindsdien extra en soms misschien wel te voorzichtig om overtreding te voorkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vonnis van de voorzieningenrechter te Amsterdam van 4 november 2019, waarin de vordering van een teler van legale wiet centraal stond.

Waar ging het om?

wiet: geen bankrekening

(c) Afbeelding van Herbal Hemp via Pixabay

Een aantal ondernemers richt een projectvennootschap op voor de teelt van wiet. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’. Dit wetsvoorstel is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen maar nog niet in werking getreden. Het doel van dit wetsvoorstel is het experimenteren met de legale teelt van wiet. Daarmee kan de toelevering van wiet aan coffeeshop gedecriminaliseerd worden.

De projectvennootschap vraagt bij diverse banken een zakelijke bankrekening aan. Deze banken, waaronder ABN-Amro Bank, wijzen deze aanvraag af.

ABN-Amro: voorbereiding hennepteelt is strafbaar

De ABN-Amro laat weten dat de juridische basis voor de teelt van hennep, ontbreekt. Op het moment van de aanvraag is de wet namelijk nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ook zijn de vergunningenprocedure en de andere eisen rondom het experiment nog niet bekendgemaakt. Nog niet zeker is daarom of de projectonderneming een vergunning zal krijgen aldus de bank.

De ABN-Amro Bank laat weten dat de voorbereidingen ten behoeve van illegale hennepteelt nog steeds strafbaar zijn. De onderneming valt daarom in een hoog risicoprofiel.

Volgens ABN-Amro Bank had de bankrekening wel geopend kunnen worden als de minister van financiën banken verzoekt om bankrekeningen te openen voor potentiële deelnemers aan het experiment. Een dergelijk verzoek heeft de bank echter niet ontvangen.

Ook beroept de bank zich op de contractvrijheid. In tegenstelling tot particulieren hebben zakelijke klanten, aldus ABN-Amro Bank, geen recht op een bankrekening. Om die redenen weigert de bank een bankrekening te openen.

De rechter

De rechter is van oordeel dat de genoemde contractvrijheid niet in volle omvang bestaat voor handelsbanken. Het hebben van een bankrekening is in de tegenwoordige maatschappij namelijk noodzakelijk. Zonder bankrekening kun je nu eenmaal niet in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Banken hebben daarom een bijzondere zorgplicht omdat zij een maatschappelijke functie vervullen. De rechter is daarom van oordeel dat de bank zich niet op de contractvrijheid kan beroepen.

Ook met het argument dat de activiteiten strafbaar zijn maakt de rechter korte metten. De bank beroept zich op artikel 11a van de Opiumwet;

“Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.”

Volgens de rechter zijn de huidige en toekomstige activiteiten van de projectonderneming geen voorbereidingshandelingen als bedoeld in dit artikel. Vereist is namelijk dat men weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat bepaalde voorbereidingen bestemd zijn voor het plegen van in de Opiumwet strafbaar gestelde feiten. De doelstelling van het experiment is juist om illegale handel in cannabis terug te dringen. Dit wil de onderneming bereiken door dit op legale wijze te produceren.

Het is dus niet aannemelijk dat de opzet van de projectonderneming is gericht op het plegen van dit strafbare feit. Integendeel, aldus de rechtbank, aannemelijk

bankrekening

(c) Shutterstock

is dat de opzet juist is gericht op het tegengaan van strafbare feiten.

Bankrekening

De rechtbank veroordeelt ABN-Amro Bank om een bankrekening te verschaffen aan de projectonderneming. De rechter geeft daarbij wel aan dat de bank voorwaarden mag stellen aan het openen van de bankrekening. Als het wetsvoorstel namelijk wordt ingetrokken of als de vergunning niet verleend wordt aan de projectonderneming moet de bank de bankrekening namelijk op kunnen heffen.

Hebt u vragen over de inhoud van deze blog? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gepubliceerd op 6 maart 2020 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks