Lening wordt niet terugbetaald: wat nu?

Geplaatst op 1 december 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U verstrekt een lening aan een ondernemer. Het geld gebruikt deze ondernemer voor de investering in een project.  U ziet toekomst in dat project en bent daarom bereid geld uit te lenen. U komt overeen dat hij de lening in termijnen terugbetaalt. De ondernemer blijft helaas in gebreke met de betaling en heeft daardoor een betalingsachterstand. Aanmaningen ten spijt.

Voordat u een deurwaarder op pad kunt sturen, hebt u een vonnis nodig van de rechter. U vraagt zich af waartoe de rechter de ondernemer kan veroordelen. Is dat alleen voor de verstreken betalingstermijnen van de lening? Of ook voor de toekomstige betalingstermijnen?

Betalingsachterstand bij een lening incasseren

leningZonder vonnis van een rechter kunt u de betalingsachterstand op de geldlening niet laten incasseren. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen op eigendommen van de ondernemer. Ook kan een deurwaarder beslag leggen onder de bank ten laste van de ondernemer.  Een deurwaarder heeft daarvoor een zogenaamde executoriale titel nodig.

Een vonnis van de rechtbank waarin de ondernemer veroordeeld wordt om u de lening terug te betalen, noemen we een executoriale titel. Om een vonnis te krijgen dient u een dagvaarding uit te laten brengen. De wet biedt u in artikel 3:296 lid 1 BW de mogelijkheid om de ondernemer te laten veroordelen om de achterstallige termijnen van de lening te betalen:

Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.

Toekomstige termijnen van de lening

Terecht vraagt u zich af hoe het met de toekomstige termijnen zit. Als u iedere keer nadat er een betalingsachterstand is, dient te procederen, zullen de kosten van die procedures aanzienlijk oplopen. U dient uw advocaat te betalen maar ook het griffierecht voor de rechtbank. Het tweede lid van artikel 3:296 BW biedt uitkomst;

Hij die onder een voorwaarde of een tijdsbepaling tot iets is gehouden, kan onder die voorwaarde of tijdsbepaling worden veroordeeld.

Belang bij een veroordeling bij betalingsachterstand

U kunt de rechter dus vragen om de ondernemer bij vonnis alvast te veroordelen voor de nog niet verstreken termijnen en de betalingsachterstand van de lening. De ondernemer is namelijk gehouden te betalen onder een tijdsbepaling, te weten maandelijks. Zodra een termijn dan verstreken is kan de deurwaarder met het vonnis tot executie over gaan. Het enige dat u hard dient te maken, wilt u zo een veroordeling krijgen, is dat u daar belang bij heeft. Dat is niet heel ingewikkeld. Dat u de opeisbare termijnen al niet betaald kreeg, brengt een belang mee bij een veroordeling voor de toekomst.

Ook bij borgstelling

Het kan ook zo zijn dat u zich alleen maar borg heeft gesteld voor een lening van bijvoorbeeld een bank. In dat geval heeft u geen vordering op de ondernemer. Die ontstaat pas als de ondernemer de lening niet terugbetaalt en aldus een betalingsachterstand laat ontstaan. De bank zal dan het geld bij u verhalen omdat u borg staat. Vervolgens kunt u het aan de bank betaalde bedrag op de ondernemer verhalen.

Ook dan biedt het tweede lid van artikel 3:296 u een mogelijkheid om bij voorbaat een veroordeling te krijgen. De ondernemer is dan namelijk onder een voorwaarde gehouden u te betalen. Namelijk onder de voorwaarde dat de bank u als borg aanspreekt tot betaling. U kunt in dat geval de rechter vragen om de ondernemer te veroordelen onder die voorwaarde. Zodoende blijft u in dat geval ook gevrijwaard van meerdere kostbare gerechtelijke procedures.

Conclusie

Een veroordelend vonnis voor een nog niet opeisbare betalingsverplichting hoeft aldus geen enkel probleem te zijn. Als de betalingsverplichting vaststaat hoeft u alleen nog maar uw belang aan te tonen bij een dergelijke veroordeling. Bij een wanpresterende debiteur is dat over het algemeen geen probleem.

Heeft u hierover vragen of hebt u een vordering te incasseren? Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 1 december 2021 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks