Waarschuwingsbord ingang terrein; geldig?

Geplaatst op 20 september 2022 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U zult het vast wel eens gezien hebben. Bij de ingang van een bedrijfsterrein staat een groot waarschuwingsbord.

“Betreden is op eigen risico en het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade

Wellicht heeft u bij de ingang van uw bedrijf een dergelijk waarschuwingsbord met daarop een exoneratiebeding. Maar stel nu dat een bezoeker schade lijdt op uw terrein. Kunt u dan een beroep doen op het exoneratiebeding op het waarschuwingsbord?

De kantonrechter in Noord Holland deed onlangs uitspraak hierover.

Wat is er gebeurd?

Een vaste klant van een afvalverwerker levert een oude olietank in bij het bedrijf. Tijdens het hijsen van de tank vanaf een aanhanger komt de tank los. De tank valt op de aanhanger en de auto, waardoor beiden beschadigd raken.

De bezoeker stelt de afvalverwerker aansprakelijk. De afvalverwerker vergoedt de schade echter niet.

Standpunt bezoeker

De bezoeker stelt dat de afvalverwerker niet de juiste handelswijze heeft gevolgd en / of niet de juiste veiligheidsmaatregelen heeft genomen. De kraanmachinist had, voorafgaand aan het hijsen, er zeker van moeten zijn dat de lading deugdelijk vastzit. Het handelen van de afvalverwerker is onrechtmatig aldus de bezoeker.

Verweer eigenaar terrein

De afvalverwerker beroept zich op de exoneratieclausule welke is vermeld op een groot bord bij de ingang van het terrein.

“U laadt en lost hier op uw eigen risico, <naam afvalverwerker>  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade / toegebrachte schade op welke wijze ook ontstaan”

De afvalverwerker mag ervan uitgaan dat de klant op de hoogte is van het bord en het ermee eens is. Zo niet, dan had de klant dit aan moeten geven. De kraanmachinisten zijn bovendien kundig. Het hoort bij het vak dat er wel eens iets uit de klem schiet. Dat is niet te voorkomen aldus de afvalverwerker. Dit weet iedereen die wel eens wat inlevert en daarom valt de afvalverwerker niets te verwijten.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de bezoeker niet hoeft te begrijpen dat de afvalverwerker aansprakelijkheid wilde uitsluiten voor schade als gevolg van het onzorgvuldig uitvoeren van hijswerkzaamheden. Volgens de kantonrechter ging het hier om een uitsluiting van het zogenaamde “terreinrisico”. Dat is het risico dat men loopt op grond van de enkele aanwezigheid op het terrein vanwege de daar plaatsvindende activiteiten.

De kantonrechter geeft aan dat het uitsluiten van de aansprakelijkheid door een tekst op een bord niet onbeperkt is. Bij duidelijke gevaarzettende situaties geldt een dergelijke uitsluiting niet.

Dat het bord vermeldt dat aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor schade “op welke wijze ook ontstaan” doet daar niet aan af.

De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van onzorgvuldig handelen. Er is niet gecontroleerd voorafgaand aan het hijsen of de tank goed vast zat. Dat een tank “wel vaker uit de klem schiet “ en dat dit bekend is bij bezoekers staat ook niet in de weg aan aansprakelijkheid. Integendeel, dat brengt juist met zich mee dat er sprake is van een gevaarzettende situatie. Daar had de afvalverwerker voor kunnen waarschuwen zodat de aanhanger en auto naar een veilige plek konden worden verplaatst.

Beslissing

De kantonrechter oordeelt dat de afvalverwerker toerekenbaar onrechtmatig gehandeld heeft. De afvalverwerker moet daarom de schade aan de bezoeker vergoeden.

Hieruit blijkt dat alleen een waarschuwingsbord niet voldoende is. U zult er ook daadwerkelijk voor moeten zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen op het terrein worden genomen.

Heeft u vragen over deze blog of andere aspecten rondom het exoneratiebeding, dan kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

Gepubliceerd op 20 september 2022 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks