Nieuws

Deskundigenbericht

Hoge Raad adviseert alimentatieberekening bij beschikking te voegen

Geplaatst op 13 december 2015

Als partijen procederen over de hoogte van de alimentatie, dan schrijven de procesreglementen voor dat partijen een draagkrachtberekening dienen over te leggen. Uit deze berekening blijkt wat de draagkracht is van beide partijen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat partijen niet alleen...

Lees meer
kostbaar ontslag

Indexering van alimentatie per 1 januari 2016

Geplaatst op 13 november 2015

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd, ter compensatie van de geldontwaarding ('inflatie'). De verhoging wordt vastgesteld en bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het besluit van Minister Van der Steur is in de staatscourant gepubliceerd. Met ingang van 1...

Lees meer
Informatieverstrekking door school

Kinderalimentatie: geen verlaging met kindgebonden budget

Geplaatst op 13 oktober 2015

De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. Waar ging het om? Begin dit jaar zijn door het kabinet een aantal wijzingen doorgevoerd in de kindregelingen. Zo is de alleenstaande ouderkorting voor de...

Lees meer
weigerouder

Kinderalimentatie: exit Haagse lijn!

Geplaatst op 13 mei 2015

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt op de eerste plaats gekeken wat het minderjarige kind voor diens verzorging nodig heeft. Op dit bedrag wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht, omdat dit budget bedoeld is om in de behoefte van het kind te voorzien. Het benodigde...

Lees meer
kostbaar ontslag

Indexering van alimentatie per 1 januari 2015

Geplaatst op 13 januari 2015

Jaarlijks wordt de alimentatie conform een door de Staatssecretaris vastgesteld indexeringspercentage verhoogd. Het indexeringspercentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd is recent door de Staatssecretaris bekend gemaakt. De alimentatie wordt per 1 januari...

Lees meer
dwangsom omgangsregeling

Alimentatie: pas op met emotie!

Geplaatst op 13 juni 2014

Echtscheiding en alimentatie brengen emotie met zich. Dat is normaal. Uit een wat ouder vonnis uit 2012, dat pas in juni 2015 is gepubliceerd, blijkt echter dat men moet oppassen om vanuit emotie te handelen. Waar ging de rechtszaak om? Partijen waren gehuwd geweest, hadden dit huwelijk laten ...

Lees meer
niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie

Lesbisch Ouderschap

Geplaatst op 1 april 2014

Onder het oude recht was het voor de duomoeder (de moeder uit wie het kind niet geboren is) alleen mogelijk om via adoptie de juridische moeder van haar kind te worden. Door het wetsvoorstel 'Lesbisch Ouderschap' is hier verandering in gekomen. Met de inwerkingtreding van deze wet is het...

Lees meer
weigerouder

Metronieuws: Echtscheidingsgolf in eerste maand 2014

Geplaatst op 13 maart 2014

Metro Nieuws kopt in de krant van 12 februari jl. dat er in januari 2014 een echtscheidingsgolf was. De krant schrijft dit toe aan het feit dat na de feestdagen veel echtgenoten definitief op elkaar zijn uitgekeken. In de krant wordt een woordvoerder van DAS Rechtsbijstand geciteerd: "Mensen ...

Lees meer
Informatieverstrekking door school

Verplicht ouderschapsplan levert alleen maar meer ruzie op

Geplaatst op 4 maart 2014

In de Trouw van 26 februari 2014 staat een artikel over het aantal toegenomen vechtscheidingen sinds het verplicht stellen van het ouderschapsplan. Sinds 1 maart 2009 geldt de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding'. Scheidende ouders, getrouwd of samenwonend, zijn...

Lees meer