Arbeidsrecht voor werknemers: arbeidsconflict met uw werkgever?

Als er sprake is van een arbeidsconflict (bijvoorbeeld over uw ziekmelding of het reïntegratietraject), uw werkgever u (op staande voet) als werknemer ontslaat, uw loon niet (tijdig of volledig) betaalt of u een ander arbeidsrecht probleem hebt, is het goed om daarover in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

Arbeidsconflict? Zoek tijdig rechtsbijstand!

De ervaring van onze arbeidsrecht advocaten  is dat beide partijen in de beginfase van een arbeidsconflict vaak niet de juiste keuzes maken. Vaak omdat zij niet alle mogelijkheden kennen. Daardoor kan een geschil onnodig escaleren. Die escalatie kan er voor zorgen dat de relatie tussen werkgever en werknemer onnodig beschadigt. Schakel daarom tijdig onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten in. Juist aan het begin van een arbeidsconflict, als partijen nog met elkaar in gesprek zijn, is er in onderling overleg veel mogelijk. Veel meer dan partijen soms denken!

Is de arbeidsrelatie, door het arbeidsconflict, blijvend verstoord?

Bij een arbeidsconflict kunnen onze arbeidsrecht advocaten voor u, als werknemer, beoordelen of de aangeboden beëindigingsovereenkomst inhoudelijk juist is, of de aan u aangeboden ontslagvergoeding correct is berekend en of de juiste (opzeg)termijnen in acht zijn genomen. Bij het aanvragen van een WW-uitkering wordt immers rekening gehouden met een opzegtermijn. Is die termijn ten onrechte niet in acht genomen? Dan kan het gebeuren dat u als werknemer één of soms wel meer maanden financieel moet overbruggen tussen de beëindiging van uw dienstverband en het moment dat uw WW-uitkering start.

Veel arbeidsconflicten worden opgelost, zonder dat u als werknemer daarvoor een gang naar de rechter hoeft te worden gemaakt. Er zijn verschillende manieren om tot een bevredigend oplossing van uw arbeidsconflict te komen. Mocht uw werkgever echter niet bereid zijn om een minnelijke regeling te treffen ter beëindiging van het arbeidsconflict, dan kunnen onze arbeidsrecht advocaten – wanneer u dit wil – een rechtszaak voor u starten.

Onze expertise

Binnen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten is mr. E. (Elkan) Spijer verantwoordelijk voor de arbeidsrechtpraktijk. Mr. Spijer heeft na zijn advocatenopleiding de postdoctorale specialisatieopleiding arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Mr. Spijer is toegelaten tot (onder meer) de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Gelet op de eisen die de VAAN stelt is dit lidmaatschap, voor een arbeidsrechtadvocaat, het hoogst haalbare keurmerk. De VAAN heeft van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerk voor specialisatieverenigingen ontvangen. Mr. Spijer is gelet op het voorgaande dé arbeidsrechtspecialist voor het Westland. Hij weet ieder arbeidsconflict tot een goed einde te brengen. Ongeacht of u werkgever of werknemer bent.

Benieuwd welke oplossing Vogelaar Bosch Spijer Advocaten heeft voor uw arbeidsconflict? Neem gerust contact met ons op of meld hiernaast uw arbeidsgeschil aan, dan nemen wij contact met u op.