Arbeidsrecht voor werknemers: arbeidsconflict met uw werkgever?

Als er sprake is van een arbeidsconflict (bijvoorbeeld over uw ziekmelding of het reïntegratietraject), uw werkgever u (op staande voet) ontslaat, uw loon niet (tijdig) betaalt of een ander arbeidsrecht probleem, is het goed daarover in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

Arbeidsconflict? Zoek tijdig rechtsbijstand!

Hebt u een arbeidsconflict? VBS Advocaten helpt!Onze ervaring is dat beide partijen in de beginfase van een arbeidsconflict vaak niet de juiste keuzes maken, omdat zij niet alle mogelijkheden kennen, waardoor een geschil onnodig escaleert. Doe escalatie kan er voor zorgen dat de relatie tussen werkgever en werknemer onnodig beschadigt. Schakel daarom tijdig de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten in. Juist aan het begin van een arbeidsconflict, als partijen nog met elkaar praten, is er veel mogelijk

Is de arbeidsrelatie, door het arbeidsconflict, blijvend verstoord?

Bij een arbeidsconflict kunnen wij voor u beoordelen of de aan u aangeboden beëindigingsovereenkomst inhoudelijk juist is, de u aan u aangeboden ontslagvergoeding correct is berekend en zijn de juiste termijnen wel in acht zijn genomen. Bij het aanvragen van een WW-uitkering wordt namelijk rekening gehouden met een opzegtermijn. Is die niet in acht genomen? Dan krijgt u een eventuele WW-uitkering niet aansluitend aan de beëindiging van uw dienstverband.

Veel arbeidsconflicten worden opgelost, zonder dat u daarvoor bij de rechter hoeft te verschijnen. Want er zijn verschillende manieren om tot een bevredigend oplossing van uw arbeidsconflict te komen. Mocht uw werkgever echter niet bereid zijn om een minnelijke regeling te treffen ter beëindiging van het arbeidsconflict, dan kunnen wij – wanneer u dit wil – een rechtszaak voor u starten.

Onze expertise

Binnen Vogelaar Bosch Spijer Advocaten is mr. E. (Elkan) Spijer verantwoordelijk voor de arbeidsrechtpraktijk. Mr. Spijer heeft na zijn advocatenopleiding de postdoctorale specialisatieopleiding arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Mr. Spijer is toegelaten tot (onder meer) de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Gelet op de eisen die de VAAN stelt is dit lidmaatschap, voor een arbeidsrechtadvocaat, het hoogst haalbare keurmerk. De VAAN heeft van de Nederlandse Orde van Advocaten het keurmerk voor specialisatieverenigingen ontvangen. Mr. Spijer is gelet op het voorgaande dé arbeidsrechtspecialist voor het Westland en weet de weg binnen ieder arbeidsconflict.

Benieuwd welke oplossing Vogelaar Bosch Spijer Advocaten heeft voor uw arbeidsconflict? Neem gerust contact met ons op of meld onderstaand uw arbeidsgeschil aan, dan nemen wij contact met u op.

Uw arbeidsconflict melden