Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring als het gaat om het begeleiden van werknemers tijdens ziekte en re-integratie.

ziekte

Dan gaat het bijvoorbeeld over discussies met de werkgever over de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Ook kan er een verschil van inzicht bestaan over de vraag of beide partijen de re-integratieverplichtingen correct nakomen. Datzelfde geldt voor de vraag of er al dan niet terecht sancties zijn opgelegd. Daarbij kunt u denken aan schorsing en stopzetting van de loonbetaling.

Ook kunnen de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u adviseren over het beoordelen van (de redelijkheid van) controlevoorschriften en over conflicten rond het nakomen en sanctioneren van verplichtingen tijdens ziekte. Tevens kunnen we u ondersteunen bij het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.

De arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor kunnen werknemers tot slot adviseren over de eventuele mogelijkheden tot het verkrijgen van een transitievergoeding als het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd.

Hebt u, als als werknemer, vragen over arbeidsongeschiktheid of re-integratie? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer.