Loonvorderingen

Betaalt uw werkgever uw salaris niet uit? Dan is het voor de werknemer zaak om niet te lang te wachten en snel actie te ondernemen door het instellen van een loonvordering. Als een werkgever, ondanks dat hij hierover is aangesproken, het salaris niet betaalt, dan kan vaak door middel van een kortgedingprocedure op korte termijn resultaat worden bereikt. In sommige gevallen kan een faillissementsaanvraag tot het gewenste resultaat leiden.

BoetebedingEen loonvordering kan complex zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om loonvorderingen op grond van onjuiste toepassing van een CAO. Dan moeten soms uitgebreide berekeningen worden gemaakt. Als het salaris te laat wordt betaald, kunnen werknemers onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Wacht niet te lang met het instellen van een loonvordering. Mocht uw werkgever failliet gaan dan neemt het UWV de loonbetalingsverplichting op zich voor maximaal dertien weken. Wacht u te lang, dan loopt u het risico dat u voor een deel van uw loon achteraan moet aansluiten in het faillissement.

Wordt uw salaris niet op tijd betaalt? Neem dan overwijld contact op met de arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Zij kunnen u verder helpen.