Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring als het gaat om het begeleiden van werkgevers tijdens ziekte en reïntegratie van een medewerker.

Hierbij kunt u denken aan discussies met uw werknemer over de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of niet. Maar ook of beide partijen de re-integratieverplichtingen correct na en of er al dan niet terecht sancties zijn opgelegd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schorsing en stopzetting van de loonbetaling.

Ook kunnen de advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u adviseren over het stellen van controlevoorschriften. Voorts kunnen zij u adviseren  over conflicten rond het nakomen en sanctioneren van verplichtingen tijdens ziekte. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Als laatste kunnen wij u adviseren over de eventuele mogelijkheden om het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te beëindigden.

Hebt u, als als werkgever, vragen over arbeidsongeschiktheid of reïntegratie? Neem dan contact op met de advocaten van Vogelaar Bosch Spijer.