Concurrentiebeding/relatiebeding

De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten ondersteunen u graag bij het beoordelen of concurrentiebedingen en relatiebedingen rechtsgeldig zijn. Hoe een dergelijk beding is geformuleerd is cruciaal wanneer uw werkgever daarop een beroep doet.

Onze advocaten adviseren en procederen regelmatig over (beweerde) overtreding van concurrentie- c.q. relatiebedingen. Vaak lossen we dergelijke conflicten voor onze cliënten op door het bereiken van een (financiële) regeling, al dan niet in combinatie met het omzetten van een concurrentiebeding in een relatiebeding. Het komt echter ook voor dat wij over de interpretatie c.q. nakoming van een concurrentie-/relatiebeding procederen, al dan niet in kort geding.

Overigens is een concurrentie- en relatiebeding voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf 1 januari 2015 verboden. De enige uitzondering daarop is een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang van een werkgever, waardoor het noodzakelijk is om zo’n beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit beding moet schriftelijk gemotiveerd worden. Onze advocaten lichten dit graag toe.

Wilt u een concurrentiebeding of een relatiebeding aan een werknemer opleggen? Of overtreedt een van uw werknemers een opgelegd concurrentiebeding of relatiebeding? Neem dan contact op met de arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten.