Ontslag op staande voet/ontslagvergoeding via UWV/ontbinding via kantonrechter

Ontslag op staande voet is de meest vergaande sanctie in het arbeidsrecht. De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen u adviseren en bijstaan als het gaat om ontslagprocedures.

Voor de werknemer adviseren wij in nagenoeg alle gevallen om bezwaar aan te tekenen tegen een ontslag op staande voet. Niet in de laatste plaats omdat de werknemer anders geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Omdat de termijn waarbinnen dit moet worden gedaan kort is, is het nuttig om hierover direct advies in te winnen.

Ontslag op staande voet heeft dus ernstige gevolgen voor de werknemer en een dergelijk ontslag moet daarom aan een aantal strikte voorwaarden voldoen: er moet sprake zijn van een dringende reden; het moet onverwijld gegeven worden en de dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden. Onze advocaten kunnen dit voor u beoordelen.

Ook in andere ontslagprocedures kunnen de advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u bijstaan. Bijvoorbeeld als het gaat om ontslagprocedures op basis van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook voor procedures die verband houden met verwijtbaar handelen van de werknemer, disfunctioneren, werkweigering of een verstoorde arbeidsverhouding.

Hebt u vragen over het ontslag van een werknemer of ontbinding van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met de arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten!