Opzegverboden

Soms is het voor werkgevers niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De wet biedt bepaalde werknemers extra ontslagbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschap, lidmaatschap van een ondernemingsraad of vanwege de overdracht van een onderneming.

Het is belangrijk te weten dat het onder bepaalde omstandigheden wel degelijk mogelijk is om een arbeidsovereenkomst te beëindigen tijdens ziekte van een werknemer. Bijvoorbeeld als de reden van beëindiging geen verband houdt met de ziekte. Onze advocaten zijn goed op de hoogte van alle jurisprudentie over opzegverboden en kunnen u hierover kundig adviseren.

Bent u benieuwd welke oplossing onze arbeidsrecht advocaten hebben voor uw arbeidsrechtelijke probleem? Neem gerust contactmet ons op.