Reorganisaties en collectief ontslag/sociaal plan

Heeft u te maken met een ontslag door reorganisatie of collectief ontslag? De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen u hierover adviseren en in begeleiden. Tevens kunt u ons inschakelen voor het beoordelen van een sociaal plan.

Als werknemer is het belangrijk om alert te zijn als het gaat om de argumenten die aan een reorganisatie ten grondslag worden gelegd. Zo moet gekeken worden of er voldaan is aan de wettelijke criteria die hiervoor gelden. Daarbij kunt u denken aan het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel en de verplichting van de werkgever tot herplaatsing. Ook is van belang dat de afspraken die zijn opgenomen in het sociaal plan correct worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan er van deze afspraken af worden geweken.

Onze advocaten staan u graag bij als u geconfronteerd wordt met een collectief ontslag of de inhoud van een sociaal plan. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op!