Uitzenden c.q. detacheren

De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van zowel uitzendondernemingen als uitzendkrachten. Daarbij bepaalt de toepasselijke (uitzend-)CAO vaak de juridische positie van deze partijen. Denk aan juiste toepassing van het fasensysteem en de ketenregeling.

Ook de regelingen die bestaan over het beschikbaar stellen van buitenlandse uitzendkrachten kunnen tussen partijen aanleiding zijn tot discussie. Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kan u ter zake kundig bijstaan.

Wilt u als uitzendondernemer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!