Vakantie/verlof

Geregeld ontstaan er tussen werkgever en werknemer conflicten als het gaat om het opnemen c.q. de opbouw van vakantie- of verlofdagen. Daarbij gaat het vaak om conflicten over de eventuele verjaring van vakantiedagen en discussies over het opnemen van vakantie tijdens ziekte.

De vakantiedagenwetgeving is complex. Zo zijn er regels over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en de vervaltermijn van vakantiedagen. De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben hierover veel kennis in huis kunnen u op dit gebied uitstekend adviseren.

De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen u op dit gebied uitstekend adviseren. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op!