Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring als het gaat om het begeleiden van werkgevers bij ziekte en reïntegratie van werknemers.

Hierbij kunt u denken aan discussies met uw werknemer over de vraag of de werknemer arbeidsongeschiktheid is wegens ziekte. Maar ook of de reïntegratieverplichtingen door werknemer correct wordt nagekomen. Daarnaast valt te denken aan de vraag of er al dan sancties kunnen worden opgelegd als de werknemer niet meewerkt aan diens herstel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schorsing en stopzetting van de loonbetaling.

Wij raden u, als werkgever, aan om tijdig advies in te winnen als er een naderend einde van de arbeidsovereenkomst dreigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U kunt dan laten beoordelen of u voldaan heeft aan de criteria die het UWV hanteert bij ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarmee kan een eventuele loonsanctie, de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting, vaak nog worden voorkomen.

Hebt u, als als werkgever, vragen over arbeidsongeschiktheid of reïntegratie? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer.