(onderhandelen over) beëindigingsvergoedingen (transitievergoeding en billijke vergoeding)

Bij veel conflicten tussen werkgevers en werknemers wordt er (uiteindelijk) tussen de partijen een regeling getroffen. Vaak is bij een dergelijke regeling het belangrijkste onderdeel de beëindigingsvergoeding.

Een beëindigingsvergoeding is een som geld die ontslagen medewerkers ontvangen van de werkgever. Het is ter compensatie van het toekomstige loon dat zij mislopen door het ontslag. Vaak storten ex-werknemers dit in een stamrecht. De beïndigingsvergoeding wordt ook wel een ‘gouden handdruk’ of ontslagvergoeding genoemd.

De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten treden dagelijks op voor werkgevers en werknemers in onderhandeling over deze beëindigingsvergoedingen. Vaak worden in zo’n onderhandelingsfase tactische beslissingen genomen die te maken hebben met de juridische positie van partijen.

Alleen door het juist inschatten van de arbeidsrechtelijke positie kan een goed resultaat worden bereikt. Door de ruime ervaring die onze advocaten hiermee hebben, zijn zij de juiste partners om u hierin te begeleiden en hierover te adviseren.

Het is daarom van belang dat u in een vroeg stadium contact opneemt met de arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Zij onderhandelen vakkundig tot een voor u bevredigend resultaat!