Mediation bij een zakelijk geschil

Naast advisering en het voeren van procedures, kan Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u ook bijstaan in geschillen met behulp van mediation. Als u een geschil hebt met een persoon of een organisatie, waar u samen niet uitkomt, dan is mediation wellicht een goede oplossing, zeker mediation bij een zakelijk geschil.

Mediation bij een zakelijk geschil is minder ingrijpend…

Mediation bij een zakelijk geschil

(c) Shutterstock

Op de eerste plaats is mediation vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. In een aantal gevallen kan mediation ook tijd en geld besparen. Het voordeel van mediation is dat u samen aan een oplossing werkt, waarbij u deskundige hulp krijgt van de mediator. In meer dan 50% van de gevallen heeft mediation geheel of gedeeltelijk een goede afloop.

Een mediator is een specialist in het begeleiden van het gesprek en de eventuele onderhandelingen. De mediator geeft geen oordeel, maar helpt de betrokken partijen om samen een oplossing te vinden die voor hen werkt. De mediator is in zijn begeleiding onafhankelijk. Daarvoor is wel van belang dat beide partijen vertrouwen in de mediator hebben. Onderdeel van een mediation is dat eenieder die bij de mediationgesprekken aanwezig is, vertrouwelijk met de inhoud van de gesprekken en de onderhandelingen om gaat. Dit wordt van tevoren afgesproken in de mediationovereenkomst.

Vertrouwelijkheid van mediation bij een zakelijk geschil

Bij een zakelijk geschil is er nog een belangrijk voordeel aan mediation. De rechtspraak in beginsel openbaar, dat wil zeggen dat rechtbanken de pers informeren over lopende rechtszaken. Daardoor kan de pers worden geïnformeerd over uw geschil. Veel vonnissen en arresten worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. Ook daardoor kan uw geschil in de openbaarheid komen. Zelfs wanneer u dit niet wilt. Onderdeel van de eerder genoemde mediationovereenkomst kan zijn dat partijen – ook na een geslaagd mediationtrajectm geheimhouding betrachten over de mediation en de uitkomst daarvan.

Gekwalificeerde mediator

Aan ons kantoor is gekwalificeerde mediator verbonden. Mr. Michiel Vogelaar is een MfN-registermediator. Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator, aangesloten bij de Mediationfederatie Nederland.

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MFN-register beheert en onderhoudt, mogen deze titel voeren.

Wilt u meer informatie over mediation of nader overleg of mediation in uw situatie een oplossing zou kunnen zijn, neem dan contact op met mr. Michiel Vogelaar.