Verzekeringsrecht voor bedrijven

Als ondernemer hebt u diverse verzekeringen. Uiteraard een aansprakelijkheidsverzekering, een opstalverzekering, een inventarisverzekering en een verzekering voor de door u te lijden bedrijfsschade en ga zo maar door. U betaalt altijd op tijd de premie en gaat er vanuit dat als u een schade meldt, dat deze schade snel en adequaat wordt geregeld. Meestal is dat zo, maar soms ook niet. Dan komt u in aanraking met het verzekeringsrecht voor bedrijven.

verzekeringsrecht voor bedrijvenOpeens schrijft uw verzekeraar dat er op uw polis geen dekking is voor deze schade, omdat nu net deze schade is uitgesloten in de polisvoorwaarden. Of omdat de verzekeraar – nadat u een schade meldde – plotseling van mening is dat u bij het aanvragen van de verzekering iets niet medegedeeld hebt, waardoor hij nu niet hoeft uit te keren. Bij u als ondernemer gaat het dan vaak meteen over grote belangen. Belangen die uw liquiditeit, of erger nog de continuïteit van uw onderneming, in gevaar kan brengen.

Dan is het zaak om een ervaren verzekeringsrechtadvocaat om hulp te vragen. Iemand met kennis en ervaring met verzekeringsrecht voor bedrijven. Vroegtijdige interventie kan er toe leiden dat het liquiditeitstekort wordt voorkomen. Binnen ons kantoor is mr. E.W. Bosch eerste aanspreekpunt voor verzekeringsrechtelijke kwesties. Hij heeft jarenlang bij een verzekeraar gewerkt en weet dus als geen ander hoe verzekeraars werken en denken.

Hebt u een probleem met uw verzekeraar, neem dan contact met ons op!