Adoptie en stiefouderschap

Indien u een kind, om wat voor reden dan ook, wilt adopteren dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op deze pagina vertellen wij u meer over adoptie.

Voorwaarden voor adoptie

De belangrijkste voorwaarden zijn:

adoptieVoor het indienen van een verzoek heeft u een advocaat nodig. De rechter beslist vervolgens of het verzoek wordt toegewezen. De rechter toetst daarbij ambtshalve of het verzoek in het belang van het kind is.

Nieuwe ontwikkelingen…

Naast de ”gewone” adoptie zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen: zoals stiefouderadoptie en de adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Bij deze vormen van adoptie kunnen veel vragen ontstaan. Welke rechten hebt u als stiefouder? Hebt u recht op een omgangsregeling met uw stiefkinderen? Bent u financieel verantwoordelijk voor uw stiefkinderen?

Vragen?

Voor beantwoording van dergelijke vragen of als u meer informatie wenst kunt u vrijblijvend contact opnemen met de familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Vanuit onze twee vestigingen in het Westland helpen wij u graag!