Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Als u gaat trouwen bestaat er van rechtswege een huwelijksgemeenschap tussen de echtgenoten. Echtgenoten kunnen er echter ook voor kiezen om hiervan af te wijken door voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te laten stellen door een notaris. Zo kunt u in deze voorwaarden bijvoorbeeld afspreken dat enkel de woning en de inboedel gezamenlijk is. Wat ook mogelijk is, is een ‘koude uitsluiting’. U en uw echtgenoot spreken dan af dat niets gezamenlijk wordt. Als u gaat scheiden dan moet er worden afgewikkeld conform de huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

huwelijkse voorwaardenVaak wordt er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. In de huwelijkse voorwaarden staat er dan omschreven wat er verrekend dient te worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om overgespaard inkomen of om een huis dat u samen op naam heeft. Dit verrekenbeding kan een jaarlijks verrekenbeding zijn, waarbij u aan het eind van ieder jaar dat betreffende jaar met elkaar afrekent, maar kan ook een finaal verrekenbeding zijn. Dan verrekent u pas met elkaar aan het einde van de relatie. Beide vormen van verrekening hebben voor- en nadelen. Met name bij het jaarlijks verrekenbeding is het van belang dat er ook jaarlijks verrekend is. Is dat niet gebeurd, dan heeft dat juridische consequenties.

… bij uw echtscheiding

Bij uw echtscheiding kunnen de familierechtspecialisten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten voor u beoordelen of er in uw huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijke goederen zijn die verdeeld dienen te worden en of deze verrekend dienen te worden en op welke manier dit dan dient te gebeuren. Ook kunnen zij voor u nagaan wat de gevolgen zijn van het al dan niet naleven van het verrekenbeding.

Soms is mediation een oplossing!

In het geval u besluit om door tussenkomst van een mediator de echtscheiding te laten begeleiden, zullen tussen u beiden ook de huwelijkse voorwaarden onderwerp van gesprek zijn. Van belang is dat u in het geval er bijvoorbeeld sprake is van een eigen onderneming, in goed onderling overleg tot afspraken kunt komen, waarbij uw eventuele beider belangen, zoals het voortbestaan van de onderneming en een mogelijke uitkoop een rol kunnen spelen. Door met behulp van een mediator dit soort zaken met elkaar te bespreken, is een oplossing zonder lange procedures, vaak mogelijk.

Heeft u vragen omtrent de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden? Neemt u dan gerust contact met ons op!