Beëindiging samenleving

Als u gaat samenwonen en samenleven dan gelden daarvoor geen formaliteiten. Als u relatie heeft zonder een samenlevingscontract, dan kunt u of uw partner de samenleving op ieder moment beëindigen. Zelfs zonder voorwaarden. Hebt u echter een samenlevingscontract? Dan staan hier bepalingen in die aangeven hoe het samenlevingscontract te ontbinden. Ook staat daarin welke zaken er te regelen zijn. Dit is met name van belang bij de beëindiging van de samenleving.

Geen procedure nodig bij beëindiging samenleving

Doordat de rechten en plichten met betrekking tot de beëindiging van de samenleving niet heel uitgebreid zijn geregeld in de wet is er, in tegenstelling tot bij een echtscheiding, geen procedure bij de rechtbank nodig. Dit neemt niet weg dat het wel verstandig is om (desgewenst: gezamenlijk) bij de beëindiging van de samenleving een advocaat te vragen om u goed te adviseren over en u te begeleiden bij bijvoorbeeld de verdeling van gezamenlijk vermogen of schulden alsmede over het gebruik van de (gezamenlijke) woning.

Minderjarige kinderen?

Mochten u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben dan bent u bij de beëindiging van Beëindiging samenlevinguw samenleven wettelijk verplicht afspraken te maken omtrent de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hiervoor gelden dezelfde wettelijke regels als wanneer u gehuwd zou zijn. Wij kunnen u helpen bij het berekenen van de kinderalimentatie, maar ook met het opstellen van een ouderschapsplan, waarin financiële afspraken of afspraken omtrent de verzorging van de kinderen worden vastgelegd. Het opstellen van een ouderschapsplan is indien u gezamenlijk gezag heeft over de kinderen wettelijk verplicht.

Ondanks dat een advocaat niet verplicht is bij het beëindigen van een samenleving is het verstandig om u te laten helpen. De gespecialiseerde advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben veel ervaring met dit soort zaken. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen voor een afspraak op ons Westlandse kantoor in Maasdijk.