Echtscheiding: gaat u scheiden?

Een echtscheiding is iets waar getrouwde partners vaak liever niet over nadenken. Echter, eenderde van alle huwelijken loopt uit op een scheiding. Indien u (en uw partner) willen scheiden, dan is de eerste vraag die van belang is: hoe doet u dit?

Gezamenlijk verzoek echtscheiding

Een mogelijkheid is een echtscheiding op gezamenlijk verzoek. In dat geval vragen beide echtelieden de rechtbank samen om de scheiding uit te spreken. Naast een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt dan een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin onder meer de afspraken over partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de verevening van pensioenrechten wordt geregeld. Hebt u minderjarige kinderen? Dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. In het geval van een gezamenlijke procedure heeft u dezelfde familierechtadvocaat die uw beider belangen zal behartigen. Bij een gezamenlijk traject vindt er geen zitting plaats in de rechtbank. Over het algemeen is een echtscheiding op gezamenlijk verzoek het snelste geregeld tegen de laagste kosten.

Eenzijdig verzoek

echtscheidingIndien u en uw echtgenoot niet meer samen aan een tafel kunnen zitten is er de mogelijkheid van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Er wordt dan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Ook in dit verzoek zal naast de echtscheiding worden verzocht om het vastleggen van regelingen aangaande de kinderen (ouderschapsplan en kinderalimentatie), de woning en de financiën. Een deurwaarder betekent het echtscheidingsverzoek aan uw echtgenoot. Uw echtgenoot kan door tussenkomst van een eigen advocaat tegen het verzoekschrift tot echtscheiding verweer voeren.

Overigens hoeft deze tweede mogelijkheid niet te betekenen dat er geen onderling overleg mogelijk is. Soms kiezen partijen elk hun eigen advocaat, maar bereiken partijen (met hulp van hun advocaat) toch overeenstemming over (een gedeelte van) de gevolgen van de echtscheiding. Daarnaast is het ook met behulp van twee advocaten (soms) mogelijk een echtscheidingsconvenant op te stellen waarna alsnog een echtscheiding op gemeenschappelijke verzoek wordt aangevraagd.

Mediationechtscheiding

De meeste mensen die wel eens hebben gehoord over mediation denken dan al gauw aan een echtscheiding. Het klopt dat met name bij echtscheiding of verbreking van de relatie mediation een beproefd middel is. Juist omdat er in veel gevallen sprake is van minderjarige kinderen, leent mediation zich hier goed voor. Immers, de ouders zullen hun rol als partners willen beëindigen, maar hun rol als ouder zal blijven bestaan. Om deze verschillende rollen binnen een echtscheidingsprocedure voldoende aandacht te geven en daarmee een blijvende oplossing tussen de ouders te realiseren, is mediation een goed alternatief.

Let hierbij wel op dat de mediator die u inschakelt op dit gebied over de juiste specialisatieopleiding beschikt. De familierechtopleiding die door de Mediationfederatie Nederland is erkend, biedt u voldoende zekerheid in hoeverre mediator over voldoende kennis en kunde beschikt. Binnen ons kantoor is mr. Michiel Vogelaar erkend als MfN-mediator.

Contact

De echtscheidingsadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten kunnen u zowel bijstaan in een eenzijdige echtscheidingsprocedure als optreden als advocaat voor beide partners in een gezamenlijk traject, darnaast kunt u bij ons terecht voor een mediationechtscheiding. Wilt u scheiden of hebt u vragen over een echtscheiding? Neem dan contact met ons op!