Erfrecht

Bij het overlijden van een dierbare heeft u het vaak al moeilijk genoeg. In deze periode van rouw komen er toch een hoop vragen op u af. Is er een testament? Wat moet er geregeld worden? Wie kan of moet dit regelen? Dit zijn vragen die grotendeels door het erfrecht worden geregeld.

Wat is erfrecht?

Een eenvoudige uitleg van het erfrecht is dat het erfrecht de overgang van de bezittingen en de schulden regelt van de erflater op de erven. Vererving is mogelijk volgens een testament of, wanneer de erflater geen testament heeft opgesteld, volgens de wet. Hoe de erfenis ook geregeld moet worden, er ontstaan soms problemen. Meningsverschillen omtrent de langstlevende partner, kinderen die erven ongeacht of ze nog contact hadden met de overleden ouder, een onderneming in de erfenis waarbij bovendien nog moet worden afgerekend met de belastingdienst, ze kunnen allemaal gaan spelen vanaf het moment dat er iemand is overleden.

U bent erfgenaam?

Als u als erfgenaam wordt aangewezen, dan heeft u een keuze. Aanvaardt u de nalatenschap of verwerpt u de nalatenschap (bijvoorbeeld omdat u weet dat er veel schulden in de nalatenschap aanwezig zijn)? Ook kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dan erft u alleen als er – na betaling van alle schulden – nog een tegoed aanwezig is in de nalatenschap, maar hoeft u met uw eigen vermogen de schulden van de erflater niet te betalen. Punt van aandacht is dat als u eenmaal een nalatenschap aanvaard of verworpen hebt, u dit niet meer ongedaan kunt maken. Dit probleem wordt alleen nog maar groter doordat het erfrecht strenge termijnen kent, waarbinnen bepaalde beslissingen genomen moeten worden.

Vragen over erfrecht?

Hebt u vragen of de afwikkeling van een nalatenschap of andere vragen over het erfrecht? Of moet er geprocedeerd worden over de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten.