Gezag en omgang

Ieder minderjarig kind staat onder gezag. Als u het gezag hebt over een kind, dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U beheert het geld en de spullen van het kind. Ook bent u de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Er zijn verschillende soorten gezag. U kunt als ouders samen het gezag hebben of alleen. U kunt als ouder met een niet-ouder het gezag uitoefenen. Indien een ander dan de ouder het gezag heeft dan heet dit ‘voogdij’. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u als ouders automatisch samen het ouderlijk gezag.

Uitgangspunt: gezamenlijk gezag

Na de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijft u als ouders in beginsel gezag en omgangsamen het ouderlijk gezag uitoefenen. Indien gezamenlijk gezagsuitoefening niet langer mogelijk is kan de rechter één van de ouders alleen met het gezag belasten.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft u niet automatisch samen het ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft dan het ouderlijk gezag. De vader echter niet. Om dat te verkrijgen dient de vader samen met de moeder een verzoek bij de rechtbank indienen. Werkt de andere ouder hier niet aan mee? Dan kan de rechter vervangende toestemming geven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat u als vader het kind erkend moet hebben.

Per 1 april 2014 kan ook een vrouw een kind erkennen. Samen kunt u dan ook gezamenlijk gezag aanvragen.

Omgang

Iedere ouder heeft recht op omgang met zijn of haar kinderen. Uw kinderen hebben ook recht op omgang met de andere ouder. Nadat u uit elkaar bent gegaan dienen er afspraken gemaakt te worden over de omgang. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een ouderschapsplan. Kunt u geen afspraken maken over de omgang of ontzegt de andere ouder u de omgang met uw kinderen? Dan kan aan de rechtbank gevraagd worden om een omgangsregeling te bepalen. Wij kunnen u bijstaan als u de rechter wil verzoeken een omgangsregeling vast te stellen.

In deze en andere kwesties die betrekking hebben op het ouderlijk gezag en omgang kunnen de familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u vakkundig bijstaan. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op een van onze Westlandse kantoren.